Yeniden Pazarlama (Remarketing) Nedir? | Boosted Craft
Back

Yeniden Pazarlama (Remarketing) Nedir?

yeniden pazarlama remarketing nedir

Yeniden pazarlama (ya da retargeting), günümüzde en sık kullanılan dijital pazarlama stratejilerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu teknik, özellikle internet üzerinde reklam veren, ürün ve hizmet satışı yapan işletmeler için son derece yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yeniden pazarlama, ilgili web sitesini ziyaret eden ancak bir ürün satın alma ya da bir e-posta aboneliği yapma gibi istenen bir eylemi gerçekleştirmeyen kullanıcılara yeniden hedeflenmiş reklamlar sunmayı amaçlayan bir süreçtir.

Peki, yeniden pazarlama nasıl çalışır:

 • Kullanıcı web sitesini ziyaret eder: İnternet kullanıcısı herhangi bir işletmenin web sitesini ziyaret etmesine karşın kendisinin yapması beklenen bir eylemi gerçekleştirmez. Yani herhangi bir ürün satın almaz ya da iletişim bilgilerini paylaşmaz.
 • Tarayıcı çerezleri: İlgili web sitesini ziyaret eden kullanıcının web tarayıcısına bir çerez (diğer bir deyişle cookie) yerleştirilir. Bu çerezin kullanım amacı, kullanıcının web sitesini ziyaret ettiğini ve hangi sayfaları görüntülediğini takip etmektir.
 • Hedeflenmiş reklamlar: Kullanıcı web sitesini terk ettiği ya da bir başka web sitesini ziyaret ettiği zaman, yeniden pazarlama reklamı karşısına çıkar.  Bu reklamların, kullanıcının önceki ziyaretlerine dayalı olarak kişiselleştirilmesi mümkündür. Bu kapsamda kullanıcıya, incelediği ürünler ya da terk ettiği alışveriş sepeti içeriği gibi bilgilere dayalı olarak özelleştirilen teklifler sunulması mümkündür. 
 • Kullanıcıyı geri çekmek: Yeniden pazarlama reklamları, kullanıcıların web sitesine geri dönmesini teşvik etme amacıyla kullanılır. Bu reklamlar genellikle kullanıcının ilgisini çekmek ve kullanıcıları yeniden web sitesine yönlendirmeye yönelik olarak tasarlanır.

Yeniden pazarlama faaliyetlerinin temel amacı; kullanıcıların web sitesini terk ettikten sonra tekrar dönerek daha yüksek etkileşimde b ulunmasını ve potansiyel müşteriye dönüşmesini hedeflemektir. Bu sayede, işletmelerin satışlarını artırması ve pazarlama bütçelerini daha etkin bir şekilde kullanması sağlanabilir. Diğer yandan, kullanıcı gizliliğinin sağlanması konusunda mutlaka dikkatli olunmalı, gerekli izinler ve düzenlemeler konusunda gereken özen gösterilmelidir.

Yeniden Pazarlama Neden Önemlidir?

Yeniden pazarlama günümüzde pek çok işletme için en önemli dijital pazarlama stratejilerinin başında gelir. Yeniden pazarlamanın bu kadar önemli olmasının birkaç farklı nedeni vardır:

 • Dönüşüm Oranlarını Artırır: Yeniden pazarlama, özellikle web sitesini ziyaret eden potansiyel müşterilerin web sitenizden ayrıldıktan sonra geri dönmesini ve ürün satın alma gibi istenen çeşitli eylemleri gerçekleştirmesini teşvik eder. Buna bağlı olarak dönüşüm oranlarını ve satışları artırmak mümkün olabilir.
 • Müşteri Sadakatini Artırır: Yeniden pazarlama, daha önce web sitenizi ziyaret etmiş olan kullanıcılarla yeniden iletişim kurmanızı ve bu kullanıcıları markanıza daha fazla bağlamanızı sağlar. Özenle planlanan  yeniden pazarlama stratejileri sonucunda müşteri sadakatini artırmak ve tekrarlayan müşteri tabanını oluşturmak mümkün olabilir.
 • Pazarlama Bütçesini Verimli Kullanma: Yeniden pazarlama, çoğunlukla daha önce potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunan kişilere yönlendirilmektedir. Bunun sonucunda işletmelerin pazarlama bütçesini daha etkili bir şekilde kullanması ve daha yüksek dönüşüm oranlarına ulaşılması sağlanabilir. Çünkü yeniden pazarlamanın ulaştığı kişiler markayı daha önceden tanıyan kişilerdir.
 • Kişiselleştirilmiş İletişim: Yeniden pazarlama reklamları, her kullanıcının önceki etkileşimlerine dayanılarak özelleştirilebilir. Buna bağlı olarak, her kullanıcıya ilgi alanlarına ve davranışlarına daha uygun teklifler sunma imkanı elde edilebilir. Kişiselleştirilmiş iletişim, kullanıcıların dikkatinin çekilmesi ve markanın hatırlatılması sürecinde son derece etkili bir unsur haline gelebilir. 
 • Terk Edilen Alışveriş Sepetlerini Kurtarır: E-ticaret işlemeleri için en önemli olan unsurlardan bir diğeri ise, terk edilen alışveriş sepetlerini yeniden pazarlama ile kurtarmaktır. Kullanıcılar herhangi bir ürünü sepetlerine ekleyip sonra terk ederlerse yani satın alım işlemini tamamlamadan çıkarlarsa, bu kullanıcılara hatırlatma ve teklif gönderme yoluyla satışların artırılması söz konusu olabilir.
 • Rekabet Üstünlüğü Sağlar: Pek çok çevrimiçi işletme yeniden pazarlama tekniklerinden faydalanmaktadır. Bu nedenle yeniden pazarlama stratejilerini doğru bir şekilde uygulayanlar, sektörel rakipleri karşısında avantajlı bir duruma geçebilirler.

Sonuç itibarıyla yeniden pazarlama; potansiyel müşterilerin yeniden çekilmesini, dönüşüm oranlarının artırılmasını, müşteri sadakatinin güçlendirilmesini ve pazarlama bütçesinin daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan kritik bir unsurdur. Bu nedenle, dijital pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak mutlaka dikkate alınmalıdır.

Yeniden Pazarlama Ne İşe Yarar?

Yeniden pazarlamayı işletmelerin dijital pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak kullanmak pek çok farklı faydayı da beraberinde getirmektedir.

Terk Edilen Müşterileri Geri Çeker: Yeniden pazarlama, web sitelerini ziyaret eden potansiyel müşterileri yeniden hedefleyerek, bu müşterilerin yeniden web sitesine yönlendirilmesini sağlar. Böylece kullanıcıların web sitesinden ayrıldıktan sonra geri gelmesi teşvik edilebilir

Dönüşüm Oranlarını Artırır: Yeniden pazarlama, daha önce web sitesini ziyaret eden kullanıcılara özel teklifler sunulmasını sağlar. Benimsenen kişiselleştirilmiş yaklaşım, dönüşüm oranlarını artırmaya yardımcı olur. Çünkü markayı daha önce görmüş ve daha önce markaya ilgi göstermiş kullanıcılara yöneliktir.

Marka Farkındalığını Artırır: Yeniden pazarlama reklamları, markanın hatırlanmasına ve kullanıcıların markayı unutmamasına yardımcı olur. Markanın sürekli olarak kullanıcıların önüne getirilmesi, marka farkındalığını artıran bir etken haline gelebilir.

Alışveriş Sepeti Terklerini Azaltır: E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmeler açısından yeniden pazarlama, terk edilen alışveriş sepetlerini kurtarmaya yardımcı olan etkili bir yöntemdir. Kullanıcılar herhangi bir ürünü sepete ekler ancak eklediği ürünü satın almazsa; yeniden pazarlama stratejileri ile hatırlatmalar ve teklifler gönderilmesi bu alışverişlerin tamamlanması için teşvik edici bir unsur olabilir.

Daha Verimli Pazarlama Bütçesi: Yeniden pazarlama daha önce potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunan kişilere yönlendirilmektedir. Bu sayede pazarlama bütçesinin daha etkili bir şekilde kullanılması ve yatırım getirisinin artırılması mümkün olmaktadır.

Müşteri Sadakatini Artırır: Yeniden pazarlama ile daha önce web sitesini ziyaret etmiş ve web sitesine ilgi göstermiş olan kullanıcılarla iletişim kurulabilir. Bu kullanıcıların markaya bağlı kılınması sağlanabilir. Böylece markalar tekrarlayan müşteri tabanlarını oluşturabilir.

Rekabet Üstünlüğü Sağlar: Yeniden pazarlama pek çok çevrimiçi işletme tarafından kullanılan bir strateji olma özelliği taşıdığı için doğru bir şekilde uygulanması sektörel rekabet avantajı sağlar.

Konuyu özetlemek gerekirse yeniden pazarlama; potansiyel müşterilerin geri çekilmesi, dönüşüm oranlarının artırılması, alışveriş sepeti terklerinin azaltılması, marka farkındalığının artırılması, pazarlama bütçesinin daha verimli bir şekilde kullanılması ve müşteri sadakatinin güçlendirilmesi açısından işletmelere fayda sağlayan bir strateji olma özelliğine sahiptir. Buna bağlı olarak pek çok farklı işletme tarafından tercih edilmektedir.

yeniden pazarlama neden önemlidir

Yeniden Pazarlama Nasıl Çalışır?

Yeniden pazarlama, potansiyel müşterilerin ya da web sitesini ziyaret etmiş kullanıcıların yeniden hedeflenmesi ve onlara özel teklifler sunulması yoluyla çalışan bir pazarlama stratejisi olarak öne çıkar. Yeniden pazarlamanın nasıl çalıştığını gösteren temel adımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Web Sitesi Ziyareti: Kullanıcılar ziyaret ettikleri her web sitesinde, kendilerinden beklenen eylemleri gerçekleştirmezler. Bu eylem; ürün ya da hizmet satın alma, belirli bir sayfayı ziyaret etme ya da e-posta aboneliği oluşturma gibi farklı olabilir.
 • Çerez (Cookie) Yerleştirme: Kullanıcının tarayıcısına çerez (yani cookie) yerleştirilerek; kullanıcının web sitesi ziyareti ve hangi sayfaları görüntülediği izlenebilir. Çerezlerin kullanımındaki temel amaç, kullanıcıların tanımlanması ve izlenmesidir.
 • Kullanıcı Segmentasyonu: İzlenen kullanıcılar; hangi sayfaları ziyaret ettikleri, ne kadar süre kaldıkları, hangi ürünleri inceledikleri gibi belirli kriterlere göre segmentlere ayrılırlar. Söz konusu segmentasyon, kullanıcılara özel reklam kampanyaları oluşturulma aşamasında kullanılabilir.
 • Hedeflenmiş Reklamlar: Kullanıcılar web sitesini terk ettiğinde ya da diğer web sitelerini ziyaret ettiğinde, yeniden pazarlama reklamlarıyla karşı karşıya kalmaları olağan bir durumdur. Bu reklamlar özelleştirilirken, kullanıcıların önceki davranışları ve ilgi alanları temel alınır. Kullanıcının daha önce incelediği ürünler ya da terk ettiği alışveriş sepeti içeriği gibi bilgilere dayalı olarak hedefleme yapılır.
 • İzleme ve Optimizasyon: Yeniden pazarlama kampanyalarının etkinliği düzenli olarak izlenir ve analizler gerçekleştirilir. Bu kapsamda; hangi reklamların daha fazla dönüşüm sağladığı, hangi segmentlerin daha iyi performans sergilediği ve bütçenin nasıl yönetildiği gibi faktörlerin değerlendirilmesi mümkün olur. Bu bilgiler doğrultusunda kampanyaların düzenlenmesi ve optimize edilmesi sağlanabilir.
 • Kullanıcıları Geri Çekme: Yeniden pazarlama reklamlarının amacı, kullanıcıların web sitesine geri dönmesini teşvik etmektir. Özelleştirilmiş teklifler, hatırlatmalar ve ilgi çekici içerikler sayesinde kullanıcıların web sitesine yeniden yönlendirilmesi mümkün olabilir.
 • Dönüşüm ve Analiz: Kullanıcılar ilgili web sitesine yeniden geldiklerinde, kendilerinden beklenen eylemi gerçekleştirirse; bu dönüşümler izlenir ve analizleri gerçekleştirilir. Bu sayede yürütülen yeniden pazarlama kampanyalarının etkinliği ve yatırım getirisi objektif bilgiler ışığında değerlendirilebilir.

Yeniden pazarlama, kullanıcıların web sitesine geri dönmesi yoluyla dönüşümlerin artırılmasına ve marka sadakatinin geliştirilmesine yardımcı olur. Kullanıcı davranışlarının en iyi şekilde anlaşılması ve doğru segmentasyonun yapılması, yeniden pazarlama kampanyalarının daha başarılı olmasına yardımcı olacaktır.

Remarketing Nasıl Yapılır?

Remarketing (yeniden pazarlama) yapmak için takip edilmesi gereken adımları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Hedef Kitlenizi Tanımlayın: Remarketing stratejilerini optimum fayda sağlayacak şekilde belirlemek için öncelikle, yeniden pazarlama yapmak istenilen hedef kitle doğru tanımlanmalıdır. Bu kapsamda web sitesini hangi kullanıcıların ziyaret ettiğini ve belirli bir davranışı gerçekleştirmediğini anlamak gerekir. Örneklendirmek gerekirse; alışveriş sepetini terk eden kullanıcılar, belirli bir ürünü inceleyenler ya da web sitesini daha önce ziyaret eden ancak alışveriş yapmayanlar gibi hedef kullanıcılar belirlenebilir.
 • Web Sitesi İzleme Kodunu Yerleştirin: Google Ads ve Facebook Ads gibi pek çok reklam platformu, web sitelerini ziyaret eden kullanıcıları izlemek amacıyla izleme kodları sağlar. Bu izleme kodları, web sitelerinin ilgili sayfalarına yerleştirilir. Söz konusu kodlar sayesinde, kullanıcıların web sitesini ziyaret ettiği sayfaları ve davranışlarını takip etmek mümkün olur.
 • Segmentasyonları Oluşturun: İzleme kodlarından faydalanılarak kullanıcıların farklı segmentlere ayrılması sağlanabilir. Bu aşamada, belirli bir ürünü inceleyenler ya da alışveriş sepetini terk edenler bir segment olarak belirlenebilir. Bu sayede daha özelleştirilmiş reklam kampanyaları oluşturulması mümkün olabilir.
 • Özelleştirilmiş Reklam Kampanyaları Oluşturun: Hedef kitleye özgü reklam kampanyaları oluşturmak mümkündür. Özelleştirilmiş reklamların, kullanıcıların ilgi alanlarına ve önceki davranışlarına daha iyi uyacak şekilde tasarlanmasına özen gösterilmelidir. Reklam metinleri, görseller ve teklifler de bu segmentlere uygun olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Reklamları Yayına Alın: Hazırlanan özelleştirilmiş reklam kampanyaları Google Ads, Facebook Ads ve LinkedIn Ads gibi çeşitli reklam platformlarında yayına alınmalıdır. Hazırlanan kampanyalar, hedef kitlenin web sitesine geri dönmesini ve istenen eylemi gerçekleştirmesini teşvik etmeye yönelik olmalıdır.
 • Analiz ve Optimizasyon: Kampanyaların performansının düzenli olarak izlenmesi ve analiz edilmesi çok önemlidir. Bu sayede hangi segmentlerin daha iyi performans sergilediği, hangi reklamların daha fazla dönüşüm sağladığı ve bütçenin nasıl yönetildiği etkin bir şekilde değerlendirilebilir. Bu verileri kullanarak kampanyayı optimize etme şansına sahip olunabilir.
 • A/B Testleri Uygulayın: Reklam başlıkları, metinleri, görselleri ve tekliflerinde A/B testleri uygulamak, hangi değişikliklerin daha iyi sonuçlar verdiğini anlamaya yardımcı olur. Böylece kampanyaların etkisi artırılabilir. 
 • Bütçeyi Yönetin: Kampanyalar için bir bütçe belirlenmeli ve bu bütçe son derece dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Bütçe ayarlanırken dönüşümler ve yatırım getirisi (ROI) üzerine odaklanmak gerekir.

Remarketing kampanyaları, kullanıcıların web sitesine geri çekilmesini ve dönüşüm oranlarını artırmayı sağlayan son derece güçlü bir araç olarak kabul edilir. Bununla birlikte kampanyalar başlatılmadan önce hedef kitle, reklam platformları ve bütçe planlaması dikkatlice yapılmalıdır.

Facebook Remarketing Nasıl Yapılır?

Facebook’ta remarketing yapmak için izlemeniz gereken adımlara aşağıda yer verilmiştir: 

 • Facebook İş Hesabı Oluşturun ya da Var Olan Hesabınızı Kullanın: Henüz bir Facebook iş hesabınız yoksa hemen bir tane oluşturun. Mevcut bir Facebook iş hesabınız varsa bu hesaba giriş yapın.
 • Facebook Pikselini Oluşturun ya da Yönetin: Facebook Pikseli, web sitesini ziyaret eden kullanıcıların takip edilmesi ve remarketing kampanyaları oluşturulması amacıyla kullanılan bir araçtır. Facebook İş Yöneticisi’nde (Business Manager) hesap ayarlarına girilerek “Piksel” bölümü bulunur. Yeni bir Piksel oluşturulur ya da mevcut bir Piksel yönetilir.
 • Piksel Kodunu Web Sitenize Ekleyin: Piksel kodunun her biri, bir dizi kod parçasından oluşur. Oluşturduğunuz Piksel kodunu web sitenizin ilgili sayfalarına ekleyerek web sitenizi ziyaret eden kullanıcıları takip edebilirsiniz.
 • Olayları Tanımlayın: Pikseli web sitesine ekledikten sonra satın alma, kayıt olma, sepete ekleme gibi izlenmek istenen özel etkinlikler tanımlanmalıdır. Bu etkinlikler sayesinde remarketing kampanyaları özelleştirilebilir.
 • Hedef Kitleler Oluşturun: Facebook Pikseli tarafından toplanan verilere dayanarak hedef kitleler oluşturulması önemlidir. Bu kapsamda; belirli bir ürünü inceleyen, alışveriş sepetini terk eden ya da web sitesinin belirli bir sayfasını ziyaret eden kullanıcılar hedeflenebilir.
 • Reklam Kampanyaları Oluşturun: Facebook Ads Manager ya da Facebook Business Manager aracılığıyla remarketing kampanyaları oluşturulmalıdır. Hedef kitle ve bütçe belirlendikten sonra reklam metni, görseller ve teklifler oluşturulabilir.
 • Reklamları Yayına Alın: Hazırlanan remarketing kampanyalarının Facebook’ta yayına alınması bir sonraki adımdır. Kampanyaların, hedef kitlenin web sitesine geri dönmesini ve belirlenen hedefleri gerçekleştirmesini teşvik edecek özellikte olması gerekir.

Google Remarketing Nasıl Yapılır?

Google Remarketing (yeniden pazarlama) yapmak için takip edilmesi gereken adımlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Google Ads Hesabı Oluşturun ya da Mevcut Google Ads Hesabınızı Kullanın: Bir Google Ads hesabınız yoksa öncelikle hesap oluşturmanız gerekir. Mevcut bir Google Ads hesabınız varsa hesabınıza giriş yapın.
 • Remarking Hedef Kitlenizi Oluşturun: Google Ads hesabınıza giriş yaptıktan sonra “Kampanyalar” bölümüne girerek “Hedef Kitleler” sekmesini seçin. Daha sonra “Yeni Hedef Kitle” seçeneğini tıklayarak “Web Sitesini Ziyaret Edenler” ya da “Uygulama Kullananlar” gibi bir hedef kitle seçeneği belirleyin.
 • Web Sitesi İzleme Kodunu Ekleyin: İzleme kodu kullanarak web sitenizi ziyaret eden kullanıcıları takip edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Google Ads hesabınızdan izleme kodunu aldıktan web sitenizin ilgili sayfalarına eklemektir.
 • Hedef Kitlenizi Tanımlayın: Web sitenize izleme kodunu ekledikten sonra izlediğiniz kullanıcıları hedef kitleniz olarak tanımlayabilirsiniz. Bu kapsamda isterseniz belirli bir ürünü inceleyenleri isterseniz alışveriş sepetini terk edenleri hedefleyebilirsiniz. 
 • Reklam Kampanyaları Oluşturun: Gerçekleştirmeniz gereken diğer bir adım Google Ads hesabınızda remarketing kampanyaları oluşturmaktır. Hedef kitlenizi ve bütçenizi belirledikten sonra reklam metinleri, görseller ve teklifler oluşturabilirsiniz.
 • Reklam Uzantıları Ekleyin: Reklam kampanyalarınıza sitelinkler, iletişim bilgileri ya da fiyat uzantıları gibi reklam uzantıları eklemelisiniz. Böylece reklamlarınızın daha fazla bilgi içermesini ve daha çekici olmasını sağlayabilirsiniz.
 • Reklamları Yayına Alın: Hazırladığınız remarketing kampanyalarını Google Ads hesabınızda yayınlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konu ise kampanyalarınızın, hedef kitlenizi web sitenize geri dönmeye ve istenilen eylemi gerçekleştirmeye teşvik edecek şekilde tasarlanmasıdır.
 • Performansı İzleyin ve Optimize Edin: Remarketing kampanyalarınızın performansını düzenli bir şekilde izleyin ve analizini gerçekleştirin. Böylece hangi reklamların daha iyi performans sergilediğini ve hangi hedef kitlesi segmentlerinin daha iyi dönüşüm sağladığını değerlendirebilirsiniz. Elde ettiğiniz veriler ışığında kampanyalarınızı optimize edebilirsiniz.
 • A/B Testleri Uygulayın: Reklamların başlıkları, görselleri, metinleri ve tekliflerinize yönelik A/B testleri uygulamak hangi değişikliklerin daha iyi sonuç verdiğini belirlemenize yardımcı olur. Bu sayede reklamlarınızın daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz. 

Google Remarketing kullanıcıların web sitesine geri çekilmesi ve dönüşüm oranlarının artırılması amacıyla sıklıkla başvurulan etkili bir yöntemdir. Diğer yandan kampanyalarınızı başlatmadan önce hedef kitlenizi doğru tanımlamalı, izleme kodunu doğru yapılandırmalı ve reklam kampanyalarınızı titiz bir şekilde planlamalısınız.

Yeniden Pazarlamanın Faydaları

Yeniden pazarlama bir dizi önemli faydayı beraberinde getirdiğinden pek çok işletmenin ilk tercihlerinden biridir. Yeniden pazarlamanın temel faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Dönüşüm Oranlarını Artırır: Yeniden pazarlama, web sitenizi ziyaret eden ancak istediğiniz eylemi gerçekleştirmeyen kullanıcıları hedeflemenizi sağlayan bir süreçtir. Bu kullanıcıları geri çekmeniz ve tekrar web sitenize yönlendirmeniz, dönüşüm oranlarınızın artmasını sağlayabilir. Çünkü hedeflenen kullanıcılar markanızı daha önce gören ve ilgi gören kişilerdir.
 • Müşteri Sadakatini Artırır: Yeniden pazarlama daha önce web sitenizi ziyaret etmiş olan kullanıcılarla iletişim kurma sürecinizi destekler. Buna bağlı olarak müşteri sadakatinizi artırabilir ve tekrarlayan müşteri tabanınızı oluşturabilirsiniz.
 • Daha Etkili Bütçe Yönetimi: Yeniden pazarlama çoğunlukla daha önce potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmuş kişilere yönlendirilmektedir. Buna bağlı olarak pazarlama bütçenizi daha etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü hedeflenen kişiler zaten markanızı tanıyan kişilerdir.
 • Kişiselleştirilmiş İletişim: Yeniden pazarlama reklamları, kullanıcıların önceki etkileşimlerine dayanarak özelleştirilebilmektedir. Sonuç olarak kullanıcılara ilgi alanlarına ve davranışlarına daha iyi uyan teklifler sunma imkanı elde edebilirsiniz. Kişiselleştirilmiş iletişim hem kullanıcıların dikkatini çekmeniz hem markanızı hatırlatmanız konusunda daha etkili bir yöntem olarak kabul edilir.
 • Terk Edilen Alışveriş Sepetlerini Kurtarır: E-ticaret işletmeleri açısından öne çıkan faydalardan biri ise yeniden pazarlama ile terk edilen alışveriş sepetlerinin kurtarılabilmesidir. Kullanıcılar herhangi bir ürünü sepete ekleyip daha sonra terk ederlerse yani satın alma işlemini tamamlamadan ürünü sepette bırakırlarsa, kullanıcılara hatırlatmalar ve teklifler göndererek satışlarınızı artırabilirsiniz.
 • Rekabet Üstünlüğü Sağlar: Yeniden pazarlama pek çok çevrimiçi işletmenin kullandığı etkili bir stratejidir. Bu nedenle yeniden pazarlamanın doğru bir şekilde uygulanması, sektörel rekabette üstünlük sağlamanıza yardımcı olur.
 • Verilere Dayalı Kararlar: Yeniden pazarlama kampanyaları, kullanıcıların davranışları ve kampanyaların performansları hakkında önemli veriler toplamak için birebirdir. Elde edilen veriler, gelecekteki pazarlama kampanyalarınızı şekillendirmeye yardımcı olabilir.

Özetlemek gerekirse yeniden pazarlama; potansiyel müşterilerinizi geri çekmeye, dönüşüm oranlarınızı artırmaya, müşteri sadakatinizi güçlendirmeye ve pazarlama bütçenizi daha verimli bir şekilde kullanmaya yardımcı olur. Bu nedenle pek çok işletme açısından en önemli dijital pazarlama stratejilerinden biri olma özelliğine sahiptir.

remarketing faydaları

Yeniden Pazarlamanın Çeşitleri Nelerdir?

Yeniden pazarlama, farklı stratejiler ve yaklaşımlar kullanılarak uygulanabilir. Yeniden pazarlamanın yaygın olarak kullanılan türlerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Standart Yeniden Pazarlama (Standard Remarketing): Web sitenizi ziyaret eden kullanıcıları hedefleyen bu yöntemde, kullanıcıları web sitenize geri çekme amacıyla özelleştirilmiş reklamların kullanılması söz konusudur. Bu tür yeniden pazarlama, çoğunlukla web sitenizin belirli sayfalarını ya da ürünlerini, ziyaret eden kullanıcılara yönlendirmeyi sağlar.
 • Dinamik Ürün Yeniden Pazarlama (Dynamic Product Remarketing): Yeniden pazarlamanın bu türünde, kullanıcılar daha önce inceledikleri ya da alışveriş sepetine ekledikleri belirli ürünler ile ilgili olan reklamlarla hedeflenirler. Bu yöntem özellikle e-ticaret işletmeleri açısından son derece etkilidir.
 • Dinamik Yeniden Pazarlama (Dynamic Remarketing): Kullanıcıların web sitenizin belirli sayfalarını ziyaret etmesi ya da belirli ürünleri incelemesi gibi özel etkinliklere dayalı olarak özelleştirilmiş reklamların sunulduğu bir yöntemdir. Bu kapsamda kullanıcılara ilgi alanlarına ve davranışlarına göre özelleştirilmiş içerikler sunulması mümkündür.
 • Dinamik Kitleler (Dynamic Audiences): Kullanıcıların web sitesinin belirli sayfalarını ziyaret etmesine ve belirli etkinlikleri gerçekleştirmesine dayanarak oluşturulan özel hedef kitleler olarak tanımlanabilir. Böylece özelleştirilmiş reklam kampanyaları oluşturma imkanı elde edilebilir.
 • Yeniden Pazarlama Listeleri (Remarketing Lists): Web sitenizi ziyaret eden kullanıcıları belirli bir süre boyunca siteyi ziyaret etmeyenler gibi belirli kriterlere göre listeleyerek özelleştirilmiş reklam kampanyaları oluşturmaya imkan verir.
 • Mobil Uygulama Yeniden Pazarlama (Mobile App Remarketing): Eğer bir mobil uygulamanız bulunuyorsa, kullanıcıları uygulamanıza geri çekmek için özelleştirilmiş reklamlardan faydalanabilirsiniz. Bu sayede kullanıcıların uygulamanızı indirmesini ya da daha fazla içeriği keşfetmesini teşvik edebilirsiniz.
 • Çapraz Cihaz Yeniden Pazarlama (Cross-Device Remarketing): Kullanıcıların farklı cihazlar arasında gezindiği sırada tutarlı bir deneyim yaşamasını sağlamak için bu stratejiden faydalanılır. Bu strateji sayesinde kullanıcılar web sitenizi mobil cihazlarında ziyaret ettilerse, daha sonra masaüstü cihazlarda yaptıkları ziyaretlerde de reklamlarınızı görüntüleyebilirler.
 • E-posta Yeniden Pazarlama (E-mail Remarketing): Web sayfanızı ziyaret eden kullanıcılara e-posta ile özelleştirilmiş teklifler ve hatırlatmalar göndermeniz, yeniden pazarlama yapmanızı sağlayabilir. Bu yöntem, e-posta abonelerini hedeflemenin etkili bir yoludur.

Bahsi geçen yeniden pazarlama türleri, işletmenizin hedeflerine ve pazarlama stratejinize bağlı olmak üzere farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Hangi türün sizin için en uygun olduğunu belirleme amacıyla hedef kitlenizin davranışlarını ve ihtiyaçlarınızı dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz gerekir. 

Yeniden Pazarlamanın Bölümleri Nelerdir?

Yeniden pazarlama genellikle farklı bölümlere ya da aşamalara ayrılabilen bir süreçtir. Bir yeniden pazarlama kampanyası oluşturulması sırasında izlenebilecek adımlar şu şekildedir:

 • Hedef Kitle Tanımlama (Audience Segmentation): Yeniden pazarlamanın ilk ve en önemli adımı, yeniden pazarlama kampanyası için hedef kitleyi tanımlamaktır. Bu kapsamda hangi kullanıcıların yeniden hedeflenmesi gerektiği ve bu kullanıcıların davranışları ya da ilgi alanları belirlenebilir. Alışveriş sepetini terk eden, belirli ürünleri inceleyen ya da web sitesinin belirli sayfalarını ziyaret edenler gibi farklı hedef grupları bu süreçte tanımlanabilir. 
 • İzleme Kodlarını Yerleştirme (Implementing Tracking Codes): Web sitenizi ziyaret eden kullanıcıları takip etmek için izleme kodlarını kullanabilirsiniz. İzleme kodlarını, kullanıcıların web sitenizi ne zaman ziyaret ettiğini ve hangi sayfaları gezindiğini izleyen reklam platformlarına eklemeniz gerekir.
 • Hedef Kitleleri Oluşturma (Creating Audience Lists): İzleme kodlarının yardımıyla kullanıcıları farklı hedef kitlelere ayırmanız mümkün olur. Bu süreçte, belirli özelliklere sahip olan ya da belirli davranışları sergileyen kullanıcıları özel hedef kitle listelerine ekleyebilirsiniz.
 • Reklam Kampanyalarını Oluşturma (Creatign Ad Campaigns): Hedef kitlenizi belirledikten sonra, ilgili hedef kitlenin ilgisini çekebilecek özelleştirilmiş reklam kampanyaları oluşturabilirsiniz. Reklam kampanyanızın; reklam metni, görsel, teklif ve hedef sayfaları içermesi mümkündür.
 • Reklamları Yayına Alma (Lauching Ads): Hazırladığınız reklam kampanyalarını Google Ads, Facebook Ads gibi seçtiğiniz reklam platformlarında yayına alabilirsiniz. Bu kampanyalar sayesinde hedef kitlenizin web sitenize geri dönmesini ve belirlemiş olduğunuz hedefleri gerçekleştirmesini teşvik edebilirsiniz.
 • Performansı İzleme (Monitoring Performance): Kampanyalarınızın performansını düzenli bir şekilde izlemeniz ve analiz etmeniz çok önemlidir. Bu kapsamda hangi reklamların daha iyi performans sergilediğini, hangi hedef kitlelerin segmentlerinin daha iyi dönüşümler sağladığını ve bütçenizin nasıl yönetildiğini değerlendirebilirsiniz.
 • Optimizasyon (Optimizing Campaigns): Performans verilerine dayalı olarak kampanyalarınızı optimize etmeniz, yeniden pazarlamanın diğer bir bölümüdür. Başarılı reklamları öne çıkararak, başarısız reklamların düzeltilmesi ya da değiştirilmesi gereken alanlarını belirleyerek reklam kampanyalarınızı optimize edebilirsiniz.
 • A/B Testleri (A/B Testing): Reklam başlıklarında, metinlerde, görsellerde ve tekliflerde A/B testlerini uygulayarak hangi değişikliklerin daha iyi sonuçlar sağladığını belirleyebilirsiniz. Sonuç itibarıyla reklam performansınızı optimize edebilirsiniz.

Yeniden pazarlama yukarıda sıraladığımız adımları takip ederek web sitenizi daha önce ziyaret eden kullanıcıları yeniden hedeflemenizi ve dönüşüm oranlarını artırmanızı sağlayabilir. Yeniden pazarlamanın her bir adımını dikkatlice planlamak ve izlemek, kampanyalarınızın başarısını doğrudan etkileyebilir.

Remarketing ve Retargeting Farkları Nelerdir?

Remarketing ve retargeting genellikle benzer bir konsepti ifade etmekte olsa da, bazı durumlarda bu terimlerin farklı anlamlara gelebileceği göz ardı edilmemelidir. Genellikle bu iki terim aynı şeyi ifade etmekte ve kullanılmaktadır. Her ikisi de temelde web sitesini ziyaret eden kullanıcıları yeniden hedefleme ve özelleştirilmiş reklamlar yoluyla yeniden web sitesine çekmeyi amaçlayan dijital pazarlama stratejileridir. 

Bazı durumlarda bu terimlerin farklılaşması mümkündür. Söz konusu farkların terminoloji ya da dil farklarından kaynaklanması söz konusu olabilir.

Remarketing (Yeniden Pazarlama) terimi genellikle Google Ads ve diğer reklam platformlarında kullanılır. Web sitesini ziyaret eden kullanıcıları hedeflemeye ve özelleştirilmiş reklamlarla yeniden web sitesine çekmeye yönelik olarak kullanılır. Söz konusu kullanıcılar web sitesini daha önce ziyaret etmiş ve belirli bir davranışı gerçekleştirmemiş kişiler olabilir. Remarketing ise bu kullanıcıların hedeflenmesi yoluyla marka sadakati oluşturmaya ve dönüşüm oranlarını artırmaya yardımcı olur.

Retargeting (Yeniden Hedefleme) terimi ise çoğunlukla daha genel bir ifade olarak kullanılmakta olup; farklı reklam platformları ya da dil farkları nedeniyle tercih edilmesi mümkündür. Retargeting, web sitesini ziyaret eden kullanıcıların hedeflenmesi ve yeniden web sitesine çekilmesi için kullanıldığından temel prensibi remarketing ile aynı olduğu söylenebilir.

Remarketing ve retargeting temelde aynı stratejiyi ifade etse de, bazen tercih edilen terime ya da terminolojiye bağlı olarak farklı şekillerde kullanılması mümkündür. Temelde her ikisi de web sitesini ziyaret eden kullanıcıları yeniden hedeflemeye ve dönüşüm oranlarını artırmaya yönelik olarak kullanılan etkili dijital pazarlama yöntemleri olarak tanımlanabilir.

Yeniden Pazarlama Neden Gereklidir?

Yeniden pazarlama yani remarketing pek çok farklı nedenle gereklidir ve işletmeler açısından son derece önemli bir dijital pazarlama stratejisi haline gelebilir. Yeniden pazarlamanın neden gerekli olduğuna dair bazı sebepleri sizler için bir araya getirdik:

 • Dönüşüm Oranlarını Artırma: Web sitenizi ziyaret eden pek çok kullanıcı, ilk ziyaretlerinde kendilerinden beklenen bir eylemi gerçekleştirmez. Yeniden pazarlama bu kullanıcıları yeniden web sitenize çekerek dönüşüm oranlarınızı artırmaya yardımcı olur. Kullanıcılar markanızı daha önce görmüş oldukları ve ilgi duydukları için web sitenizi yeniden ziyaret etme olasılıkları yüksektir.
 • Müşteri Sadakatini Artırma: Yeniden pazarlama, müşteri sadakatinizi artırmanın etkili yollarından biridir. Daha önce web sitenizi ziyaret eden ve markanızla etkileşim içerisine giren kullanıcılarla iletişim kurabilir, onları yeniden müşteriniz haline getirebilirsiniz.
 • Rekabet Üstünlüğü Sağlama: Yeniden pazarlama, rekabetçi bir pazarda avantaj sağlamaya yardımcı olur. Rakipleriniz daha fazla müşteriye erişmeye çalışırken siz de web sitenizi daha önce ziyaret etmiş kullanıcılarla etkileşim içerisine girebilir, onlara markanızı hatırlatabilir ve yeniden alışveriş yapmaları için teşvik edebilirsiniz.
 • Etkili Bütçe Kullanımı: Yeniden pazarlama genellikle web sitenize ve markanıza daha önce ilgi göstermiş kullanıcılara yönelik bir strateji olduğu için, pazarlama bütçenizi daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Söz konusu kullanıcıların markanızı daha önce gördüğü ve potansiyel müşterilerinize göre daha yüksek dönüşüm oranına sahip olacağına inanılır.
 • Ürün ya da Hizmet Bilincini Artırma: Yeniden pazarlama, kullanıcıların web sitenizdeki belirli ürünleri ya da hizmetleri incelediği ya da sepetlerine eklediği durumlarda özellikle etkili olan bir süreçtir. Bu kullanıcılar reklamlarınızla yeniden karşılaşmaları durumunda ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler.
 • Terk Edilen Sepetleri Kurtarma: E-ticaret işletmeleri açısından önemli olan faydalardan bir diğeri ise yeniden pazarlama yöntemiyle, terk edilen alışveriş sepetlerini kurtarma şansına sahip olunmasıdır. Kullanıcılar bir ürünü sepetlerine ekledikten sonra alışverişlerini tamamlamadan ayrıldıklarında, kullanıcılara hatırlatmalar ve teklifler göndererek satışlarınızı artırabilirsiniz.

Sonuç itibarıyla yeniden pazarlama, web sitenizi ziyaret eden kullanıcıları yeniden hedeflemenizi, dönüşüm oranlarını artırmanızı, müşteri sadakatini güçlendirmenizi ve pazarlama bütçesini daha verimli bir şekilde kullanamızı sağlayabilir. Bu yüzden yeniden pazarlamanın her geçen gün daha fazla sayıda işletme için önemli bir dijital pazarlama stratejisi haline geldiğini söylemek mümkündür.

Çağrı Şahin
Çağrı Şahin
Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde eğitimlerimi tamamlayarak mezun oldum. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) alanındaki çalışmalarıma 2018 yılında “JR.” olarak başladım. Zaman içerisinde SEO Specialist, SR. SEO Specialist, SEO Team Lead, SEO Executive ve nihayetinde COO (Chief Operations Officer) unvanlarını kazandım. Bu süreçte web tasarımı, sosyal medya reklamcılığı ve yönetimi, SEO, Google Ads, medya satın alma ve itibar yönetiminin de aralarında bulunduğu son derece geniş bir yelpazede dijital pazarlama deneyimi kazandım. Kariyerime başladığım günden bu yana 200’den fazla proje üzerinde çalıştım. Her proje özelinde geliştirdiğim dijital pazarlama stratejileri ve SEO odaklı çalışmalar ile her projeye katkı sağlayarak başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı oldum.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Size en iyi deneyimi sunmak için, Web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.

Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?