Cost Per Lead (CPL) Nedir? | Boosted Craft
Back

Cost Per Lead (CPL) Nedir?

cost per lead cpl nedir

Cost Per Lead (CPL) diğer bir deyişle Maliyet Başına Potansiyel Müşteri, herhangi bir pazarlama kampanyasının ya da reklamın maliyetini, o kampanya ya da reklamın potansiyel müşterilerini elde etme amacıyla harcanan kaynaklarla karşılaştıran ve ölçmeyi sağlayan bir performans ölçütü olarak tanımlanabilir. Özellikle dijital pazarlama faaliyetlerinin değerlendirilmesi için CPL sıklıkla kullanılır.

CPL şu şekilde hesaplanabilir:

CPL= Toplam Harcama / Elde Edilen Potansiyel Müşteri Sayısı

Örneklendirmek gerekirse, herhangi bir şirketin Google Ads kullanarak bir reklam kampanyası yürüttüğünü ve bu kampanya sonucunda 100 potansiyel müşteri (yani işletmenin ürünlerine ya da hizmetlerine ilgi gösteren kişiler) elde ettiğini düşünür. Aynı kampanyaya harcanan toplam maliyet 1000 TL ise, CPL’i aşağıdaki şekilde hesaplamak mümkün olabilir.

CPL= 1000 TL/100 potansiyel müşteri = 10 TL

Yapılan bu hesaplama sonucunda her potansiyel müşterinin elde edilmesi için ortalama 10 TL harcandığı görülebilir. CPL bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirme noktasında son derece önemlidir. Çünkü işletmeler harcadıkları kaynakların potansiyel müşterilere dönüşümüne odaklanmaları halinde pazarlanma bütçelerini daha verimli bir şekilde kullanma imkanına sahip olabilirler.

Cost Per Lead (CPL) Nasıl Hesaplanır?

Cost Per Lead yani CPL, herhangi bir pazarlama kampanyasının ya da reklam maliyetinin, ilgili kampanyadan ya da reklamdan elde edilen potansiyel müşteri sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Cost Per Lead yani CPL’i hesaplamak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

 • Toplam Harcama Belirleme: Cost Per Lead hesaplama sürecinin ilk adımı, pazarlama kampanyasının ya da reklamın toplam maliyetinin belirlenmesidir. Bu maliyet; reklamın yayınlanmış olduğu platformlara ödenen reklam ücretlerini, reklamın tasarım ve üretim maliyetlerini, aynı zamanda reklamın yönetim ve analiz maliyetlerini kapsayabilir. Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurularak toplam harcama net bir şekilde belirlenmelidir.
 • Potansiyel Müşteri Sayısını Belirleme: Tamamlanması gereken ikinci adım, kampanyanın ya da reklamın sonucunda kaç potansiyel müşteri ya da müşteri adayı elde edildiği belirlemektir. Bunun için çoğunlukla web sitesindeki formların doldurulması, ücretsiz deneme sürümlerine kayıt olunması ya da bir başka şekilde müşteri iletişimi kurulması söz konusu olabilir. Doğru bir hesaplama yapabilmek için potansiyel müşteri sayısı net bir şekilde belirlenmelidir. 
 • CPL Hesaplama: Son adım ise CPL’nin hesaplanmasıdır. Bunun için basit bir matematik işlemi yapmak yeterlidir. Uygulanması gereken matematik işlemi şu şekildedir: CPL=Toplam Harcama / Elde Edilen potansiyel Müşteri Sayısı

CPL yani Cost Per Lead, pazarlama kampanyalarının maliyet-etkinliğini değerlendirme ve optimize etme amacıyla kullanılmaktadır. Daha düşük bir CPL değeri daha maliyet-etkin bir kampanyayı göstermekle birlikte; yüksek bir CPL değeri maliyetlerin verimsiz olduğunu ve iyileştirme yapılması gerekliliğini gösterebilir.

Cost Per Lead Uygulama Alanları

CPL yani Cost Per Lead, pazarlama ve reklam stratejilerini değerlendirme ve optimize etme amacıyla kullanılan bir ölçü olarak tanımlanabilir. Çeşitli uygulama alanları olan bu ölçüm işletmelerin farklı hedeflere ulaşmasına katkıda bulunabilir. CPL’nin temel uygulama alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Dijital Pazarlama Kampanyaları: Dijital reklamcılıkta özellikle de Google Ads, Instagram reklamları ve Facebook reklamları gibi platformlarda kullanılmakta olan reklam kampanyalarının etkinliğini değerlendirmek için yaygın olarak CPL kullanılır. İşletmeler hangi reklam kampanyalarının daha düşük maliyetle daha fazla potansiyel müşteri sağladığını belirleme amacıyla CPL’den faydalanırlar.

E-posta Pazarlama: E-posta pazarlama kampanyalarının maliyet-etkinliğini değerlendirme amacıyla CPL kullanılabilir. Yürütülen e-posta kampanyası kapsamında ne kadar maliyetle kaç yeni müşteriye ya da potansiyel müşteriye sahip olunduğunu ölçerek kampanyaların optimizasyonu sağlanabilir.

İçerik Pazarlama: İçerik pazarlama stratejilerinin etkinliğini ölçme amacıyla CPL kullanılması mümkün olabilir. Blog yazıları, web seminerleri ve e-kitaplar gibi içerikleri oluşturmak ve promosyonuyla elde edilen potansiyel müşteri sayısıyla bu içeriklerin maliyetini karşılaştırmak, verimliliğin doğru bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur.

Affiliate Pazarlama: CPL, affiliate pazarlama programlarında, ortakların bir işletmenin ürünlerini ya da hizmetlerini tanıtması ve potansiyel müşteri sağlama maliyetlerinin izlenmesi için kullanılabilir.

Eğitim ve Danışmanlık: Eğitim kurumları, online kurs sağlayıcıları ve danışmanlar, pazarlama kampanyalarının maliyetini – etkinliğini değerlendirme amacıyla CPL’den faydalanabilirler. Potansiyel öğrencilerin ya da müşterilerin çekilmesi için harcanan maliyet, potansiyel gelirle karşılaştırılabilir.

Sigorta ve Finans: Gerek sigorta şirketleri gerek finansal kuruluşlar müşteri getirme maliyetlerini izleme ve pazarlama stratejilerini optimize etme amacıyla CPL kullanmayı tercih edebilirler. 

B2B Pazarlama: İşletme – işletme yani B2B pazarlama, potansiyel iş ortaklarını ve müşterileri çekme amacıyla CPL’yi izleyebilirler. Söz konusu sektörde, potansiyel müşteri kazanımı çoğunlukla daha uzun vadeli bir süreç haline gelebilir.

CPL her sektörün ve işletmenin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde özelleştirilebilmektedir. Bu kapsamda pazarlama stratejilerinin başarısını değerlendirme amacıyla önemli bir araç olarak kullanılabilmektedir. İşletmeler söz konusu metrik sayesinde kaynaklarını çok daha etkin bir şekilde yönlendirme, maliyet-etkin pazarlama stratejileri oluşturma imkanına sahip olabilirler. 

CPL Modelinin Kullanıldığı Reklam Çeşitleri

Cost Per Lead diğer bir deyişle CPL modelinin pek çok farklı reklam türünde kullanılması mümkündür. Cost Per Lead özellikle dijital reklamcılıkta yaygın bir şekilde kullanılır. CPL modelinin kullanıldığı bazı reklam çeşitlerini aşağıda listelenmiş olarak bulabilirsiniz:

 • Dijital Display Reklamlar: Web sitelerinde, uygulamalarda ya da sosyal medya platformlarında görünen görsel reklamlar dijital display reklamlar olarak adlandırılır. Cost Per Lead bahsi geçen reklam kampanyalarının etkinliğini değerlendirme ve potansiyel müşteri elde etme maliyetini ölçme amacıyla kullanılırlar.
 • Arama Motoru Reklamları (SEM): Google Ads gibi arama motoru reklamcılığı platformları, kullanıcıların belirli anahtar kelimelerle yaptığı aramalara yanıt veren reklamlar sunar. Bu reklamların maliyet – etkinliğini izlemek, aynı zamanda her bir potansiyel müşteriyi ne kadar maliyetle çektiğini ölçmek amacıyla CPL kullanılabilir.
 • Sosyal Medya Reklamları: Instagram reklamları, Facebook reklamları, Linkedln reklamları ve diğer sosyal medya platformları hedef kitleye ulaşma amacıyla kullanılabilen etkili araçlardır. Bu reklamların maliyet – etkililiğini değerlendirme amacıyla CPL ölçümü kullanılması son derece yaygın bir uygulamadır.
 • E-posta Pazarlama: E-posta pazarlama kampanyaları çoğunlukla bir e-posta abone listesine potansiyel müşterileri çekmeyi amaçlamaktadır. Her yeni abone ya da müşteri adayı için harcanan maliyetin izlenmesi ve kampanyaların etkinliğinin ölçülmesi için CPL kullanılması mümkündür.
 • İçerik Pazarlama: E-kitaplar, blog gönderileri, videolar ve diğer içerikler aracılığıyla potansiyel müşterilerin çekilmesini hedefleyen içerik pazarlama stratejileri; CPL ölçümünün kullanılması yoluyla içeriklerin maliyet – etkinliği açısından değerlendirilebilirler.
 • Affiliate Pazarlama: CPL aynı zamanda affiliate yani ortak pazarlama programlarında kullanılmaktadır. İşletmeler, affiliate ortaklarına her bir satış ya da potansiyel müşteri için ödeme yapmakta, bu ödemeleri izleme amacıyla da CPL modelini kullanabilirler.
 • Web Seminerleri ve Online Etkinlikler: Web seminerleri, canlı sunumlar ve çevrimiçi etkinlikler aracılığıyla potansiyel müşterileri çekmeyi amaçlayan şirketler, söz konusu etkinliklerin maliyet – etkinliğini ölçme amacıyla CPL’yi kullanabilirler.

CPL modeli, reklamcılık kampanyalarının başarılarını ölçme ve reklam bütçelerini en iyi şekilde kullanma noktasında son derece önemli bir araç olma özelliğine sahiptir. CPL hangi reklam türünün kullanıldığından bağımsız olmak üzere potansiyel müşteri çekme maliyetlerini izlemeye ve pazarlama stratejilerini optimize etmeye yardımcı olabilir.

Cost Per Lead Önemli midir?

Evet, Cost Per Lead son derece önemlidir. Çünkü işletmeler pazarlama ve reklam stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek ve maliyet – etkinliklerini optimize etmek için CPL’yi kullanabilirler. Cost Per Lead’in neden önemli olduğunu gösteren nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Bütçe Yönetimi: İşletmelerin genellikle sınırlı pazarlama bütçeleri vardır ve optimum fayda sağlamak için bu bütçeyi etkili bir şekilde kullanmaları gerekir. CPL sayesinde hangi pazarlama kanallarının ya da kampanyalarının daha fazla potansiyel müşteri getirdiğini belirlemek mümkündür. Bu sayede işletme kaynaklarının en doğru şekilde tahsis edilmesi sağlanabilir. 

Verimlilik Değerlendirmesi: CPL reklam ya da pazarlama kampanyalarının ne kadar maliyet – etkin olduğunu değerlendirmeye yardımcı olur. Daha düşük bir CPL değeri, daha az harcamayla daha fazla sayıda potansiyel müşteri çekildiğini gösterir. Bu durum verimliliği artırmanın bir göstergesi olarak kabul edilir.

Karlılık Analizi: İşletmeler reklam kampanyalarının karlılığını değerlendirirken, her bir potansiyel müşterinin müşteriye dönüşmesi olasılığını ve müşteriye dönüştüğünde getireceği geliri göz önünde bulundururlar. Yüksek CPL oranı, dönüşüm oranlarına ve müşteri değerine dayanarak daha fazla değere sahip potansiyel müşterilerin hedeflenmesi için gerekçe sağlar.

Kampanya Optimizasyonu: CPL verileri aynı zamanda işletmelere kampanyalarını optimize etme konusunda yardımcı olur. Düşük CPL oranına sahip kampanyaların başarılı yöntemlerini anlamak ve bu stratejileri diğer kampanyalara uygulamak, maliyet – etkinliğini artırmaya yardımcı olabilir.

ROI İzleme: ROI yani Return on Investment ya da yatırımın geri dönüşü, pazarlama faaliyetlerinin genel etkinliğini ölçmenin önemli bir parçası olarak kabul edilir. Bu doğrultuda pazarlama yatırımının geri dönüşünü daha iyi anlama amacıyla CPL kullanılabilir.

Strateji Değişiklikleri: CPL verileri aynı zamanda işletmelere reklam ya da pazarlama stratejilerini ayarlama ve değiştirme gerekliliği konusunda fikirler verir. Yüksek CPL oranlarına sahip olan kampanyaların neden başarısız olduğunu anlama ve iyileştirme önlemleri alma noktasında son derece önemlidir.

Sonuç itibarıyla Cost Per Lead, işletmeler açısından en önemli ölçülerden biridir. Çünkü Cost Per Lead; işletmelerin reklam ve pazarlama bütçelerini etkin bir şekilde yönetmesine, maliyet – etkin kampanyalar oluşturmasına ve yatırım gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Bu nedenlere bağlı olarak işletmeler genellikle CPL’yi dikkatle izlemeyi ve optimize etme çabalarını bu metriği dayandırmayı tercih ederler.

cost per lead önemli midir

Cost Per Lead Nerelerde Kullanılır?

Cost Per Lead pazarlama ve reklamcılık alanlarında son derece yaygın kullanılan bir ölçüdür. CPL’nin nerelerde kullanıldığına ilişkin bazı ana uygulama alanlarını sizler için aşağıda sıraladık:

 • Dijital Reklamcılık: Cost Per Lead sıklıkla dijital reklam kampanyalarının etkinliğini değerlendirme amacıyla kullanılır. Facebook reklamları, Google Ads, Linkedln reklamları ve Instagram reklamları gibi dijital reklam platformlarında reklam veren işletmeler, her bir potansiyel müşteri ya da müşteri adayı için ne kadar ödeme yaptığını ölçme amacıyla CPL’i kullanırlar.
 • E-posta Pazarlama: E-posta pazarlama kampanyalarına ait maliyet-etkinliğini değerlendirme amacıyla CPL ölçümü yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İşletmeler, e-posta listesine yeni aboneler ekleme amacıyla ne kadar maliyet harcadıklarını izleyebilirler. 
 • Affiliate Pazarlama: Affiliate pazarlama programları CPL’yi kullanarak affiliate ortaklarına her bir potansiyel müşteri ya da satış için ödeme yapmaktadırlar. Bu durumda CPL işletmelere, ürünlerini ya da hizmetlerini tanıtan affiliate ortaklarına ne kadar ödeme yapmaları gerektiğini belirleme konusunda yardımcı olur.
 • İçerik Pazarlama: İçerik pazarlama stratejileri, blog yazıları, e-kitaplar, videolar ve diğer içerikler aracılığıyla potansiyel müşterilerin çekilmesine odaklanır. Bu bağlamda içeriklerin maliyet – etkinliğini değerlendirme ve potansiyel müşteri başına maliyeti izleme amacıyla CPL’nin kullanılması söz konusu olabilir.
 • Web Seminerleri ve Online Etkinlikler: Web seminerleri, canlı sunumlar ve çevrimiçi etkinlikler gibi çeşitli etkinlikler aracılığıyla potansiyel müşterilerin çekilmesi hedeflenir. CPL söz konusu etkinliklerin maliyet-etkinliğini değerlendirme amacıyla sıklıkla kullanılır.
 • Eğitim ve Danışmanlık: Eğitim kurumları, online kurs sağlayıcıları ve danışmanlar potansiyel öğrenci ya da müşteri kazanma maliyetlerini izlemek için CPL ölçümünü kullanırlar. 
 • Sigorta ve Finans: Potansiyel müşteri çekme maliyetlerini izlemek ve pazarlama stratejilerini optimize etmek isteyen sigorta şirketleri ve finansal kuruluşlar CPL’den faydalanabilirler.
 • B2B Pazarlama: B2B pazarlama kapsamında, potansiyel iş ortaklarının ve müşterilerin çekilmesi için CPL izlenebilir. Bu sektörde potansiyel müşteri kazanımının genellikle daha uzun vadeli bir süreç olabileceği unutulmamalıdır.

CPL temelde işletmelerin reklam ve pazarlama stratejilerini değerlendirmesine, maliyet-etkin kampanyalar oluşturmasına ve pazarlama bütçelerini en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle pek çok farklı endüstride ve pazarlama türünde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Diğer rehber yazılarımıza göz atın:

Çağrı Şahin
Çağrı Şahin
Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde eğitimlerimi tamamlayarak mezun oldum. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) alanındaki çalışmalarıma 2018 yılında “JR.” olarak başladım. Zaman içerisinde SEO Specialist, SR. SEO Specialist, SEO Team Lead, SEO Executive ve nihayetinde COO (Chief Operations Officer) unvanlarını kazandım. Bu süreçte web tasarımı, sosyal medya reklamcılığı ve yönetimi, SEO, Google Ads, medya satın alma ve itibar yönetiminin de aralarında bulunduğu son derece geniş bir yelpazede dijital pazarlama deneyimi kazandım. Kariyerime başladığım günden bu yana 200’den fazla proje üzerinde çalıştım. Her proje özelinde geliştirdiğim dijital pazarlama stratejileri ve SEO odaklı çalışmalar ile her projeye katkı sağlayarak başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı oldum.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Size en iyi deneyimi sunmak için, Web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.

Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?