Kullanıcı Deneyimi (User Experience - UX) Nedir? | Boosted Craft
Back

Kullanıcı Deneyimi (User Experience – UX) Nedir?

Kullanıcıların memnun kalmasını arttırmak için kullanıcı deneyimi kurgulanmıştır. Kelimenin asıl kökeni İngilizce’dir. Kavramın İngilizce şekli, user experience olarak ifade edilir. Bu kelimenin kısaltması ise UX olarak ifade edilir. User experience ile kullanıcı tecrübesi şirket ve marka arasındaki ifade şeklidir. Ana merkezine müşterileri alır ve onlarla ilerleyen bir süreçten ibarettir. User Experience tasarlanırken; arayüz, grafik çizimi, pazarlama ilkeleri, mühendislik faaliyetleri ve endüstri alanlarında daha önceki kullanıcıların fiziksel ve dijital tecrübelerinden faydalanılarak en iyi olanını üretmeyi hedefleniyor.

UX Design Nedir?

Günümüzde dijital dünya çok büyük bir hızla evrim geçiriyor.  Bunun sonucunda kullanıcılar artık sadece bir ürünle etkileşimde bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda bir deneyim arayışına da giriyor. Tam da bu noktada devreye giren ve modern tasarım dünyasının kilit oyuncularından biri olan UX tasarımı, yalnızca estetik değil, aynı zamanda işlevsellik, kullanılabilirlik ve duygusal bağ kurma gibi unsurları bir araya getirerek dijital dünyada iz bırakan sanatı şekillendirme görevini üstleniyor.

“User Experience” teriminin kısaltması olan UX’in Türkçe karşılığı kullanıcı deneyimidir. Kullanıcı deneyimi en basit şekliyle kullanıcıların herhangi bir ürünü, hizmeti ya da uygulamayı kullanırken yaşadığı işlevsel, bilişsel ve duygusal deneyimi ifade eder. UX design ya da UX tasarımı ise bu deneyimin optimize edilmesi amacıyla kullanıcıların isteklerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamaya odaklanan kapsamlı bir süreçtir.

UX ve UI Arasındaki Fark Nedir?

Dijital dünyanın giderek karmaşıklaşması sonucunda kullanıcıların ürünlerle etkileşimde bulunma şekli büyük ölçüde etkileniyor. Bu etkileşimin iki önemli oyuncusu ise UX (Kullanıcı Deneyimi) ve UI (Kullanıcı Arayüzü) olarak kabul ediliyor.

UX yani kullanıcı deneyimi; bir kullanıcının herhangi bir ürünü kullanırken yaşadığı genel deneyimi ifade eden bir terimdir. Söz konusu deneyim; kullanıcının ürünle etkileşim sırasında hissettiği duygulardan, karşılaştığı sorunlardan, yaşadığı kolaylık ve memnuniyet gibi unsurlardan meydana gelir. UX tasarımın amacı,  kullanıcıların ürünü kullanırken baştan sona geçtikleri süreci anlamak ve iyileştirmektir.

UI yani kullanıcı arayüzü ise bir ürünün ya da uygulamanın fiziksel ya da dijital arayüzünü oluşturan tasarım unsurlarını kapsar. Bu unsurlar arasında menüler, düğmeler, formlar, renk paletleri, tipografi ve grafik elemanları gibi çeşitli görsel ve etkileşimsel öğeler bulunur. Kullanıcıların bir ürünle etkileşim kurduğu noktaya odaklanan UI tasarımın amacı, kullanıcılara kolay ve etkileşimli bir arayüz sağlamaktır.

 • UX kullanıcının bir ürünü kullanırken yaşadığı duygusal tepkilerden, kullanılabilirlikten ve kullanıcı memnuniyetinden oluşan genel deneyime odaklanır. UI ise renkler, menüler, düğmeler gibi görsel ve etkileşimsel unsurları içeren fiziksel ya da dijital arayüz tasarımına odaklanır.
 • UX kullanıcı deneyimini baştan sona kadar yani tüm süreç boyunca kapsar. Kullanıcının ürünü keşfetme, kullanma sonlandırma süreçleri buna dahildir. UI ise genellikle kullanıcının bir web sitesi ya da uygulama üzerinde gezinmesini kolaylaştırma amacıyla görsel ve etkileşimsel unsurları kapsar.
 • UX kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun, tatmin edici ve etkileyici bir deneyim sağlamayı; UI ise kullanıcının bir web sitesi ya da uygulama üzerinde etkileşimde bulunmasını sağlayan kullanıcı dostu ve etkileyici bir arayüz oluşturmayı amaçlar.
 • UX ve UI birbirinden ayrı düşünülemeyen ve birlikte çalışan iki kavram olma özelliğine sahiptir. Güçlü bir UX’in genellikle güçlü bir UI ile desteklendiği görülür. Çünkü kullanıcı deneyimini şekillendiren bu iki unsur birbiriyle iç içedir. İkisinin birlikteliğinden ise dijital dünyada memnuniyeti ve başarıyı getiren güçlü bir kombinasyon doğar.

İyi Bir Kullanıcı Deneyimi Nasıl Oluşturulur?

İyi bir kullanıcı deneyiminin, yalnızca estetik bir arayüzden daha fazlasını içerdiği günümüzde kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bu kapsamda iyi bir kullanıcı deneyimi; kullanıcının duygusal bağ kurmasını, sorunsuz bir gezinme deneyimi yaşamasını ve istenen hedefe ulaşmasını sağlamalıdır. İyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmak kapsamlı ve fakrlı adımlardan oluşan bir süreçtir. Bu nedenle doğru planlanmalı ve uygulanmalıdır.

İyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için kullanıcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak gerekir. Kapsamlı bir kullanıcı araştırması yapmak, hedef kitlenin en iyi şekilde anlaşılmasını, bunun sonucunda ürün ve hizmetlerin kullanıcı beklentilerini karşılayacak hale getirilmesini sağlar. Bunun için kullanıcı geri bildirimleri, anketler ve kullanıcı testleri gibi araçlardan faydalanıp sürekli etkileşimde bulunmak, kullanıcıların ne istediklerini daha iyi bir şekilde kavramak gerekir.

Kullanıcılar için en önemli unsurlarda biri uygulamalarda ya da web sitelerinde kolayca gezinebilmek ve istediği bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmektir. Kullanıcı dostu bir arayüz; doğru yerleştirilmiş düğmeler, net ve anlaşılır bir navigasyon ile sade ve etkili grafik elemanları içermelidir. Basit ve sezgisel bir tasarım kullanıcıya uygulama ya da web sitesi içinde kaybolmadan istediği hedefe ulaşma imkanı sunar.

Kullanıcıların beklentisi web sayfalarının ya da uygulamanın hızlı bir şekilde yüklenmesi ve işlevsel olması yönündedir. Gecikmeler ve performans sorunları yaşanması kullanıcı deneyiminin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilir. Optimize edilmiş medya dosyaları, önbellekleme teknikleri ve etkili bir altyapı kullanılması sayesinde kullanıcılara hızlı ve etkili bir performans sunmak mümkündür.

Diğer yandan iyi bir kullanıcı deneyimi yalnızca işlevselliğe odaklanmamalı, diğer bir hedefi kullanıcıya duygusal bağ kurmak olmalıdır. Renkler, tipografi ve grafik elemanları gibi çeşitli tasarım unsurları kullanıcıların istenilen duygusal tepkiyi vermesine yardımcı olabilir. Bu doğrultuda, marka değerleriyle uyumlu bir estetik oluşturmak, kullanıcıların ürüne daha olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağlamak söz konusu olabilir.

Kullanıcıların tercihi görüşlerini ve önerilerini paylaşabilecekleri, sorularını sorabilecekleri ve sorunlarını iletebilecekleri bir geri bildirim mekanizması bulunmasıdır. İyi bir kullanıcı deneyimi oluşturabilmek için söz konusu geri bildirimler dikkate alınmalı ve sürekli olarak iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Kullanıcıların geri bildirimlerine hızlı yanıtlar vermek, aynı zamanda kullanıcı güvenini ve memnuniyetini artıran bir unsur haline gelebilir.

İyi bir kullanıcı deneyiminin en önemli özelliklerinden biri, herkes için erişilebilir olmasıdır. Farklı cihazlar kullananlar ya da farklı dil konuşanlar gibi çeşitli kullanıcı grupları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Erişilebilir tasarım standartlarına uyum ve çeşitlilik sağlanması halinde, ürünün geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından sağlanması mümkündür.

UX Süreci Nasıl İşler?

Dijital dünyanın en önemli unsurlarından biri olan UX tasarımı, kullanıcı deneyimini şekillendirmeye ve optimize etmeye yardımcı olan bir çok farklı adımdan meydana gelen kapsamlı bir süreçtir.

Başarılı bir UX sürecinin ilk adımı kullanıcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamaktır. Bunun için kullanıcı araştırması ve pazar analizi yapılabilir. Bu sayede hedef kitleyi tanımlamak, kullanıcı profilini oluşturmak ve ürünü kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirmek mümkün olabilir.

Kullanıcı araştırmasıyla projenin ana hedefleri, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi sağlayacak ölçülebilir ve spesifik hedefler olarak belirlenebilir. Örnek vermek gerekirse, bir e-ticaret sitesinde alışveriş sürecinin optimize edilmesi ya da bir uygulamanın kullanılabilirliğinin artırılması söz konusu olabilir.

Bir sonraki adımda projenin bilgi mimarisi, diğer bir deyişle sayfalar arasındaki ilişkiler, menü yapısı ve genel kullanıcı yol haritası belirlenerek prototip oluşturma sürecine başlanır. Prototipin tasarımın erken aşamalarında kullanıcılara gösterilmesi ile geri bildirim alınabilir. Böylece tasarımın doğru yönde ilerleyip ilerlemediği değerlendirilebilir.

Prototip oluşturulduktan sonra gerçek kullanıcılardan geri bildirim elde edilebilmesi için kullanıcı testlerinden faydalanılır. Kullanıcılar prototipi kullanma deneyimini değerlendirir ve alınan geri bildirimler sayesinde tasarımın iyileştirilmesini ve kullanılabilirliğin artmasını sağlayacak verilere erişilir.

Tasarım süreci, kullanıcı testlerinin sağladığı veriler temel alınarak geliştirilir. Grafik tasarım, tipografi, renk paleti ve kullanıcı arayüzü unsurları belirlenerek hem estetik hem kullanıcı dostu bir arayüz oluşturulur.

Tasarım aşamasından sonraki adım geliştirmedir. Back-end ve front-end geliştiriciler tasarım kodunu oluşturma ve kullanıcı deneyimini etkileyen interaktif özellikleri entegre etme gibi süreçleri gerçekleştirirler.

Ürün tamamlandıktan sonra son kullanıcı testlerine tabi tutulur. Bu aşamada, geniş bir kullanıcı kitlesi ürünü kullanır ve geri bildirimlerde bulunur. Elde edilen geri bildirimler sayesinde ürüne son dokunuşlar ve gerekli optimizasyonlar uygulanır.

Ürün piyasaya sürüldükten sonra sürekli olarak geri bildirim toplamak ve ürün üzerinde iyileştirmeler yapmak gerekir. Kullanıcıların ihtiyaçları ve teknolojik trenlerin sürekli değişmesi, UX sürecinin de devam etmesini gerektirir. Çünkü, rekabet avantajı sağlamak için ürün güncel tutulmalıdır.

Kullanıcı Deneyimi Uzmanı (UX Designer) Nedir?

Online platformlar üzerinden kullanıcılarla etkileşimde bulunmak ve kullanıcılara tatmin edici deneyimler sunmak giderek önem kazanıyor. Bu noktada kullanıcı deneyimi uzmanı yani UX designer devreye giriyor. Genellikle pek çok disiplini bir araya getiren çok yönlü profesyoneller olan kullanıcı deneyimi uzmanları; bilgi teknolojileri, grafik tasarım, kullanılabilirlik ve psikoloji gibi farklı alanlarda bilgi sahibidirler. Aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlayabilmelidirler. Kullanıcı deneyimi uzmanlarının görevi, ürün ya da hizmetin kullanıcılara en iyi deneyimi sunması için tasarım süreçlerini yönetmek ve şekillendirmektir.

Kullanıcı deneyimi uzmanları, hedef kitleyi anlamak için kullanıcı araştırmalarını yönetir. Kullanıcı testleri, anketler ve daha pek çok farklı yöntemi kullanarak kullanıcı ihtiyaçlarını ve  beklentilerini belirler.

Sayfalar arasında gezinmeyi, menü yapılarını ve genel kullanıcı yol haritasını içeren bilgi mimarisini kullanıcı deneyimi uzmanları belirler. Ayrıca fikirlerini erken aşamalarda hayata geçirmek üzere prototipler oluşturur. Prototipler sayesinde tasarımın nasıl işleyeceğini ve kullanıcıların ürünle nasıl etkileşimde bulunacağını görmek mümkündür.

Kullanıcı deneyimi uzmanı prototipleri kullanıcılara gösterir ve aldığı geri bilişimleri tasarımı iyileştirmek için kullanır. Bu aşamada ürünün kullanıcı beklentilerine uygun olup olmadığını değerlendirir.

Estetik unsurları dikkate alan kullanıcı deneyimi uzmanı  ürünün grafik tasarımını oluşturur.  Renk paleti, tipografi ve görsel öğeler gibi unsurların, kullanıcının ürünle etkileşimini olumlu bir şekilde etkilediğinin bilincinde bir yaklaşım sergiler.

Kullanıcı deneyimi uzmanlarının, tasarım kararlarını ve nedenlerini etkili bir şekilde ifade edebilecek iletişim yeteneklerine sahip olması önemlidir. Gerek ekip içinde gerek iş ortaklarıyla etkili bir iletişim kurmak, tasarımın amacını ve kullanıcı odaklı kararların önemini açıkça gözler önüne serer.

Ayrıca kullanıcı deneyimi uzmanları ürün ya da hizmet kullanıma sunulduktan sonra da kullanıcı geri bildirimleri sürekli olarak izleyip tasarımın optimize edilmesini sağlayacak değişiklikleri gerçekleştirirler.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Nedir?

Kullanıcı deneyimi tasarımı (User Experience Design ya da kısaltmasıyla UX Design), bir ürünün ya da hizmetin kullanıcılarının deneyimlerini oluşturma, iyileştirme ve optimize etme amacıyla tasarlanan bir disiplin olarak tanımlanabilir. Kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcıların bir ürünle etkileşimde bulunurken yaşadığı duygusal, bilişsel ve işlevsel deneyimi şekillendirme sürecini ifade etmektedir.

Kullanıcı deneyimi tasarım süreci, kullanıcı ürünle tanıştığı ilk andan başlar ve ürünü kullandığı sürecin her aşamasını içerir. Bu kapsamda kullanıcı deneyimi tasarımı; kullanıcı beklentilerini, ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlama, bu bilgileri ürün tasarımına entegre etme ve kullanıcının tatmin edici, etkili ve sorunsuz bir deneyim yaşamasına sağlama temelinde ilerler.

Kullanıcı Deneyimi Neden Önemlidir?

Kullanıcı deneyimi önemlidir; çünkü kullanıcı deneyimi yalnızca ürünün ya da hizmetin kullanılabilir hale getirilmesini sağlamaz. Aynı zamanda marka başarısını belirleyen kritik unsurlar arasında ilk sıralarda gelir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, iyi bir deneyim yaşayan kullanıcıların daha memnun olması ve buna bağlı olarak müşteri sadakati geliştirmesidir. İyi bir kullanıcı deneyimi sayesinde kullanıcılara beklenen değer sunulabilir, sorunsuz bir iletişim sağlanabilir ve olumlu bir izlenim bırakılabilir. Müşteri memnuniyetinin artması ise beraberinde marka sadakatini getirir.

 • Kullanıcı dostu ve etkili bir deneyim, kullanıcıların istedikleri hedefe daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlar. İyi bir kullanıcı deneyimi sayesinde dönüşüm oranlarını artırmak mümkündür.
 • Ayrıca iyi bir kullanıcı deneyimi, rekabetin son derece yoğun olduğu dijital dünyada rekabet avantajı sağlayan önemli bir unsurdur. Kullanıcıların en iyi deneyimi sunan ürünü ve hizmeti tercih etme eğilimi, uzun vadeli rekabet avantajı sağlanması anlamına gelir.
 • Kullanıcı deneyimi tasarımı, ürünlerin ve hizmetlerin kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmasını sağlar. Kullanıcılarla etkileşimde bulunma süreci, kullanıcı geri bildirimleri ve optimizasyon temel olarak kullanıcı odaklı bir tasarım kültürünün işaretçisidir. 
 • İyi bir kullanıcı deneyimi kullanıcılarla olan ilk etkileşimde iyi bir izlenim bırakır. Ayrıca müşteri destek maliyetlerinin azaltılmasında kritik bir rol üstlenir.

Kullanıcı Deneyimi ve SEO

Teknolojisinin sürekli olarak gelişmesi ve ekonomi sayesinde artan alım gücünün aynı doğrultuda gelişimi, her geçen gün insanları daha zorlu tüketiciler konumuna getirir ve bu aşamada kullanıcı deneyimi ve SEO şirketlerin oldukça işine yarar. 

İnsanların aklına gelen soru her zaman için alınan ürünün gerçekten ihtiyaçları giderip gidermediğine yöneliktir. Bu aşamada bir tüketiciyi kullanıcı deneyimi yönünden memnun etmek oldukça zordur. SEO tam da bu aşamada kullanıcı deneyimine destek olmak bakımından yardım alınan bir faktördür.

UX Nedir?

“User Experience” adı ile bilinen ve kısaca UX şeklinde tabir edilen terim, Türkçe ‘de kullanıcı deneyimi olarak geçer. UX terimi kullanıcıların ürün ya da sistemi kullanırken verdikleri tepkilere göre genel memnuniyet durumunu içermektedir olan etkileşimlerin toplamı şeklinde yorumlanabilir. 

Özellikle teknolojik bakımdan gelişmeler, kullanıcı alışkanlıklarının daha iyi bir şekilde ölçümlenebilir hale gelmesini sağlamıştır. Kullanıcı merkezli olan web siteleri ve dijital ürünlerin ortaya çıkması da bu sayede mümkün olmuştur. Kullanıcı deneyimi UX terimi ile şirketlerde insanların karşısına çıkar.

Kullanıcı Deneyiminde Proje Yazılım Yönetimi

10000ft adı verilen bir araç ile işletmeyi, takımı ve projeleri aynı anda yönetebilmek mümkün hale gelir. Bu araç imkanları doğrultusunda işlerin öncelikli olan kısımları, kimin hangi görevi üstleneceği ve işin önemi gibi konular kolaylıkla belirlenir. 

Kişinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde değiştirebilmesi de mümkündür. Görsel bakımdan incelendiği zaman her şeyi bir bütün olarak görebilme imkanı sağlayan bu araç; kişinin işlerini düzenli bir şekilde idare edebilmesini sağlayarak bütün talepleri aynı anda karşılar. Proje yazılım yönetimi ile kullanıcı deneyimi doğrudan ilişki içerisindedir.

Kullanıcı Deneyimini Etkileyen Faktörler

Kullanıcı deneyimini pek çok farklı bileşenin kesişim noktası olarak nitelendirebilmek mümkündür. Bu sebeple deneyimi oluşturan etkenkeri iyi bid şekilde tanımak ve hepsine doğru miktarda odaklanma sağlayarak ideal yapıyı kurgulamak gerekir. Web tabanlı bir sistem içerisinde düşünüldüğü zaman;

 • Kullanılabilirlik,
 • Kullanıcı arayüz tasarımı,
 • Yararlılık,
 • Bilgi mimarisi,
 • Araştırma ve tasarım,

İçerik stratejisi vb. kullanıcı deneyimini oluşturmakta olan en önemli yapı taşlarının incelenmesi gerekir. Her biri kendi içerisinde kullanıcı deneyiminin maksimum seviyeye çıkması açısından önem taşır.

Kullanıcı Deneyiminin Ölçülmesi

İnternet siteleri içerisinde kullanıcı deneyiminin analiz edilebilmesi adına kullanılan çeşitli yöntemler söz konusudur. Bu yöntemler doğrultusunda kullanıcı internet sitesi içerisinde gezinirken hangi alanda ne kadar zaman geçirdiği ile hangi sayfaları hızlı bir şekilde geçtiği gibi sorulara yanıt bulunur ve kullanıcı deneyiminin analiz edilmesi söz konusu olur. 

İnternet sitesinin kullanıcı deneyimi bakımından daha verimli bir hale getirilmesi için öncelikle bazı etkenlerin ölçümlenmesi gerekir. Bu ölçümlemenin yapabilmesi için de A/B Testi ile beraber Google Analytics verilerinden faydalanılır.

Kullanıcı Deneyiminin SEO Üzerindeki Etkileri

Arama motoru optimizasyonu yani SEO adı ile bilinen araç web sitelerine kalıcı bir bilinilirlik sağlamak doğrultusunda yapılabilecek en etkili yatırımlardan biri olarak bilinir. Kullanıcı deneyimi etkeni sayesinde de web sitesinin daha çekici hale getirilmesi ile kullanıcıların memnuniyeti sağlanır. 

Bu açıdan bakıldığı zaman yanlış bir düşünce akımının aksine SEO ve UX terimleri arasında bir rekabet yerine daha çok bir uyum söz konusudur. Doğru bir yaklaşım ile bakıldığı zaman birbiri arasında seçim yapmaktan yerine birbiriyle nasıl birlikte kullanılabileceklerini düşünmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Kullanıcı Deneyimi ve SEO İlişkisi

UX ve SEO ilişkisinde yer alan SEO terimi tamamıyla organik olan bir SEO ile ilgilidir. Bir web sitesinin tamamının başarılı içeriklerle doldurulması, iyi tasarımla kullanıcının karşısına çıkması ve geliştirilmiş ara yüzlerle donatılmış olması kullanıcı deneyimini arttıran her faktörü barındırmasıyla birlikte arama motorunda üst sıralara çıkması mümkün hale gelir. 

Kullanıcıyı dikkat çekici görsellerle birlikte net ve bilgilendirici içerikler doğrultusunda web sitesinde uzun süre tutarak iyi bir hizmet sunmaya çalışmak, kullanıcı deneyiminin pozitif yönde etkilenmesi ile birlikte arama motorları içerisinde de görünür olunmasını sağlar. Organik SEO faktörü bu yükselişleri beraberinde getirmekle beraber, bu durum en doğal SEO yöntemi olarak da bilinir.

Kullanıcı Deneyimi ve SEO Yardımı

Kullanıcını deneyiminin doğrudan doğruya yükseldiği bir web sitesinin tüm bileşenlerini SEO oluşturur. Bu nedenle SEO’nun kullanıcı deneyimine doğrudan etki ettiği görülür. SEO’nun yardımı olmadan bir web sitesinde kullanıcını deneyimini pozitif anlamda elde edebilmek mümkün değildir. Bu nedenle her iki kavramın da iç içe geçtiği söylenebilir. Bu kavramlar üzerinden yapılan karşılaştırma yerine birbirlerini destekledikleri alanlar göz önüne alınmalıdır.

SEO’nun Kullanıcı Deneyimine Etkileri

Arama motoru optimizasyonu olarak bilinen SEO, doğrudan doğruya kullanıcı deneyimini etkiler. SEO faktörlerinin bir web sitesi içerisinde kullanılıyor olması söz konusu sitenin kolay kullanılabilir bir ara yüze sahip olması demektir. Bunun doğrultusunda da kullanıcı web sitesinde kolaylıkla gezinebilir. 

Yine SEO faktörlerinin yer aldığı bir web sitesinde teknik açıdan kullanıcının deneyimini olumsuz şekilde etkileyecek herhangi bir durum yaşanmaz. SEO kullanıcı deneyimi için olmazsa olmaz faktörlerden birisidir. Buna bağlı olarak kullanıcı deneyimi ne kadar fazla olursa arama motorlarında üst sıraya çıkma imkanı da o kadar fazla olur. Bu her iki terim birbirleri ile iç içe geçmiş şekilde incelenmelidir.

Kullanıcı Deneyiminin Tarihçesi Ve Gelişimi

1980-1985 yılları arasında kullanılmaya başlayan bu terim, son yüzyılda yapılan yeniliklerin temel noktası olmuştur. Müşteri profilinde ve satın alma esnasında gözlenen değişmeler, istenilen kriterleri farklılaştırınca kullanıcı deneyimlerine yönelik gerçekleşen cevaplar da yeniden sorgulanmış ve değişmiştir. Grafik tasarımlar, görsel seçimi ve başka site araçlarının desteğiyle güncellenmiştir. Ayrıca e-ticaret ve başka dijital pazarlama yöntemleri ile kullanıcı deneyiminin varoluşundaki önemi arttırmıştır. 

Satış ve pazarlama yöntemlerinin mevcut veya potansiyel olarak görülen kullanıcılar ile hızlı ve organik bir şekilde temas kurma olanağı sağlar. E-ticaret sayfalarının kullanıcıya kolaylık tanıyan arayüze sahip olmasının sağladığı avantaj tamamen budur. Güncel tasarımda, hızlı, pratik ve berrak arayüzler öne çıkıyor. Kullanıcıların içerik, ürün ve bilgiye ulaşmada zaman harcamak istememesi uğraşmaması son derece normaldir. 

Kullanıcı deneyimi, e- ticaret sayfasının açılma süresinden başlayarak; tüm renk, açıklama, sayfalar arası geçişler, seçilen görseller gibi birbirinden ayrı unsurlarla ilerler. Bütün bunların birbirini tamamladığı anlarda iyi bir tasarım sağlanmış olur. Ürün ve hizmet reklamlarındaki başarının sektördeki başarıyı da etkilediği e-ticaret dünyasında kullanıcı deneyimi terimine değer veren markalar birbiriyle yarışta öne çıkar.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı Hakkında Bilgiler

Kullanıcı deneyimi tasarımcısı, bir kurumun veya şirketin somut müşterilerinin kullanıcı tecrübeleri ışığında müşteriler açısından daha güzel ve yeni içerikleri tasarlar. Bir cihazda bulunan açma kapama düğmesinin konumundan, web sayfalarının panelindeki tertipte, bir arabanın koltuğundan bisiklet pedalına değin uzanan sınırsız kullanıcı deneyimi tasarımcısı, tasarım takımının parçasıdır. 

Gerçek bir tasarım dehası Steve Jobs, kullanıcı deneyimi terimini merkeze alır. Kendi oluşturduğu atari firmasını somut müşterilerden aldığı geri bildirimler sayesinde sürekli geliştirerek Macintosh bilgisayarlarını vücuda getirmiştir. Hayatı basitleştirmek adına çalışan kullanıcı deneyimi tasarımcısı, biriktirdiği fikirlerle, teknoloji ve tasarımın imkanlarını bir araya getirir. Böylece eskiye oranla eksiklikleri giderilmiş daha iyi ürünler meydana getirir. Kullanıcı deneyimi tasarımcısı, tasarımına başlamadan evvel eksikliği tam olarak algılar ve en doğru çözümü saptamaya çalışır. 

Ortaya çıkan soruna yönelik en kapsamlı çözüm sistemi ortaya konur. Kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkarmak adına tasarımın prototipi ortaya konur ve testler yoluyla fonksiyonu kontrol edilir. Elde edilen sonuçlar ışığında hali hazırda bulunan tasarımların eksikliği iyileştirilir. Yepyeni bir tasarıma ihtiyaç varsa ona göre hareket edilir. Kullanıcı deneyimi tasarımcıları kaliteyi en üst düzeye çıkarmakla görevlidir.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ne Anlama Gelir?

Kullanıcı deneyimi tasarımı sadece web sayfaları için kullanılmıyor. Ama terim çoğunlukla arayüz tasarımı ile eşleştirilir. Web sayfası kullananların tecrübelerinden esinlenerek, sitenin kullanımı sırasında etkileşimler de göz önünde bulundurulur. Kullanıcı deneyimi tasarımında dikkat edilmesi gereken bu nokta, üründen kullanıcıların memnun kalıp kalmadığıdır. Her hedef kitlelerin geri dönüşleri değiştiği için, kullanıcı deneyimlerinin de araştırılması, analizinin sağlanması ve anlamlı sonuçlara ulaşması gerekir.

Kullanıcı Deneyimi Araçları Neden Önemlidir?

E-ticaret sayfasının yoğunluğu, kullanıcıların sayfada geçirdiği vakit, sayfanın kullanıcıya sağladığı yakınlık ile ilişkilidir. Bunu nedeni, bir markayı, e-ticaret sayfasından almaya yönelik davranışı etkileyen faktörün çoğunlukla kullanıcı deneyimi ile oluşmasıdır. En gelişmiş ve yaygın arama motorları arasındaki Google, kullanıcı deneyimi konusunu önemseyen ve sürekli yenileme politikası ile işleyen e-ticaret sayfalarını daha çok önemsiyor. Bu yüzden Google arama motorunda üst sıralarda olmak ve internetteki satış firmaları arasında başarıya ulaşmak için kullanıcı deneyimi araçları doğru ve yerinde kullanılmalıdır.

Kullanıcı Deneyimi İçin Araçlar Hangileridir?

Kullanıcı deneyimini sağlama araçları Google tools olarak da karşınıza çıkabilir. Bu program web sayfalarının performans analizi ve bunların uygun şartlarda değerlendirilmesine yardımcı olur. Google tools, bu analizler neticesinde puanlama listeleri oluşturur ve uygun önerilerde bulunur. En çok tercih edilen kullanıcı deneyimi araçları şöyledir: Google Analytics, Yandex Metrica, Inspectlet, Morae Logging Tool, Hotjar, Optimizely, Balsamiq, Axure UX Design.

Google Analizi

İzleme koduna sahip tüm web sayfalarındaki konum, hedef kitlesi, e-ticaret işleri ve dönüşümler gibi farklı ölçümler yapan unsurdur.

Kullanıcı Deneyimi Tasarım İlkeleri Nelerdir?

Kullanıcı deneyimi tasarımcısı, müşteri tecrübelerini iyileştirmeye çalışırken, geliştirdiği yöntemler bazı ilkelere bağlıdır;

 • Ürün ve hizmetin yaraları, teknik yönleri, garanti kapsamı ve fiyatlar net olunmalı
 • Müşterilerin satın alması ve kullanım aşamasından ziyade, onları satın alma şekline bağlı alışkanlıklar iyi gözlemlenmelidir.
 • Alışkanlıklar, satın alma şeklini etkilediğinden, güven duygusunu da oluşturur. Ürünlerin keşfedilmesi ve tercih edilmesi bu alışkanlıklara göre şekillenir.
 • Benimsenen içeriklerde, pazarlama yöntemlerine dikkat edilmelidir. Güven duygusu ile alınan ürünün tekrar alınmasını sağlamak önemlidir.

Kullanıcı deneyiminin araştırmaları sonucunda verilen sözler yerine getirilmelidir. Beklentiler ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşmak gerekir. Uzayan ifadeler, net olmayan açıklamalar, kullanıcı deneyimini aşağı çeker. Bunun yerine basit bir yaklaşımla problemler çözüme kavuşmalıdır. Kullanıcıların yalın tasarımları seçmesinin önünü açan neden de tam olarak budur.

Diğer rehber yazılarımıza göz atın:

Kullanıcı Deneyimi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

UI (User Interface) Türkçe karşılığı kullanıcı arayüzü olan ve bir kullanıcının internet sitesinde gezinirken etkileşimde bulunduğu grafiksel veya kullanıcıya yönelik öğeleri içerir.

Ux yani kullanıcı deneyimi ise kullanıcıların internet sitesinde yaşadığı genel deneyimi ele alır. Yaşadıkları deneyimin zor olması kullanıcı deneyimini kötü etkilerken, kullanıcı deneyimine uygun bir şekilde tasarlanan sayfalar oldukça iyi bir şekilde etkilemektedir.

Kullanıcı deneyimi, kullanıcıların internet sitesinde veya bir uygulamada gezinirken, isteklerini ve ihtiyaçlarını kolayca halletmesine yardımcı olur. İyi bir kullanıcı deneyimi sunan markalar, kullanıcıların sitelerinden memnun bir şekilde ayrılmasını sağlarlar. Buda sadık müşterilere dönüşerek, uzun süreli referanslar yaratabilir.

UI, “User Interface” kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve kullanıcı arayüzü anlamına gelir.

UX ise “User Experience” kelimesinin baş harflerinden oluşur ve Türkçe karşılığı kullanıcı deneyimini ifade eder.

Çağrı Şahin
Çağrı Şahin
Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde eğitimlerimi tamamlayarak mezun oldum. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) alanındaki çalışmalarıma 2018 yılında “JR.” olarak başladım. Zaman içerisinde SEO Specialist, SR. SEO Specialist, SEO Team Lead, SEO Executive ve nihayetinde COO (Chief Operations Officer) unvanlarını kazandım. Bu süreçte web tasarımı, sosyal medya reklamcılığı ve yönetimi, SEO, Google Ads, medya satın alma ve itibar yönetiminin de aralarında bulunduğu son derece geniş bir yelpazede dijital pazarlama deneyimi kazandım. Kariyerime başladığım günden bu yana 200’den fazla proje üzerinde çalıştım. Her proje özelinde geliştirdiğim dijital pazarlama stratejileri ve SEO odaklı çalışmalar ile her projeye katkı sağlayarak başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı oldum.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Size en iyi deneyimi sunmak için, Web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.

Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?