Rakip Analizi Nasıl Yapılır? | Boosted Craft
Back

Rakip Analizi Nasıl Yapılır?

rakip analizi nasıl yapılır

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi olarak da adlandırılan rakip analizi; projelerde ya da ticari girişimlerde kurumlar tarafından gerçekleştirilir. Peki son yılların popüler kavramlarından biri olan rakip analizi nedir? 

Rakip analizi, belirli bir piyasaya girmeden ya da piyasaya yeni bir ürün sunmadan önce kurumlar tarafından yapılır. Teknik, süreç, durum ve rekabet gücünün araştırılmasını içeren kapsamlı bir analizdir. Herhangi bir pazarda aktif hizmet ya da ürün satışı yapan diğer şirketlerin güçlü ve zayıf yönlerini detaylı bir şekilde çıkarma amacıyla uygulanan analiz, rakip analizi olarak adlandırılır. Rakip analizi sayesinde sektörel rakiplerinizin neleri doğru neleri yanlış yaptığını, hangi alanlarda güçlü ve hangi alanlarda yetersiz olduğunu tespit edebilirsiniz. Bu veriler ışığında birtakım tespitlerde bulunarak büyüme ve ilerleme stratejilerinizi bu tespitlerin sonuçlarına dayanarak gerçekleştirebilirsiniz. 

Kabul etmek gerekiyor ki, rakip analizi zaman alıcı ve karmaşık bir süreç olmakla birlikte pek çok faydayı beraberinde getirir. Rekabet analizi sektör trendlerini açıkça gözler önüne sererek markaların satış süreçlerini geliştirmesine, şirketi bekleyen fırsatları, tehditleri, şirketin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesine yardımcı olur.

Doğru bir şekilde gerçekleştirilen rakip analizi sayesinde markalar yolculuklarının her aşamasında kendilerine rehberlik edecek önemli bilgilere erişir. Rakip analizi hem niş bir pazar arayışında olan start-up’lar hem faaliyet gösterdiği pazara yeni ürünler ve hizmetler sunacak şirketler için önemlidir. Çünkü rakip analizinden elde edilen veriler sayesinde markalar ürünlerini en uygun şekilde konumlandırabilir. Müşterilerinin gereksinimlerini en doğru şekilde karşılayabilir. Ayrıca rakiplerinin zayıf yönlerini kendileri için bir avantaja çevirebilir. Rakiplerinin güçlü taraflarını ise kendilerini geliştirmeyi sağlayacak bir fırsat hâline getirebilir.

Rakip Analizi Yapmak İçin İzlenmesi Gereken Adımlar

Rakip analizi markalar ve elde edilebilecek bilgiler ile kaynaklar açısından son derece büyük bir fırsat olarak kabul edilmelidir. Markalar, sektörel rakiplerinin faaliyetleri ve stratejileriyle ilgili kapsamlı bir görüş sahibi olmak için rakip şirketlerin varlığını pek çok farklı yönden analiz etmelidir. Bu doğrultuda şirketin genel vizyonunu, ürünlerini, hizmetlerini, müşterilerini ve pazarlama stratejilerini ele almalıdırlar.

Unutulmaması gereken, rakip analizinin zaman alan bir süreç olduğudur. İhtiyaç duyulan bilgileri araştırmak, analiz etmek, belgeleri hazırlamak ve gerekli değişiklikleri uygulamak için detaylı çalışmalar yapılması ve bu çalışmalar için önemli ölçüde zaman ayırılması gerekir. Rakip analizi yoluyla elde edilen bilgilerin şirketin ilgili departmanlarıyla paylaşılması da çok önemlidir.

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri, rakip analizinin sektörel rakiplerle rekabet etmeyi sağlayacak çözümleri kopyalamak anlamına gelmediğidir. Markaların rakip analizi süreciyle birlikte odaklanması gereken; şirketlerini faaliyet gösterdikleri pazarda doğru yerde konumlandırmak, sektör trendlerini yakından izlemek, ürün ve hizmetlerini optimize etmektir.

Rakip Analizi Çalışması Nasıl Yapılır?

İyi bir rakip analizi yapmak için tüm süreci adım adım planlamanız ve uygulamanız gerekir. Raki analizi yaparken takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

 • Markanızın Hedeflerini Belirleyin

Her markanın faaliyet gösterdiği pazardaki hedefler birbirinden farklıdır. Mevcut pazardaki rekabet ortamının analiz edilmesi için öncelikle markalar kendi hedeflerini belirlemelidir. Hedef belirleme aşamasında;

 • Markanın misyonu ve vizyonu,
 • Markanın mevcut pazardaki pazar payı,
 • Markanın nasıl geliştirilmek istendiği,
 • Pazar payının nasıl artırılmak istendiği,
 • Hedef kitlenin nasıl genişletilmesinin planlandığı gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Markanın hedefleri belirlenirken özellikle ölçülebilir hedefler belirlemek çok önemlidir. Bu süreçte niteliksel bir çalışma yapmak yerine niceliksel bir çalışmayla hedefleri belirlemek daha doğru verilere ulaşma imkânı sağlayacaktır.

Rakiplerinizi Belirleyin ve Analiz Yapın

Markanızın ya da işletmenizin aynı sektörde faaliyet gösterdiği çok sayıda marka ve işletme vardır. Bu markalar ile ilgili detayları doğru bir şekilde belirlemek, segmentlere ayırmak ve analiz etmek çok daha detaylı bir çalışma yapma imkânı elde edilebilir. Rakip analizi çalışmasında belirlenecek rakipleri doğru seçmek, yol haritasını doğru belirlemeye yardımcı olabilir.

Bunun için öncelikle pazar araştırması yapmalısınız. Mevcut pazarın ya da girmeyi planladığınız pazarın mevcut durumu hakkında araştırmalar yapmanız önemlidir. Ayrıca aynı pazarda faaliyet gösteren rakiplerinize de göz atmalısınız.

Bir sonraki adımda, dolaylı olarak rakibiniz olacak işletmeleri belirlemelisiniz. Rakipleriniz için bir profil oluşturarak bu süreç dâhilinde onların ürünlerini, hizmetlerini, ürün fiyatlarını, satış ve pazarlama yöntemlerini göz önünde bulundurmalısınız.

SWOT analizi yaparak rakiplerinizin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilirsiniz. Bu süreçte zayıf yönlerinizi göz önünde bulundurup stratejinizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca rakiplerinizin finansal durumunu analiz edebilir, rakiplerinizin kullandığı pazarlama ve rekabet stratejilerine göz atabilirsiniz. Böylece rakiplerin başarısı altında yatan faktörleri belirleyebilirsiniz.

Bununla birlikte rakiplerinizi belirleyip analiz ettikten sonra aynı çalışmayı düzenli aralıklarla tekrarlamalısınız. Çünkü siz belirlediğiniz stratejiyi uygularken, rakipleriniz de kendi stratejilerini belirleyecek ve farklı sonuçlar elde edecektir. Bu nedenle, düzenli olarak takip analizi yaparak markanızın büyümesi sürecini destekleyebilirsiniz.

Rakip Analizinin Yöntemleri Nelerdir?

Marka ve işletmelerin farklı etkenlere bağlı olarak uygulayabileceği çeşitli rakip analizi yöntemleri vardır. İşletmeler bu yöntemleri uygulayarak sektördeki konumlarını ve rakiplerini belirleyebilir, büyümek ve hedeflerine ulaşmak için bu verilerden faydalanabilir.

SWOT Analizi

SWOT analizi yöntemiyle güçlü ve zayıf yönler listelenebilir. Böylece fırsatlar ve tehditler analiz edilebilir. SWOT analizi sayesinde işletmeler güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek güçlü yanlarını sürdürebilir, zayıf yönlerini optimize edebilir. Bu süreçte öne çıkan tehditlere çözüm geliştirilebilir, fırsatların ise gelişme yönünde kullanılması sağlanır. SWOT analizi süreci hem işletme hem müşteri gözüyle rakip işletmeleri inceleme yoluyla gerçekleştirilir.

PEST Analizi

PEST (Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik) analizi işletmelere rakiplerinin politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alandaki faaliyetlerini inceleme, kendi gelişmelerini değerlendirme imkânı sağlar. İşletmelerin rakipleriyle aralarındaki durumu anlamasını sağlayan SWOT analizinden farklı olmak üzere PEST analizi, işletmelerle rakiplerin operasyonel becerilerini ve dışsal etkenlere adaptasyon sürecini değerlendirme imkânı veren bilgiler sunar.

Rakip Dizisi (Competitor Away) Yöntemi

Rakip dizisi yöntemi, işletmelerin sektörel rakiplerinin performansını anlamasını sağlayan bir yöntem olma özelliğine sahiptir. Bu yöntemde işletmenin sektörünü ve rakiplerini tanıması çok önemlidir. Daha sonra hedef kitle belirlenmeli, bu kitleye yönelik başarı etkenleri tespit edilmelidir. Bu etkenler çerçevesinde rakip işletmelerin sınıflandırılarak puanlandırılması mümkün olabilir. Böylece, rakip işletmelerin müşterilere sağladığı katkılar ölçülür, pazarlama ve satış stratejilerine yönelik düzenlemeler yapılır.

Rakip Analizinde Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler Nelerdir?

Dijital pazarlama alanında başarıya ulaşmak için en önemli faktörlerden biri rakip analizidir. Etkili ve doğru bir rakip analizi sayesinde pazar anlaşılabilir, rekabet avantajları tespit edilebilir ve stratejik hedefler belirlenebilir. Bu süreçte, rakiplerin online varlıklarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirme; rakiplere ait web sitesi tasarımından SEO performanslarına, sosyal medya etkinliklerine ve içerik stratejilerine kadar uzanan geniş bir yelpazesi kapsar. Bunların yanı sıra rakiplerin reklam stratejileri ve çevrimiçi pazarlama teknikleri titizlikle incelenmelidir.

Rakip analizi dijital pazarlama stratejilerinin şekillendirilmesinde kritik bir rol oynadığından bu süreçte dikkat edilmesi gereken pek çok farklı faktör vardır:

 • Rakip web sitelerinin tasarımının, kullanıcı deneyimi ve SEO optimizasyonu kadar önemli olduğu unutulmamalıdır.
 • Sektörel rakiplerin sosyal medya platformlarındaki etkinlikleri, etkileşim oranları ve takipçi sayıları incelenmelidir.
 • Rakiplerin paylaştığı blog yazıları, videoları ve diğer içerikleri uyguladıkları stratejileri anlamaya yardımcı olur.
 • Aynı zamanda çevrimiçi reklamlar, reklam bütçeleri ve hedef kitle analizi rakip analizi sürecinde ele alınmalıdır. 

Rakip Analizi Neden Önemlidir?

Rekabet iş dünyasında son derece önemlidir. Bir işletme başarılı olmak istiyorsa, sadece kendi iç dinamiklerini değil, aynı zamanda rakiplerini de yakından tanımalıdır. İşte bu noktada, rakip analizi kritik bir öneme sahip olmaktadır. Rakip analizi, bir işletmenin çevresini, pazarı ve potansiyel tehlikeleri anlamasına yardımcı olan güçlü bir stratejik araçtır.

Pazarı Tanımak

Rakip analizi, bir işletmenin faaliyet gösterdiği pazarı derinlemesine anlamasına yardımcı olur. Bu analiz nazarın büyüklüğünü, potansiyel müşterilerini, arz ve talep dengesini belirlemeye yönelik kapsamlı bir bakış açısı sağlar. Pazar dinamikleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak, işletmeler açısından birtakım stratejik avantajları beraberinde getirir.

Rekabet Avantajı Elde Etmek

Rakip analizi, işletmenin rakipleriyle karşılaştırılmasını ve rekabet avantajlarının belirlenmesini sağlar. İşletmeler rakip analizi sayesinde rakiplerinin zayıf yönlerini belirleyebilir, kendi güçlü yönlerine odaklanabilir ve pazarda rekabet avantajı elde edebilir. Böylece müşteri sadakatini artırabilir ve marka bilinirliğini güçlendirebilir.

Riskleri Azaltmak

İş dünyasında her adım birtakım riskleri beraberinde getirir. Rakip analizi bu süreçte işletmeyi potansiyel risklere karşı uyarmak ve hazırlıklık hale getirmek için kullanılabilir. Bir rakibin başarısızlığı ya da bir pazarın doygunluğu gibi durumlar ile ilgili o olarak işletmenin stratejilerini revize etme imkânı sunar.

İnovasyon ve Gelişmeler

Aynı zamanda rakip analizi, sektördeki en son inovasyonları ve gelişmeleri takip etmeye yardımcı olur. Bu durum, işletmenin rekabet avantajını sürdürmesi açısından son derece önemlidir. Sektörel rakipler her ne yaparsa yapsın, işletme sürekli olarak müşteri beklentilerini karşılamaya ve beklentilerin üzerine çıkmaya yönelik çabalarını sürdürmelidir.

Müşteri Analizi

Rakip analizi aynı zamanda müşteri davranışlarını anlamaya yardımcı olur. Müşterilerin rakip ürün ve hizmetlerine yönelik talepleri, işletmelere pazar stratejilerini geliştirmelerini sağlayacak son derece değerli bilgiler kazandırır.

Özetle, rakip analizi bir işletmenin sağlam bir stratejik temele dayanmasına yardımcı olan hayati bir unsurdur. Pazarın dinamikleri, rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri, riskler ve fırsatlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, işletmeyi rekabet avantajı elde etme ve sürdürme konusunda bir adım öne çıkarır. Bu nedenle, işletmelerin başarı yolculuğunda rakip analizi bir rehber ve güçlü bir stratejik araç olarak değerlendirilmelidir.

Rakip Analizinin Faydaları Nelerdir?

İş dünyasında rekabetin yüksek olduğu günümüzde, bir işletmenin başarılı olması için sadece kendi iç süreçlerini değil, aynı zamanda rakiplerini de yakından gözlemlemesi kritik bir öneme sahiptir. İşte bu noktada devreye giren “rakip analizi”, bir işletmeye pek çok avantaj sağlar. 

 • Rakip analizi, bir işletmenin stratejik yönetimini güçlendirir. Rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek, işletmenin daha etkili bir strateji belirlemesine olanak tanır. Bu sayede, işletmeyi rakiplerinin bir adım önünde tutabilir.
 • Rakip analizi, işletmeye pazar payını artırma konusunda yol gösterir. Rakiplerin hangi stratejilerle müşteri kazandığını ve koruduğunu anlamak, işletmeye rekabet avantajı sağlar. Bu bilgiler ışığında geliştirilen stratejilerle, işletme pazar payını artırabilir.
 • Rakip analizi, müşteri memnuniyetini artırmak için de değerli bilgiler sunar. Rakiplerin müşteri hizmeti, ürün kalitesi ve fiyatlandırma politikalarını analiz etmek, işletmeye müşteri beklentilerine uygun stratejiler geliştirme fırsatı sunar..
 • Rakipleri dikkatlice analiz etmek, işletmeye rekabet üstünlüğü sağlar. Rakiplerin güçlü yönlerinden ilham alarak, işletme kendi alanında benzersiz bir konum elde edebilir. Bu da müşteri sadakatini artırır ve marka imajını güçlendirir.
Çağrı Şahin
Çağrı Şahin
Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde eğitimlerimi tamamlayarak mezun oldum. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) alanındaki çalışmalarıma 2018 yılında “JR.” olarak başladım. Zaman içerisinde SEO Specialist, SR. SEO Specialist, SEO Team Lead, SEO Executive ve nihayetinde COO (Chief Operations Officer) unvanlarını kazandım. Bu süreçte web tasarımı, sosyal medya reklamcılığı ve yönetimi, SEO, Google Ads, medya satın alma ve itibar yönetiminin de aralarında bulunduğu son derece geniş bir yelpazede dijital pazarlama deneyimi kazandım. Kariyerime başladığım günden bu yana 200’den fazla proje üzerinde çalıştım. Her proje özelinde geliştirdiğim dijital pazarlama stratejileri ve SEO odaklı çalışmalar ile her projeye katkı sağlayarak başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı oldum.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Size en iyi deneyimi sunmak için, Web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.

Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?