CDN Nedir? Ne İşe Yarar? | Boosted Craft
Back

CDN Nedir? Ne İşe Yarar?

cdn nedir ne işe yarar

CDN, Content Delivery Network yani İçerik Dağıtım Ağı’nın kısaltmasıdır. CDN son derece sık kullanılan ve internet üzerindeki içeriklerin çok daha hızlı ve verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlayan bir teknoloji ve hizmet türü olarak tanımlanabilir. Temel amacı web sitelerinin, uygulamaların, medya dosyalarının ve diğer çevrimiçi içeriklerin, kullanıcılara daha hızlı bir şekilde erişmesi için, optimize edilmesi ve sunulması amacıyla kullanılan bir altyapı olma özelliğine sahiptir.

CDN’in temel işleyişi şu şekilde açıklanabilir:

 • Sunucu Yükünü Azaltma: CDN kullanmak web sunucularına gelen trafiğin azaltılmasını sağlar. Kullanıcılar bir içeriğe erişmek istediğinde, istek öncelikle en yakın CDN sunucusuna yönlendirilmekte, bu sayede orijinal sunucuların yükü azaltılmaktadır. 
 • İçerik Önbellekleme: CDN sunucuları en popüler ve sık kullanılan içerikleri önbelleklemektedir. Bu, aynı içeriğe tekrar tekrar erişmek isteyen kullanıcıların isteklerinin çok daha hızlı bir şekilde karşılanmasını sağlamaktadır.
 • Coğrafi Dağıtım: CDN aynı zamanda dünya genelinde pek çok sunucu noktasına sahip bulunmaktadır. Bu sunucular, kullanıcıların coğrafi konumlarına en yakın olan sunucudan içerikleri sunmaktadır. Buna bağlı olarak içerikler çok daha hızlı bir şekilde yüklenmektedir. 
 • Yüksek Kullanılabilirlik: CDN ile içeriklerin yedeklenmesi ve yüksek kullanılabilirlik sağlanması mümkün olmaktadır. Bir sunucu arızalandığı ya da aşırı yüklendiği zaman, bir başka sunucu otomatik olarak devreye girmektedir. 

CDN bir yandan web sitelerinin hızını artırırken diğer yandan güvenilirlik ve performans artışında da önemli bir rol üstlenmektedir. Özellikle büyük medya şirketleri, bulut tabanlı uygulama sağlayıcıları, e-ticaret siteleri ve her tür çevrimiçi içerik sunucusu açısından son derece önemli bir bileşen olarak kabul edilmektedir. Bu hizmet sayesinde kullanıcı deneyimi iyileştirildiği gibi sunucu maliyetlerinin azaltılması da mümkün olabilmektedir.

CDN Ne İşe Yaramaktadır?

CDN yani İçerik Dağıtım Ağı, çeşitli internet tabanlı hizmetler ve web siteleri için bir çok fayda sunar. Genellikle yerine getirdiği işlevleri şu şekilde sıralamak mümkün olabilir:

 • İçeriği Hızlandırma: CDN kullanıldığı durumlarda içerikler çok daha hızlı bir şekilde yüklenebilir. Web siteleri ve uygulamaları daha hızlı hale getirilir, bu sayede kullanıcıların içeriklere çok daha hızlı bir şekilde erişmesi sağlanabilir. Sonuç olarak hem web siteleri ve uygulamaları, ziyaretçiler açısından çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar.
 • Yük Dağıtımı: CDN aynı zamanda sunucu yükünü azaltma görevini üstlenir. Kullanıcı istekleri en yakın CDN sunucusuna yönlendirilmekte olup bu sunucular tarafından istekler karşılanır. Böylece orijinal sunucuların aşırı yüklenmesi gibi istenmeyen durumlar ortadan kaldırılır ve daha iyi bir performans sergilenebilir.
 • Coğrafi İyileştirme: CDN, içerikleri dünya genelinde bir dizi sunucu noktasında dağıtmakta, coğrafi olarak yakın olan kullanıcılara içerik sunmaktadır. Bu, içeriğin daha hızlı bir şekilde yüklenmesine ve daha düşük gecikme sürelerine erişilmesine yardımcı olur.
 • Güvenilirlik ve Yüksek Kullanılabilirlik: CDN içerikleri yedekleyerek birden fazla sunucu noktası kullanmaktadır. Bu sayede sunucu arızalarına ya da aşırı yüklenmelere karşı koruma sağlama imkanı elde edilir. Ayrıca hizmetin sürekli olarak kullanılabilir olmasını da garanti etmektedir.
 • Bant Genişliği Optimizasyonu: CDN veri trafiğini optimize etme özelliğiyle gereksiz veri transferini azaltmayı sağlar. Buna bağlı olarak bant genişliği maliyetlerinin azaltılması mümkün olur.
 • Güvenlik: Ayrıca CDN çeşitli saldırıların önlenmesi ya da hafifletilmesi için güvenlik önlemleri sağlayabilir. Örneklendirmek gerekirse DDoS saldırılarına karşı koruma sağlayabilen CDN, kötü amaçlı içeriklerin dağıtılmasında da önemli bir rol üstlenebilir. 
 • Analiz ve İzleme: CDN web sitelerine trafiğin izlenmesi ve analiz edilmesi amacıyla çeşitli analiz araçları sunar. Bu durum, web sitesi sahiplerinin kullanıcı etkileşimlerini ve performansını daha iyi anlamasına yardımcı olur.
 • İçerik Optimizasyonu: CDN’in, içerikleri farklı cihazlara ve tarayıcılara uygun hale getirmek için otomatik bir şekilde optimize edilmesi mümkündür. Buna bağlı olarak, mobil cihazlar ya da farklı tarayıcılar kullanarak erişen kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sağlanabilir.

Sonuç olarak CDN; internet üzerindeki içeriklerin hızlı bir şekilde dağıtılmasını, güvenilirliğini ve performansını artırmayı sağlamak amacıyla kullanılan önemli bir teknoloji ve hizmet olarak kabul edilir. Bunun sonucunda CDN; web siteleri, medya şirketleri, uygulamalar ve diğer çevrimiçi hizmetler açısından vazgeçilmez bir bileşen haline gelmiştir.

CDN Neden Önemlidir?

CDN yani İçerik Dağıtım Ağı, internet üzerindeki içeriklerin daha güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlama amacıyla kullanılır. CDN’in önemi pek çok farklı noktada karşımıza çıkar. 

 • Hız ve Performans: CDN içeriklerin kullanıcılara daha hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. Kullanıcılar, içerikler daha hızlı yüklenince daha olumlu bir deneyim yaşarlar. Yükleme sürelerinin hızlı olması, web sitelerinin ve uygulamaların kullanılabilirliğini artıran önemli bir etken olarak öne çıkar. 
 • Dünya Genelinde Erişim: CDN, içerikleri dünya genelinde bir dizi sunucu noktasına dağıtma yoluyla coğrafi olarak kullanıcılara bir içerik sunma yeteneğiyle öne çıkar. Böylece dünya genelindeki kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim yaşatmak mümkün olur.
 • Yük Dağıtımı: CDN’in en önemli özelliklerinden biri, web sunucularına gelen trafiği azaltmasıdır. Buna bağlı olarak web sitelerinin ve uygulamalarının daha fazla sayıda kullanıcıya hizmet vermesi ve yüksek trafik dönemlerinde dahi çok daha iyi bir performans sergilemesini sağlamak mümkün olur.
 • Yüksek Kullanılabilirlik: CDN içerikleri yedekleme yoluyla birden fazla sayıda sunucu noktası kullanmaktadır. Böylece sunucu arızalarına karşı koruma sağlanabilir, hizmetin kesintisiz bir şekilde kullanılması garanti edilebilir.
 • Bant Genişliği Optimizasyonu: CDN’in veri trafiğini optimize etmesi, bant genişliği maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Web sitesi sahipleri açısından, bant genişliği tasarrufu yapmanın son derece önemli bir avantaj olduğu ifade edilebilir. 
 • Güvenlik: CDN kullanımına bağlı olarak birtakım güvenlik önlemleri sağlanması yoluyla DDoS saldırılarına koruma sağlanması ve kötü amaçlı içeriklerin dağıtımının engellenmesi mümkün olabilir.
 • Analiz ve İzleme: CDN web sitesi sahiplerine ve yöneticilerine trafiği izlemeye ve analiz etmeye yardımcı araçlar sağlar. Buna bağlı olarak web sitesi sahiplerinin, kullanıcı etkileşimlerini ve performansını çok daha iyi bir şekilde anlaması mümkün olur.
 • İçerik Optimizasyonu: CDN, içeriklerin farklı cihazlara ve tarayıcılara uygun bir hale getirilmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilir.

Sonuç itibarıyla CDN, internetin hızlı bir şekilde büyümesi ve içerik dağıtımının karmaşıklığı dolayısıyla, modern web altyapısının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Güvenilirlik, hız, güvenlik ve kullanılabilirlik gibi pek çok önemli avantaj sunarak web sitelerinin ve uygulamaların çok daha iyi performans göstermesine yardımcı olur. Böylece CDN, pek çok çevrimiçi işletme açısından kritik bir bileşen haline gelir.

İçerik Dağıtım Ağı (CDN) Nasıl Çalışır?

İçerik Dağıtım Ağı diğer bir deyişle CDN, internet üzerindeki içeriklerin çok daha verimli ve hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayan karmaşık bir sistem olma özelliğine sahiptir. Temel olarak CDN aşağıdaki adımları içeren bir çalışma prensibini temel alır:

 • İçerik Dağıtım Sunucularının Yerleştirilmesi: CDN sağlayıcılarının dünya genelinde bir dizi sunucu noktası vardır. Bu sunucular, coğrafi olarak farklı bölgelere ve kullanıcı gruplarına hizmet verecek şekilde stratejik olarak yerleştirilmektedir. Yerleştirilen sunucular ise içerikleri önbelleğe almak ve hızlı bir şekilde sunmak için kullanılmaktadır.
 • Kullanıcının İstediği İçeriğin Belirlenmesi: Herhangi bir kullanıcı bir web sitesine ya da uygulamaya erişim sağladığında, bu istek ilk olarak kullanıcının coğrafi konumuna en yakın olan CDN sunucusuna yönlendirilir. Yönlendirmeyle birlikte sunucu, kullanıcının isteğini işlemeye başlar.
 • İçeriğin Önbelleğe Alınması: İstenen içeriğin CDN sunucusunun önbelleğinde zaten bulunması diğer bir deyişle daha önce bir başka kullanıcı tarafından istenmiş ve önbelleğe alınmış olması halinde, sunucu ilgili içeriği kullanıcıya hızlı bir şekilde teslim eder. Böyle içerik daha hızlı bir şekilde yüklenir.
 • Eğer İçerik Önbellekte Yoksa: Kullanıcının isteği CDN sunucusu tarafından alındığında ve içerik önbellekte bulunmadığı durumda, CDN sunucusu kullanıcının isteğini orijinal sunucuya yönlendirir. Orijinal sunucu istenilen içeriği hazırladıktan sonra CDN sunucusuna iletir. 
 • İçeriğin Kullanıcıya Sunulması: CDN sunucusu, orijinal sunucudan almış olduğu içeriği kullanıcıya çok daha hızlı bir şekilde teslim ettiğinden, kullanıcının içeriği daha hızlı bir şekilde görüntürlemesi sağlanabilir. Ayrıca gerektiğinde önbelleği temizler ve yenilerini ekler.
 • Yük Dengelemesi ve Yük Dağıtımı: Web sunucuları üzerindeki yükü dengelemek için CDN kullanılır. Kullanıcı istekleri, CDN sunucularına eşit olarak dağıtılır. Bu sayede web sunucularının aşırı bir şekilde yüklenmesi engellenebilir.

CDN’in temel amacı, kullanıcılara içeriklerin daha güvenilir ve daha hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır. Böylece web sitelerinin ve uygulamaların daha iyi performans göstermesi, buna bağlı olarak kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi sağlanabilir. Diğer yandan bant genişliği tasarrufu sağlayarak web sunucularının maliyetini azaltma ve güvenlik önlemlerine sahip olma imkanı sunar. 

CDN Hangi Tür Dosyaları Barındırmak İçin Kullanılır?

CDN (İçerik Dağıtım Ağı) çoğunlukla aşağıda yer verdiğimiz türdeki dosyaların barındırılması ve dağıtılması amacıyla kullanılır:

 • Web Sayfaları: CSS, HTML ve JavaScript dosyaları gibi web sayfası kaynakları CDN tarafından önbelleğe alındıktan sonra kullanıcılara hızlı bir şekilde sunulabilir. Bu sayede web sitelerinin daha hızlı yüklenmesi imkanı elde edilebilir.
 • Görseller: Resimler, fotoğraflar ve grafikler gibi görsel içerikler CDN tarafından önbelleğe alınmakta ve hızlı bir şekilde görüntülenmektedir. Böylece web sitelerinin görsel olarak daha çekici olması ve daha hızlı yüklenmesi sağlanabilir.
 • Videolar: CDN video dosyalarını önbelleğe alarak kullanıcıların hızlı bir şekilde akış yapmasını ya da indirme imkanı sunabilir. Buna bağlı olarak video içeriği daha hızlı ve daha akıcı olarak oynatılabilir.
 • CSS ve JavaScript Kütüphaneleri: jQuery ve Bootstrap gibi popüler CSS ve JavaScript kütüphanelerini CDN aracılığıyla sunmak mümkündür. Bu sayede web geliştiricilerin bu kütüphaneleri kullanırken daha hızlı erişim imkanı elde etmesi mümkün olur.
 • Dosya İndirmeleri: Yazılım yamaları, e-kitaplar, belgeler ve benzeri dosyaların CDN aracılığıyla indirilmek üzere barındırılması söz konusu olabilir. Bunun sonucunda dosya indirme işlemleri hızlandırılabilir.
 • Font Dosyaları: Web sitelerinde kullanılmakta olan özel yazı tipleri ve font dosyaları, CDN tarafından önbelleğe alınarak kullanıcılara sunulabilir.
 • Mobil Uygulama Dosyaları: Mobil uygulama geliştiricileri, uygulama güncellemeleri ile kaynak dosyalarını CDN aracılığıyla dağıtabilir. Böylece kullanıcıların güncellemeleri hızlı ve güvenilir bir şekilde indirmesini sağlayabilir.
 • Veri ve API İstekleri: Bazı CDN sağlayıcılarının istemcilerin veri ya da API isteklerini hızlandırma amacıyla kullanılması tercih edilebilir. Özellikle API hizmetleri ve veri akışları için CDN kullanımının daha yaygın bir hale getirilmesi sağlanabilir.

CDN genellikle söz konusu içerikleri önbelleğe alır. Bunun sonucunda içerikler daha hızlı yüklenebilir, daha yüksek kullanılabilirliğe ve daha iyi performansa erişilebilir. Bu durum aynı zamanda web sitelerinin ve uygulamaların kullanıcı deneyimini iyileştirdiği gibi sunucu yükünün azalmasını sağlayabilir.

hangi siteler cdn kullanmalıdır

Hangi Siteler CDN Kullanmalıdır?

Genellikle aşağıda sıralanan türdeki siteler ve uygulamalar için CDN yani İçerik Dağıtım Ağı kullanılması önerilir:

 • Büyük Web Siteleri: Büyük web siteleri, yüksek oranda trafiğe ve içeriğe sahip oldukları için CDN kullanmaları gerekir. CDN kullanmak web sitesinin daha hızlı yüklenmesini sağlar. Yüksek trafiğin söz konusu olduğu dönemlerde web sitesinin performansı iyileştirilmiş olur.
 • E-ticaret Siteleri: E-ticaret siteleri gerek güvenilirlik gerek hızlı sayfa yüklemesi gereksinimi dolayısıyla CDN kullanmalıdır. Müşterilerin alışveriş yapma deneyiminin hızlı ve sorunsuz olması, e-ticaret sitelerinin başarısı açısından çok önemlidir.
 • Medya Şirketleri: Video, ses ve resim içeriği üreten ya da dağıtan medya şirketleri CDN kullanarak içeriği hızlı bir akış yapma ya da indirme imkanı sunarlar.
 • Mobil Uygulamalar: Mobil uygulama geliştiricileri CDN kullanarak uygulama güncellemelerini hızlı bir şekilde kullanıcılarına sunabilirler.
 • Oyun Şirketleri: Çevrimiçi oyun şirketleri, oyun içeriklerinin hızlı bir şekilde indirilebilmesi ve oynanması için CDN kullanmalıdırlar.
 • İşletmeler ve Kurumsal Siteler: İşletmeler, kurumsal web sitelerinin ve intranet uygulamalarının içeriklerine hızlı bir şekilde erişilmesini sağlamak ve güvenilirliklerini artırmak için CDN kullanabilirler.
 • Bloglar ve Kişisel Web Siteleri: İnternet üzerindeki blogların ve kişisel web sitelerinin de CDN kullanması mümkündür. Özellikle bloglar ve web siteleri büyüyüp daha fazla trafiğe maruz kaldıkça, performansın artırılması için CDN kullanımı fayda sağlayabilir.
 • Hükümet Siteleri: Kamu hizmeti sunmakta olan hükümet siteleri, vatandaşlarına hızlı bir şekilde erişim sağlamak aynı zamanda hizmetlerini sürekli olarak sunabilmek için CDN kullanabilirler.
 • Eğitim Kurumları: Eğitim kurumları öğrencilerine içeriklere daha hızlı erişme imkanı sunmak ve online eğitim materyalleri dağıtmak için CDN kullanımının avantajlarından yararlanabilirler. 

Genel olarak değerlendirildiğinde CDN hızlı ve güvenilir bir şekilde içerik dağıtımını gerektiren herhangi bir çevrimiçi varlık için son derece faydalıdır. CDN kullanmak; kullanıcı deneyimini iyileştirir, sunucu yükünü azaltır, güvenilirliği artırır, aynı zamanda bant genişliği maliyetini optimize eder. Bunun sonucunda pek çok farklı sektörde ve web sitesi türünde CDN yaygın bir şekilde kullanılır.

Content Delivery Network Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Content Delivery Network kullanmanın belli başlı avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Hızlı Yükleme Süreleri: CDN içerikleri coğrafi olarak en yakın sunucu noktalarından teslim ettiği için web siteleri ve uygulamaları daha hızlı yüklenir. Kullanıcılar içeriklere daha hızlı bir şekilde erişir ve sayfaların yükleme süreleri azalır.
 • Daha İyi Kullanıcı Deneyimi: Hızlı yükleme süreleri kullanıcıların daha olumlu bir deneyim yaşamasında etkili bir rol üstlenir. Hızlı ve sorunsuz bir gezinti, kullanıcıların web sitesini ya da uygulamasını daha uzun süre kullanmasını teşvik edebilir.
 • Yük Dağıtımı: CDN web sunucularına gelen trafiği azaltarak kullanıcı isteklerini dengeler. Web sunucularının daha fazla kullanıcıya hizmet verebilmesini, yüksek trafik dönemlerinde daha iyi bir performans sergilemesini bu şekilde sağlamak mümkün olur. 
 • Coğrafi Dağıtım: CDN içerikleri dünya genelinde bir dizi sunucu noktasına dağıtır, coğrafi olarak uzak kullanıcılara dahi içerik sunmayı sağlar. Böylece dünya genelindeki kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşaması mümkün olur.
 • Yüksek Kullanılabilirlik: CDN içerikleri yedekleyerek birden fazla sunucu noktası kullandığı için; olası sunucu arızalarına karşı koruma sağlar ve hizmetin sürekli olarak kullanılabilirliğini garantiler.
 • Bant Genişliği Optimizasyonu: Veri trafiğini optimize eden CDN gereksiz veri transferini, buna bağlı olarak bant genişliği maliyetlerinin azalmasını sağlayabilir. 
 • Güvenlik: CDN birtakım güvenlik önlemleriyle DDoS saldırılarına karşı koruma sağlayarak kötü amaçlı içeriklerin dağıtılmasını engelleyebilir.
 • Analiz ve İzleme: Web sitesi sahipleri CDN’in sağladığı trafiği izleme ve analiz etme araçları sayesinde hem kullanıcı etkileşimlerini hem performansı daha iyi anlayabilir.
 • İçerik Optimizasyonu: CDN ile içeriklerin farklı cihazlara ve tarayıcılara uygun hale getirilmesi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesini sağlayabilir.
 • Bant Genişliği Tasarrufu: Özellikle büyük medya dosyaları ve indirilebilir içerikler için CDN kullanılması, bant genişliği tasarrufu sağlayarak sunucu maliyetlerini azaltmayı sağlar.

CDN kullanmak; daha iyi performans, daha hızlı yükleme süreleri, güvenlik ve güvenilirlik gibi pek çok önemli avantajı beraberinde getirir. Bu nedenle CDN; web siteleri, uygulamalar ve çevrimiçi hizmetler için en önemli bileşenlerden biri haline gelmiştir.

CDN Kullanmanın Dezavantajları Nelerdir?

CDN (Content Delivery Network) kullanmak her ne kadar avantajlarıyla öne çıkan bir durum olsa da, bazı dezavantajları olduğunu göz ardı etmemek gerekir. CDN kullanmanın potansiyel dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Maliyet: CDN hizmeti genellikle ücretli olarak sunulur. Küçük web siteleri ya da sınırlı bütçeye sahip işletmeler için CDN hizmeti almak ek bir maliyet doğmasına neden olabilir. Yüksek trafik alan ve büyük içerikler sunan web siteleri için CDN maliyetinin daha da artması söz konusu olabilir.
 • İçerik Yönetimi Zorlukları: CDN kullanmak, içerik yönetiminin karmaşıklaşmasına neden olabilir. Özellikle içerik güncellemeleri ve önbellek temizliği konusunda hassas bir yönetim ihtiyacı doğabilir.
 • Gizlilik ve Güvenlik Endişeleri: CDN içeriği farklı sunucularda depolayıp dağıtırken, verilerin güvenliği ve gizliliği konusunda bazı endişeler doğabilir. Hassas veriler taşıyan web sitelerinin bu süreçte ek güvenlik önlemleri alması gerekir.
 • İnternet Bağlantısına Bağımlılık: CDN hizmetinin sağlanması, CDN sunucularına erişim sağlayacak bir internet bağlantısı olmasını gerektirir. CDN hizmeti kesildiği ya da yavaşladığı durumlarda, web sitelerinin ya da uygulamalarının performansının olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu olabilir. 
 • CDN Sağlayıcı Seçimi: CDN kullanımından optimum fayda sağlamak için doğru CDN sağlayıcısını seçmek önemlidir. Yanlış CDN sağlayıcısı seçildiğinde performans, destek ve güvenilirlik sorunları yaşanması olasıdır.
 • Hızlı Güncelleme Sorunları:  CDN önbelleği içerik güncellemelerini her zaman hızlı bir şekilde yansıtmayabilir. Buna bağlı olarak anlık güncellemeler gerektiren içerikler için sorun yaşanabilir. 
 • İçerik Kontrolü: CDN kullanıldığında, içerik dağıtımının tam olarak nasıl gerçekleştiğini kontrol etmek zorlaşabilir. Özellikle telif hakkıyla korunan içerikler olduğu durumlarda, bu önemli bir konu haline gelebilir.
 • İçerik Kısıtlamaları: Bazı CDN sağlayıcıların, belirli içerik türlerini ya da boyutları sınırlaması mümkündür. Büyük dosyaları ya da belirli medya türlerini sunmak isteyen web siteleri için bu durum sınırlayıcı bir hale gelebilir. 

Birtakım dezavantajlara sahip olmakla birlikte CDN hizmetleri çoğunlukla web siteleri ve uygulamalar için önemli bir iyileştirme sağlar. Dezavantajların minimize edilmesi ve avantajların üst düzeye çıkarılması için uygun bir CDN sağlayıcısı seçilmeli, aynı zamanda etkili içerik yönetimi stratejileri geliştirilmelidir.

En Çok Kullanılan CDN Servisleri Hangileri?

2023 yılında en çok kullanılan CDN (İçerik Dağıtım Ağı) hizmetleri, pazarın dinamik yapısına bağlı olarak zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte 2023 itibarıyla bazı popüler CDN hizmetlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Akamai Technologies: Akamai medya şirketleri, büyük ölçekli işletmeler ve e-ticaret platformları tarafından sıklıkla kullanılan eski ve güvenilir bir CDN sağlayıcısı olma özelliğine sahiptir.
 • Amazon CloudFront: CloudFront, Amazon Web Services (AWS) tarafından sunulan bir hizmettir. AWS ekosistemiyle entegre çalışan CloudFront, geniş bir kullanıcı tabanına sahiptir.
 • Cloudflare: Hızlı performansı ve güvenlik önlemleriyle bilinen Cloudflare küçük işletmelerden büyük şirketlere kadar son derece geniş bir kitleye hizmet verir.
 • Fastly: Özellikle hızlı performans sergilemesi gereken web siteleri ve uygulamaları için kullanılır. İçerik dağıtımında düşük gecikme süreleri sunması önemli bir avantajdır.
 • StackPath: Hızlı ve güvenilir içerik dağıtımı sağlayan bir CDN hizmeti olan StackPath’in son derece geniş bir sunucu ağı vardır.
 • KeyCDN: Uygun fiyatlı CDN hizmeti sunan KeyCDN, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından tercih edilmektedir. 
 • Imperva CDN: Imperva güvenlik odaklı CDN hizmeti sunan isimlerden biri olup saldırılara karşı koruma sağlamaktadır. 
 • MaxCDN (StackPath): MaxCDN, StackPath tarafından satın alınmış olup hizmetlerini StackPath CDN hizmeti olarak sürdürmektedir. Hız ve güvenilirlik konularındaki performansıyla popüler isimlerdendir.
 • Verizon Digital Media Services: Büyük ölçekli medya ve eğlence şirketleri için güvenilir ve hızlı CDN hizmeti sunmaktadır. 

Her CDN hizmetinin kendine özgü birtakım avantajları ve fiyatlandırma yapısı bulunur. Sizin için hangi CDN hizmetinin uygun olduğunu belirlemek için ihtiyaçlara, bütçeye ve proje özelliklerine göre değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca CDN sağlayıcı ve hizmetlerinin, pazarın değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre güncellenebileceği de unutulmamalıdır.

Diğer rehber yazılarımıza göz atın:
Çağrı Şahin
Çağrı Şahin
Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde eğitimlerimi tamamlayarak mezun oldum. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) alanındaki çalışmalarıma 2018 yılında “JR.” olarak başladım. Zaman içerisinde SEO Specialist, SR. SEO Specialist, SEO Team Lead, SEO Executive ve nihayetinde COO (Chief Operations Officer) unvanlarını kazandım. Bu süreçte web tasarımı, sosyal medya reklamcılığı ve yönetimi, SEO, Google Ads, medya satın alma ve itibar yönetiminin de aralarında bulunduğu son derece geniş bir yelpazede dijital pazarlama deneyimi kazandım. Kariyerime başladığım günden bu yana 200’den fazla proje üzerinde çalıştım. Her proje özelinde geliştirdiğim dijital pazarlama stratejileri ve SEO odaklı çalışmalar ile her projeye katkı sağlayarak başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı oldum.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Size en iyi deneyimi sunmak için, Web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.

Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?