HTTP Durum Kodları ve Hata Anlamları | Boosted Craft
Back

HTTP Durum Kodları

İnternetin günlük hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğu hiç tartışmasız kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Bazen bir konu hakkında araştırma yapmak bazen alışverişimizi oturduğumuz yerden yapmanın keyfini çıkarmak bazen de vakit geçirmek için internet kullanırız. Kullanım amacımız her ne olursa olsun özellikle sayfalar arasında geçiş yaparken bazı sorunlarla karşılaşmamız sık görülen bir durumdur.

Bu sorunlar 404, 500 gibi hata kodlarıyla kullanıcılara yansıtılır. Sayfalar arasında geçiş yaparken yaşanan bu sorun, arka tarafta kullanıcılara görünmeyen farklı kodların oluştuğu anlamına gelir. HTTP durum kodları rehberi, ekranda karşılaştığınız üç haneli sayıların ne anlama geldiğini öğrenmenize yardımcı olacak önemli bir kaynak olarak hazırlanmıştır.

http durum kodları

HTTP Durum Kodları (Status Codes) Nedir?

HTTP status codes olarak da bilinen HTTP durum kodları, bir web sunucusunun bir HTTP isteğine nasıl yanıt verdiğini belirten üç haneli kodlar olarak tanımlanabilir. Bu kodlar, bir web tarayıcısının ya da diğer HTTP istemcilerinin, bir isteğin işlendiğini ve sunucudan bir yanıt aldığını anlamasını sağlar. İşlemin başarılı olup olmadığı, bir hata oluşup oluşmadığı gibi durumları belirtme amacıyla HTTP durum kodları kullanılabilir.

HTTP durum kodlarının temsil edilmesi için 100 ila 599 arasındaki sayısal değerler kullanılır. Çoğunlukla 1xx kodları bilgilendirici mesajlar, 2xx kodları başarılı yanıtlar, 3xx kodları yönlendirme yanıtları, 4xx kodları istemci hataları ve 5xx kodları sunucu hataları olarak kabul edilmektedir. Bazı örnek HTTP durum kodları ve bunların anlamları örnek olarak aşağıda paylaşılmıştır:

 • 200 OK: İstek başarıyla işlendi ve yanıt verildi.
 • 301 Moved Permanently: İstenen kaynak kalıcı olarak taşındı.
 • 400 Bad Request: İstek anlaşılamadı ya da hatalı.
 • 403 Forbidden: İstemci kaynaklara erişim iznine sahip değil.
 • 404 Not Found: İstenen kaynak bulunamadı.
 • 500 Internal Server Error: Sunucuda bir hata oluştu.
 • 503 Service Unavailable: Sunucu geçici olarak kullanılamıyor.

HTTP Durum Kodları Neden Önemlidir?

HTTP durum kodları, bir web sunucusunun bir HTTP isteğine nasıl yanıt verdiğini belirtmesi dolayısıyla çok önemlidir. Web tarayıcıları ve diğer HTTP istemcileri bu kodları kullanarak bir isteğin işlendiğini ve sunucudan bir yanıt aldığını anlayabilirler.

HTTP durum kodları aynı zamanda web sitesinin performansı hakkında bilgi sağlamaya yardımcı olurlar. Örneklendirmek gerekirse, 200 OK kodu, isteklerin başarıyla işlendiğini ve sunucunun hızlı bir şekilde yanıt verdiğini gösterir. Diğer yandan, 404 Not Sound ya da 500 Internal Server Error kodları gibi hata kodları, web sitesinin performansında sorun olduğu anlamına gelir.

Ayrıca HTTP durum kodları, web sitesinin kullanıcı deneyimi hakkında önemli bilgiler sağlama özelliğine sahiptir. Örneğin, 301 Moved Permanently kodu, bir sayfanın kalıcı olarak taşındığı bilgisini verir. Bu durumda, web sunucusu kullanıcıları otomatik olarak yeni konuma yönlendirebilir ve kullanıcıların sayfanın yeni konumunu hızlı bir şekilde bulması sağlanabilir.

Sonuç itibarıyla, HTTP durum kodları web sitesi yöneticileri, geliştiricileri ve kullanıcıları açısından son derece önemli bir araç olarak kabul edilir. Bu kodlar, web sitesinin performansı ve kullanıcı deneyimi hakkında bilgi verir. Ayrıca sorunları tanımlama ve giderme amacıyla da kullanılabilirler.

http durum kodları nasıl düzeltilir

En Sık Karşılaşılan Durum Kodları

HTTP protokolünde bir istek gönderildiğinde, sunucudan gelen yanıt bir durum koduyla belirtilir. Söz konusu durum kodları, isteğin işlenmesi sırasında ortaya çıkan durumları açıklama özelliğine sahiptir. En sık karşılaşılan HTTP durum kodlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

200 Durum Kodu (Başarılı)

Bir HTTP isteğinin başarılı bir şekilde işlendiği ve sunucunun istemciye istenen kaynağı başarılı bir şekilde gönderdiği 200 durum kodu ile gösterilir. 200 durum kodu; sunucunun isteği doğru bir şekilde aldığı, işlediği ve doğru yanıtı gönderdiği anlamına gelir. 200 OK yanıtı, bir web sayfasının başarılı bir şekilde yüklendiğini ya da bir API isteğinin başarıyla işlendiğini göstermektedir. Bu durum kodu, web sitesinin arama motoru optimizasyonu ve kullanıcı deneyimi açısından olumlu bir sinyal olarak kabul edilir.

301 Durum Kodu (Kalıcı Yönlendirme)

301 durum kodu, bir HTTP isteğinin bir başka URL’ye kalıcı olarak yönlendirildiğini gösterir. Diğer bir deyişle, istemci orijinal URL’ye istek gönderdiğinde, sunucu istemciyi otomatik olarak yeni URL’e yönlendiri. 301 durum kodu genellikle, bir web sitesinin URL’sini ya da sayfa yapısını değiştirmesi halinde kullanılır. Kalıcı olarak yönlendirme, arama motorlarının yeni URL’yi eski URL’nin yerine geçirmesini sağlar. Bu sayede, eski URL’ye gelen trafik ve backlink’ler, yeni URL’ye aktarılır. Bu durum hem kullanıcı deneyimi hem arama motoru optimizasyonu açısından son derece önemlidir.

302 Durum Kodu (Geçici Yönlendirme)

Bir HTTP isteğinin bir başka URL’ye geçici olarak yönlendirildiğini gösteren 302 durum kodudur. İstemci orijinal URL’ye istek gönderdiği durumda, sunucu istemciyi otomatik olarak yeni URL’ye yönlendiri. 302 durum kodu genellikle bir web sitesi bir sayfayı ya da kaynağı geçici olarak bir başka yere taşıdığı durumlarda kullanılır. Geçici yönlendirme; arama motorlarına eski URL’ye geri dönmeleri gerektiğini söylediği için yeni URL’ye gelen trafiğin ve backlink’lerin etkilenmesi söz konusu değildir. Diğer yandan, arama motorlarının geçici yönlendirmeleri, kalıcı yönlendirmelerden daha az ağırlıklandırdığı bilinmektedir.

403 Durum Kodu (Erişim İzni Sorunu)

Bir HTTP isteğinin sunucu tarafından reddedildiğini ve istemcinin istenen kaynağa erişim izni olmadığını gösteren 403 durum kodudur. Diğer bir deyişle, sunucu istemi işleyebilse de istemcinin kaynağa erişim izni bulunmaz. 403 durum kodu genellikle, bir web sayfasının ya da bir API’nın erişim kontrolleri nedeniyle kısıtlandığı durumlarda kullanılmaktadır. Örneklendirmek gerekirse, bir web sitesinin belirli sayfaları sadece üyelerine açık olabilir ve bu sayfalara erişim izni olmayan istemciler 403 hatasıyla karşılaşır. 403 durum kodu güvenlik açısından son derece önemlidir. Web sitelerinin izinsiz erişimlere karşı korunmasına yardımcı olur.

404 Durum Kodu (Bulunamadı)

Bir HTTP isteğinin sunucu tarafından işlenemediğini ve istemcinin istediği kaynağın bulunamadığını gösteren 404 durum kodudur. Yani, istemci orijinal URL’ye istek gönderdiği durumda, sunucu istemciye aracığı kaynağın mevcut olmadığını 404 durum koduyla bildirir. 404 durum kodu genellikle, bir web sitesi belirli bir sayfasını ya da kaynağını sildiği ya da taşıdığı durumlarda kullanılır. 404 hatası, kullanıcıların web sitesinde kaybolmasını önleme noktasında son derece önemlidir. Web sitesinin kullanıcı dostu olması açısından da öne çıktığı bilinir. Arama motorları, 404 hatalarıyla karşılaştığında, silinen ya da taşınan kaynağın daha önce var olduğunu, ancak bu kaynağın artık mevcut olmadığını anlar. Bu yüzden, web siteleri, 404 hatalarını düzeltmek için gerekli durumda yeniden yönlendirme yapmalı ya da kullanıcıları alternatif kaynaklara yönlendirip bu hatayı ele almayı ihmal etmemelidir.

410 Durum Kodu (Kalıcı Olarak Bulunmuyor)

Bir HTTP isteğinin sunucu tarafından işlenemediğini ve istemcinin istediği kaynağın kalıcı olarak bulunmadığını gösteren 410 durum kodudur. Bu durumda sunucu istemi işleyemez. Çünkü istemci orijinal URL’ye istek gönderdiğinde, sunucu istemciye kaynağın kalıcı olarak bulunmadığı bilgisini verir. Bu durum kodu 404 hatasıyla benzer olmasına karşın, 410 daha keskin bir hata kodu olma özelliğine sahiptir. Bu kapsamda 410 durum kodu, kaynağın artık mevcut olmadığına ilişkin daha net bir mesaj sunar. 410 durum kodu, web sitesinin kaynaklarını taşıdığı ya da sildiği durumlarda kullanılmaktadır. Arama motorları 410 hatasıyla karşılaştığında, silinen ya da taşınan kaynağın artık mevcut olmadığını anlayarak bu kaynağı arama sonuçlarından kaldırırlar. Web siteleri 410 hatalarını düzeltme amacıyla gerektiğinde yeniden yönlendirme yapmalı ya da kullanıcıları alternatif kaynaklara yönlendirme yoluyla bu hatayı ele almaya özen göstermelidir.

500 Durum Kodu (Sunucu Hatası)

Bir HTTP istediğinin sunucu tarafından işlenemediğini ve sunucu tarafında bir hata oluştuğunu 500 durum kodu gösterir. Bu durum kodu çoğunlukla, sunucu tarafında bir yazılım hatası ya da yapılandırma sorunu olduğunda kullanılır. Sunucu tarafında bir hata olduğunda, sunucunun isteği yerine getiremediğini belirten 500 kodu istemciye gönderilir. Bu durum, aynı zamanda web sitesinin kullanılabilirliğini etkileyebildiği için web sitesi sahipleri tarafından ciddiye alınması gereken bir koddur. Web sitesi sahipleri sunucu tarafında bir hata olması halinde, hatanın en kısa süre içinde düzeltilmesi için sunucuyu yapılandırmalı, yazılımını güncellemeli ya da bakım çalışmalarını gerçekleştirmelidir. 500 durum kodu hataları arama motoru botları tarafından fark edilerek web sitesinin sıralamasını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, web sitesi sahipleri 500 durum koduna neden olan hataları hızlı bir şekilde ele alması gerekir.

503 Durum Kodu (Sunucu Kullanılamıyor)

Bir HTTP isteğinin sunucu tarafından geçici olarak işlenemediğini ve sunucunun kullanılamaz olduğunu gösteren 503 durum kodudur. 503 durum kodu, sunucunun yoğun trafik, bakım, güncelleme ya da yüksek CPU kullanımı gibi nedenler dolayısıyla geçici olarak kullanılamadığını gösterir. Bu durumda sunucu, istemciye hizmet vermekte zorlanır ve isteği işleyemez. Sunucu 503 durum kodunu göndererek, istemciye sunucunun kullanılamaz olduğunu ve daha sonra yeniden denemesi gerektiğini belirtir. Web sitesi sahipleri, sunucunun artık kullanılamaz olduğunu ve 503 hatalarının ortaya çıktığını gördüklerinde; sunucu kaynaklarını artırma, trafik yönetimini optimize etme ya da bakım çalışmaları yapma gibi çözümleri gündeme getirmelidir. 503 hatalarının arama motoru botları tarafından fark edilmesi mümkündür. Buna bağlı olarak web sitesinin sıralaması olumsuz yönde etkilenebilir.

Diğer HTTP Durum Kodları ve Anlamları

1xx Durum Kodları

1xx durum kodları, istek sunucuya gönderildikten sonra sunucudan gelen yanıtın nasıl ilerlediğini ve işlendiğini gösterir. Bu durum kodları, çoğunlukla bir istekle ilgili bilgilendirme ya da yönlendirme amaçlı olur. İstemciye, sunucunun isteği aldığını ya da işleme koyduğunu bildirmek için kullanılırlar.

En yaygın olarak kullanılan 1xx durum kodları şu şekildedir:

100 (Continue): Sunucu, istemcinin istediğini alarak işleme koyduğunu, ancak yanıtın tamamlanması için ek bilgiye ihtiyaç duyulduğunu belirtir. İstemci, sunucunun isteği kabul ettiğini anladığını belirtmek için yanıt olarak çoğunlukla 100 Continue gönderir.

101 (Switching Protocols): Sunucunun, istemcinin isteğine uygun olmak kaydıyla iletişim protokolünü değiştireceğini bildiren durum kodu, özellikle WebSocket bağlantıları sırasında kullanılmaktadır.

102 (Processing): Sunucunun, henüz yanıtı tamamlamadığını fakat isteği alıp işlemeye başladığını belirten bu durum kodu, uzun süreli istekler sırasında kullanılmaktadır.

1xx durum kodları, isteğin sunucuya başarılı bir şekilde gönderildiğini ve sunucunun yanıtını işlemeye başladığını belirtmek için kullanılır. Diğer yandan, yanıtın tamamlanması için ek bilgi ya da iletişim protokolünün değiştirilmesi gerekliliği doğabilir.

2xx Durum Kodları

2xx durum kodları, sunucunun isteği başarıyla aldığını ve işleme koyduğunu, daha sonra da istemcinin isteğine uygun olacak şekilde bir yanıt gönderdiğini gösterir. Bu durum kodları, istemci talebinin başarılı bir şekilde karşılandığını belirtmekte olup işlem başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

En yaygın olarak kullanılan 2xx durum kodları şu şekildedir:

200 (OK): İsteğin başarılı bir şekilde işleme konulduğunu ve yanıtın normal bir şekilde gönderildiğini ifade eder. Bu, bir web sayfasının başarılı bir şekilde yüklendiği ya da bir API isteğinin başarılı bir şekilde tamamlandığını gösterebilir.

201 (Created): Sunucu, istemcinin isteğiyle birlikte yeni bir kaynak oluşturup işlemi başarıyla tamamladığını belirtir.

202 (Accepted): Sunucu, isteği başarıyla aldığını ve işleme koyduğunu, ancak yanıtın tam olarak ya da henüz tamamlanmadığını bu durum koduyla belirtir.

203 (Non-Authoritative Information): Sunucu, istemcinin isteğini yerine getirdiğini, ancak yanıtın kaynağından değil de, bir yerel ya da üçüncü tarafın önbelleğinden geldiğini belirtir.

204 (No Content): Sunucu, istemcinin isteğini başarıyla işleme koyduğunu, ancak yanıtın herhangi bir içerik içermediğini 204 durum koduyla belirtir. Bir kaydın başarıyla silindiğini belirtmek gibi durumlarda kullanılabilir.

205 (Reset Content): Sunucu, istemcinin isteği başarılı bir şekilde işleme koyduğunu ve yanıtın herhangi bir içerik içermediğini belirtir. Bununla birlikte 205 durum kodu, istemcinin mevcut sayfayı sıfırlaması gerektiğini belirtir.

206 (Partial Content): Sunucu, istemcinin istediği kaynağın bir kısmını başarılı bir şekilde gönderdiğini belirtmek için 206 durum kodunu kullanır. Bu durum kodu, uzun bir kaynağın sadece bir bölümünü ya da bir video dosyasının sadece bir kısmını gönderme amacıyla kullanılabilir.

2xx durum kodları, bir isteğin başarılı bir şekilde işleme konulduğunu ve sunucunun istemcinin talebine uygun bir şekilde yanıt gönderdiğini belirtir. Bu durum kodları, istemcinin talebinin başarıyla karşılandığını ve işlem başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etme amacıyla kullanılırlar.

3xx Durum Kodları

3xx durum kodları, bir sayfanın geçici ya da kalıcı olarak yeni bir yere taşındığını belirtmek ve istemciyi otomatik olarak yönlendirmek için kullanılır.

En yaygın olarak kullanılan 3xx durum kodları şu şekildedir:

300 Çoklu Seçenek: İstemci tarafından yapılan isteğin birden fazla kaynağa atıfta bulunduğu ve kullanıcının kaynakları seçmesi gerektiği anlamına gelir.

301 Kalıcı Yönlendirme: İstemci tarafından yapılan isteğin, kalıcı olarak yeni bir yerde bulunduğunu yani eski yerinde mevcut olmadığını gösterir. Özellikle bir URL yeniden yapılandırıldığında ve eski URL yerine yeni URL’ye yönlendirildiğinde kullanılan durum kodudur.

302 Geçici Yönlendirme: İstemci tarafından yapılmış olan isteğin geçici olarak yeni bir yerde bulunduğu, ancak eski yerinde mevcut olabildiği durumlarda kullanılır. Belirli bir URL’nin geçici olarak yeni bir konuma taşındığı durumlarda kullanılması tercih edilir.

303 See Other: İstemci tarafından yapılan istek bir başka konuma yönlendirildiği, ancak istemci tarafından yapılan isteğe ilişkin cevabın istemci tarafından doğrudan alınmadığı ve başka bir yönlendirmeye ihtiyaç duyulduğu durumlarda kullanılır.

304 Değiştirilmedi: İstemci tarafından yapılan istek, mevcut olan kaynakla ilgili bir değişiklik olmadığı anlamına gelir. İstemci tarafından önbellekten faydalanılarak yeniden kullanılması söz konusu olabilir.

307 Geçici Yönlendirme: 302 durum kodu ile aynı işleve sahiptir. İstemci tarafından yapılan isteğin, geçici olarak yeni bir konuma taşındığını gösterir.

308 Kalıcı Yönlendirme: 301 durum kodu ile aynı işleve sahiptir. İstemci tarafından yapılan isteğin, kalıcı olarak yeni bir konuma taşındığını gösterir.

4xx Durum Kodları

4xx durum kodları, sunucuyla yapılan isteğin yanıtında istemcinin yaptığı hatayı belirtme özelliğine sahiptir. Bu hatalar çoğunlukla istemcinin (genellikle tarayıcının) yanlış yapılandırılmış ya da bozuk bir istek göndermesine bağlı olarak ortaya çıkar.

4xx durum kodları ve açıklamaları şu şekilde sıralanabilir:

400 Bad Request: İstemci tarafından gönderilen isteğin sunucu tarafından anlaşılamadığını ya da yanlış biçimlendirildiğini ifade eder.

401 Unauthorized: İstemcinin kaynaklara erişim için kimlik doğrulaması yapmadığını ya da kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu gösterir.

402 Payment Required: Bu durum kodu artık kullanılmamaktadır.

403 Forbidden: Sunucunun, istemcinin isteğini yerine getirmek için gerekli yetkilere sahip olmadığı anlamına gelir.

404 Not Found: Sunucunun, istemcinin isteğini yerine getirecek kaynağı bulamadığı durumlarda kullanılan bir koddur.

405 Method Not Allowed: İstemcinin bir istek gönderdiği URL için geçersiz bir HTTP yöntemi kullanması halinde görülebilen bir durum kodudur.

406 Not Acceptable: Sunucu istemcinin talep ettiği kaynağı belirtilen formatta sunamadığı durumlarda kullanılır.

407 Proxt Authentication Required: Proxy sunucusunun, istemcinin kaynaklara erişmesi için kimlik doğrulaması yapması gerektiğini bildiren durum kodudur.

408 Request Timeout: Sunucunun bir isteği tamamlamak için yeterli zamanının olmadığı durumlarda görülebilen durum kodudur. Genellikle sunucu aşırı yüklendiği ya da istemci isteği göndermeden önce yeterince beklemediği durumlarda görülür.

409 Conflict: Sunucu, istemcinin gönderdiği istekle mevcut kaynaklar arasında çakışma olduğunu belirtmek için bu durum kodunu kullanır.

410 Gone: Sunucu bu kodla istemcinin isteğini yerine getirecek kaynağın artık mevcut olmadığını belirtmektedir.

411 Length Required: Sunucunun, istemcinin isteğinde Content-Length başlığının eksik olduğunu belirtmesini sağlar.

412 Precondition Failed: Sunucu istemcinin isteğinde belirtilen ön koşulların karşılanmadığını belirtmek için bu kodu kullanır.

413 Payload Too Large: Sunucu, istemcinin isteği işleyemeyecek kadar büyük boyutta veri paylaştığında kullanılır.

414 URI Too Long: Sunucu, istemcinin isteğindeki URI’nın belirtilen maksimum uzunluğu aştığını bu durum koduyla gösterir.

415 Unsupported Media Type: Sunucu istemcinin istediği kaynak için belirtilen medya türünü desteklemediği durumlarda kullanılan durum kodudur.

416 Range Not Satisfiable: Sunucu bu durum koduyla, istemcinin talep ettiği kaynak için belirtilen aralığın geçersiz olduğunu ifade eder.

417 Expectation Failed (Beklentiler Uyuşmuyor): Bu durum kodu, istemcinin sunucunun beklentilerini karşılayamadığını bildirmek için kullanılır.

422 Umprocessable Entity (İşlem Durduruldu): Sunucunun, istemcinin henüz kullanamayacağı bir kaynağı ya da hizmeti işaret ettiği durumlarda kullanılan koddur.

426 Upgrade Required (Yükseltme Gerekli): İstemcinin, sunucunun belirli bir protokol ya da özellik setini kullanması gereken durumlarda kullanılan durum kodudur.

428 Precondition Required (Vakit Doldu): Sunucunun, bir istemcinin herhangi bir kaynağa erişmeden önce belirli önkoşulları yerine getirmesini gerektiren durumlarda 428 durum kodu kullanılır.

429 Too Many Requests: Bu hata kodu, bir IP adresi belirli bir süre içinde çok fazla istek gönderdiğinde görülebilir. Bir web sitesinin saldırıya uğramasını önleme ya da sunucunun aşırı yüklenmesini engelleme amacıyla sınırlandırma önlemleri almak için kullanılması tercih edilebilir.

431 Request Header Fields Too Large (Talep Başlıkları Alanı Çok Büyük): Sunucunun, istemcinin gönderdiği istek başlıklarının boyutu belirli bir sınırı aştığında kullandığı durum kodudur.

451 Unavailable For Legal Reasons: Kullanıcının talep ettiği içeriğin yasal nedenlerle sunulamadığı durumlarda kullanılan kod, özellikle çocuk pornografisi gibi yasa dışı içeriklerde görülür.

493, 494, 495, 496, 497: HTTPS protokolünde kullanılan hataların tanımlanması amacıyla kullanılan kodlardır. Bunlar; sertifika doğrulama hatası (493), sertifika reddi (494), SSL bağlantısı sonlandırıldı (495), SSL bağlantısı isteği reddedildi (496) ve SSL şifreleme bağlantısız (497) şeklinde sıralanabilir.

498 Invalid Token: Bir kullanıcının kimlik doğrulama token’ı geçersiz ya da eski olduğu durumlarda bu durum kodu görülebilir.

499 Client Closed Request: İstemcinin bir isteği tamamlamak için yeterli zamanı beklemeden bağlantıyı kapattığı durumlarda görülebilen durum kodudur.

5xx Durum Kodları

5xx durum kodları, sunucu tarafında bir hata bulunduğunu ve isteğin tamamlanamadığını belirtme özelliğine sahiptir. Genellikle sunucunun yüksek trafik ya da sistemdeki bir hata dolayısıyla isteklere yanıt veremediği durumlarda kullanılırlar.

Aşağıda 5xx durum kodlarının açıklamalarına yer verilmiştir:

500 Internal Server Error: Sunucu tarafında hata oluştuğu ve istek işlenemediği durumlarda görülen bu hata, çoğunlukla uygulama kodunda ya da sunucu yapılandırmasında sorun olduğunu ifade eder.

501 Not Implemented: Sunucunun istenilen isteği yerine getirmek için gerekli işlevi desteklemediğini gösterir. 501 durum kodu, sunucunun isteği yerine getirmek için gereken HTTP yöntemi ya da heder alanlarını desteklemediğini ifade eder.

502 Bad Gateway: Sunucu, geçici olarak bir başka sunucu tarafından desteklenen bir ara sunucu gibi davranmakta olup bu ara sunucudan beklenen yanıtı alayabilir. Bu durum, çoğunlukla yük dengeleme yapılandırmasında ya da ara sunucu yapısında görülen bir hatadan dolayı ortaya çıkar.

503 Service Unavailable: Sunucunun geçici olarak hizmet dışı olduğunu ya da isteklere yanıt veremediğini gösteren durum kodudur. Bu durum sunucu bakımı, kaynak kısıtlamaları ve yoğun trafik başta olmak üzere çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

504 Gateway Timeout: Sunucunun ara sunucu gibi davrandığı sırada beklenen yanıtı alamaması zaman aşımı hatasına neden olabilir. Bu durumun nedeni genellikle ara sunucunun çok yüksek trafik dolayısıyla yanıt verememesi ya da ara sunucunun yanıtı sunucuya gönderememesidir.

505 HTTP Version Not Supported: Sunucunun istekte belirtilen HTTP sürümünü desteklemediği durumlarda görülen durum kodu, çoğunlukla sunucu yazılımının güncellenmesi gerektiğini ifade eder.

506 Variant Also Negotiates: İstenen kaynakta farklı dillerde ya da farklı formatlarda birden fazla varyant mevcut olduğu ve sunucu, istemcinin kabul edebileceği varyantı belirleyemediğinde 506 durum kodu gönderilir.

507 Insufficient Storage: Sunucunun, istenen isteği tamamlamak için yeterli depolama alanına sahip olmadığını gösterir. Bu durum, çoğunlukla sunucunun depolama alanını tamamen doldurması ya da disk bozulması gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

508 Loop Detected (Döngü Algılandı): Sunucu istek döngüsünü algılayıp işlemi durdurduğunda kullanılan koddur.

509 Bandwith Limit Exceeded (Bant Genişliği Sınırı Aşıldı): Sunucu, sitenin aylık bant genişliği sınırının aşılması nedeniyle hizmet veremediği durumlarda 509 durum kodu kullanılır.

510 Not Extended (Uzatılmış İşlemci Hatası): Sunucunun, istek başlıklarında bulunan bir uzantıyı anlamadığını ifade eder.

511 Network Authentication Required (Ağ Kimlik Doğrulama Gerekiyor): Sunucunun, ağ kaynaklarına erişmek için istemcinin kimlik doğrulaması yapmasını gerektirdiğinde kullanılan durum kodudur.

HTTP Durum Kodları ve Hataları Nasıl Kontrol Edilir?

Web uygulamaları geliştirildiği sırada HTTP durum kodları ve hatalarıyla karşılaşılma sıklığı son derece fazladır. Bu durum kodları ve hatalar, sunucu ile istemci arasındaki iletişimde ortaya çıkan sorunları belirtme özelliğine sahiptir. Bu sorunların çözülebilmesi için öncelikle doğru şekilde tanımlanmaları gerekir. HTTP durum kodları ve hatalarının nasıl kontrol edileceği hakkında bilgi sahibi olmak, web uygulamalarının sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlama noktasında kritik öneme sahiptir. 

Redirect Path

Redirect Path, web sitesindeki yönlendirmeleri ve HTTP durum kodlarını analiz etme amacıyla kullanılan bir araç olarak tanımlanabilir. Bu araç sayesinde web geliştiricileri, web sitesinin yönlendirmelerini ve durum kodlarını izleyebilirler.

Redirect Path son derece kolay bir şekilde kullanılabilir. Bunun için ilk olarak web tarayıcınıza Redirect Path eklentisini kurmalısınız. Daha sonra web sitesine giderek Redirect Path aracını açın. Aracı açtığınızda karşınıza web sitesinin yönlendimeleri ve durum kodları hakkında ayrıntılı bilgiler çıkar.

Redirect Path her yönlendirme ve durum kodu için ayrıntılı açıklamalar sunar. Bu sayede web geliştiricilerinin sorunlu yönlendirmeleri ya da hatalı durum kodlarını hızlıca belirlemesi, sorunları çözmek için gerekli adımları atmaları söz konusu olabilir.

Örneklendirmek gerekirse, 301 Moved Permanently kodu, sayfanın kalıcı olarak taşındığını belirtme özelliğine sahiptir. Bir web sitesinde bu yönlendirme doğru şekilde yapılmadıysa, kullanıcıların doğru sayfaya yönlendirilememesi gibi istenmeyen durumlar yaşanabilir. Redirect Path aracı sayesinde bu tür sorunlar tespit edilip düzeltilebilir.

Redirect Path, web geliştiricilerin web sitesinin yönlendirmelerini ve durum kodlarını kolayca izlemesi ve sorunları tespit etmesi amacıyla kullanılan son derece faydalı bir araç olarak kabul edilir.

Screaming Frog

Web sitesinin taramasını yapmak, web sitesindeki SEO hatalarını ve teknik hataları tespit etmek için kullanılabilecek araçlardan biri de Screaming Frog’dur. Screaming Frog web sitelerinin taramasını yapmak ve sayfaların durum kodları gibi önemli bilgileri toplamak amacıyla kullanılabilir. Streaming Frog ile durum hata kodlarını kontrol etmek için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Screaming Frog aracını açarak taramak istediğiniz web sitesine ait URL’yi girin. Tarama ayarlarını yapılandırın, daha sonra tarama işlemini başlatın.
 • Tarama işlemi tamamlanınca sol tarafta bulunan Response Codes (Yanıt Kodları) sekmesine tıklayın. Bu sekmede, taranan tüm sayfalara ait yanıt kodları bulunur.
 • Response Codes sekmesindeki 404 ve 500 gibi hatalı yanıt kodlarını kontrol edin. Söz konusu kodlar, sayfaların mevcut olmadığını ya da sunucu hatası dolayısıyla erişilemez olduğunu göstermektedir.
 • Hatalı kodlu sayfaları inceleyerek sorunları çözmek için gereken adımları atın. Örneklendirmek gerekirse, 404 kodlu sayfaların düzeltilmesi için sayfaların doğru bir şekilde yönlendirildiğinden emin olmanız ya da sayfaları doğru bir şekilde yeniden oluşturmanız gerekir.
 • Bunların yanı sıra 301 (Kalıcı Yönlendirme) ya da 302 (Geçici Yönlendirme) kodlarını da kontrol etmelisiniz. Bu kodlar, bir web sayfasının farklı bir URL’ye yönlendirildiğini gösterir. Bu yönlendirmelerin doğru bir şekilde yapılmaması, kullanıcıların yanlış sayfalara yönlendirilmesine neden olabilir.

Screaming Frog web sitelerinin durum kodlarındaki hataları tespit etme amacıyla kullanılabilecek faydalı bir araçtır. Streaming Frog kullanarak hatalı sayfalar tespit edilebilir ve sorunlar çözülebilir.

Search Console

Google Seach Console, web sitesinin performansını etkili bir şekilde takip etmek, indekslenme durumunu kontrol etmek ve mevcut hataları belirlemek amacıyla kullanılabilecek olan araçlardan biridir. Google Search Console aracı yardımıyla web sitesindeki durum kodları hatalarını kontrol etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

 • Google Search Console hesabınıza girin ve kontrol etmek istediğiniz web sitesine ait URL’yi seçin.
 • Sol tarafta bulunmakta olan “Sayfalar” sekmesine tıklayın. Bu sekme üzerinden, web sitesindeki sayfaların durum kodlarını görebilirsiniz.
 • İlgili sekmeden 404 ve 500 gibi hatalı yanıt kodlarının kontrolünü gerçekleştirin. Bahsi geçen kodlar, sayfaların mevcut olmadığını ya da sunucu hatası dolayısıyla erişilemez olduğunu göstermektedir.
 • Hatalı kodlu sayfaları inceleyerek mevcut sorunları gidermeye yönelik adımları atın. Örneklendirmek gerekirse, 404 kodlu sayfaları düzeltmek için sayfaların doğru bir şekilde yönlendirildiğinden emin olmanız ya da sayfaları doğru bir şekilde yeniden oluşturmanız gerekir.
 • Bunlara ek olarak 301 (Kalıcı Yönlendirme) ya da 302 (Geçici Yönlendirme) kodlarını da kontrol etmeyi unutmayın. Bu kodlar, bir web sayfasının farklı bir URL’ye yönlendirildiğini gösterir. Bu yönlendirmelerin doğru bir şekilde yapılmaması halinde kullanıcıların yanlış sayfalara yönlendirilmesi gibi istenmeyen durumlar yaşanabilir.
 • Google Search Console aynı zamanda “Hata Raporları” sekmesinde, hatalı sayfaların bir listesini ve bunların çözümlenebilmesi için öneriler sunar.

Google Search Console, web sitelerinin durum kodlarındaki hataları tespit etmek için sıklıkla kullanılan faydalı ve pratik bir araçtır. Google Search Console’un kullanılması sayesinde web sitesindeki hatalı sayfalar tespit edilebilir. Tespit edilen sorunların çözülmesi için web geliştiricileri tarafından gerekli adımlar atılabilir.

Httpstatus Io

httpstatus.io web sitesinin durum kodlarındaki hataları kontrol ve tespit etmek amacıyla kullanılabilecek diğer bir araçtır. Söz konusu araçla durum kodlarının hataları kontrol edilirken şu adımları izlemeniz gerekir:

 • httpstatus.io web sitesine giderek kontrol etmek istediğiniz web sitesine ait URL’yi yazın.
 • “Check Status” butonuna tıklayın.
 • httpstatus.io, web sitesinin tüm sayfalarının durum kodlarını listelemektedir. Bu sayfada; 200 (OK), 404 (Sayfa Bulunamadı), 500 (Sunucu Hatası) ve diğer durum kodlarını dikkatli bir şekilde kontrol edin.
 • Hatalı kodlara sahip olan sayfaları inceleyin ve sorunları gidermeye yönelik adımları atın. Örneğin, 404 kodlu sayfaları düzeltmek için sayfaların doğru bir şekilde yönlendirildiğinden emin olmanız ya da sayfaları doğru bir şekilde yeniden oluşturmanız gerekir.
 • httpstatus.io sayesinde her durum kodunun anlamı ve nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu bilgiler, mevcut sorunu net bir şekilde anlamanıza ve sorunu çözmenizi sağlayacak doğru adımları atmanıza yardımcı olabilir.

Tüm bu bilgiler ışığında, httpstatus.io için web sitelerinin durum kodları hatalarını kontrol etmek için kullanışlı bir araç demek mümkündür. Bu aracı kullanmak, hatalı sayfaları tespit etmek ve sorunları çözmek için web geliştiricileri açısından faydalı bir yol gösterici olabilir.

HTTP Durum Kodu Hataları Nasıl Düzeltilir?

HTTP durum kodu hataları, web sitelerindeki sayfaların sunucularla ya da kullanıcı cihazlarıyla iletişiminde bazı sorunlar olduğu anlamına gelir. Bu hatalar pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak genellikle aşağıda sıralamış olduğumuz yaygın sorunlardan kaynaklandıkları bilinir.

 • Yanlış URL: Kullanıcıların web sitesinde yanlış bir URL’ye erişmeye çalışması 404 hataları oluşmasına neden olabilir. Bu durumda, web sitesi yönlendirmelerinin doğru bir şekilde yapılması önemlidir.
 • Sunucu Sorunları: Sunucu sorunları, 500 hatası gibi genel bir hata koduna yol açabilir. Bu durumda, sunucunun doğru bir şekilde yapılandırılmış olması önem kazanır.
 • Geçersiz SSL Sertifikası: SSL sertifikasının doğru şekilde yapılandırılmaması, sayfaya erişmeye çalışan kullanıcıların 403 hatası almasına neden olabilir. Bu durumda sertifikanın doğru bir şekilde yapılandırılmış ve güncel olduğundan emin olunmalıdır.

HTTP durum kodu hatalarını düzeltmek için izlenebilecek adımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Hatanın nedenini belirleyin: Hata kodunun nedenini tespit etmek için hatanın hangi sayfada ya da sayfalarda olduğunu ve ne zaman ortaya çıktığını belirlemeniz gerekir.
 • Sorunu çözmek için gereken adımları atın: Hata kodunu çözmek için sorunun ne olduğunu doğru bir şekilde belirledikten sonra uygun adımları atın. Örneğin 404 hatası bulunuyorsa bu hatayı gidermek için, doğru bir şekilde yönlendirmeniz ya da doğru bir şekilde yeniden oluşturmanız gereken sayfaları belirlemelisiniz.
 • Sorunu tekrar kontrol edin: Hatanın düzelip düzelmediğini belirlemek için web sitesinde bulunan sayfaları kontrol etmeyi unutmayın. Bu sayede hala hatalı durum kodları bulunup bulunmadığını belirleyebilirsiniz.
 • Google Search Console ya da diğer araçları kullanarak hatayı kontrol edin: Google Search Console ya da diğer durum kodu hatalarını kontrol etme amacıyla kullanılan araçlar, hataların nedenini ve hangi sayfalarda olduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.
 • Hata kodlarını önlemek için gereken adımları atın: Sorunları önlemek için web sitesi yönlendirmelerinin doğru bir şekilde yapıldığından, sunucunun düzgün bir şekilde çalıştığından ve SSL sertifikasının doğru şekilde yapılandırıldığından emin olmalısınız.

HTTP Durum Kodlarının SEO’ya Etkisi

HTTP durum kodları, web sitelerinin performansı ve kullanıcı deneyimi açısından son derece önemlidir. Ayrıca SEO üzerinde de doğrudan etkilidir. Doğru bir şekilde yapılandırılmış ve uygun HTTP durum kodlarını kullanan web siteleri, arama motoru optimizasyonuyla birlikte daha iyi sonuçlar elde edecektir.

Örnek vermek gerekirse, 200 durum kodu, web sitesindeki herhangi bir sayfanın başarılı bir şekilde yüklendiğini ve kullanıcılara sunulduğunu ifade eder. Bu durum, arama motorlarının web sitenizi keşfetmesini ve içeriğinizi indekslemesini kolaylaştırır. 404 durum kodu ise web sitesinde bir sayfanın bulunamadığı anlamına gelir. Bunun sonucunda, arama motorları web sitenizdeki içeriğe erişemeyebilir ve bu içeriği indeksleyemeyebilir. Bu tür bir olumsuzluk yaşanmaması için yapılması gereken, 404 hatalarını mümkün olduğunca azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmaktır.

Yönlendirmeler için ise 301 ve 302 durum kodları kullanılmaktadır. 301 durum kodu bir sayfanın kalıcı olarak bir başka sayfaya yönlendirildiğini göstermekle birlikte 302 durum kodu geçici bir yönlendirme olduğu anlamına gelir. Yönlendirmelerin doğru yapılandırılması, web sitesinin kullanıcı deneyimini ve arama motoru optimizasyonunu olumlu yönde etkileyen faktörlerdendir.

Sonuç itibarıyla uygun HTTP kodlarını kullanmak, web sitesinin performansını ve kullanıcı deneyimini optimize etmeye yardımcı olabilir. Böylece SEO’yu da olumlu yönde etkiler. Mevcut hataları en aza indirmek ya da tamamen ortadan kaldırmak, web sitenizin arama motoru optimizasyonunda daha iyi sonuçlar almasına yardımcı olur.

Çağrı Şahin
Çağrı Şahin
Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde eğitimlerimi tamamlayarak mezun oldum. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) alanındaki çalışmalarıma 2018 yılında “JR.” olarak başladım. Zaman içerisinde SEO Specialist, SR. SEO Specialist, SEO Team Lead, SEO Executive ve nihayetinde COO (Chief Operations Officer) unvanlarını kazandım. Bu süreçte web tasarımı, sosyal medya reklamcılığı ve yönetimi, SEO, Google Ads, medya satın alma ve itibar yönetiminin de aralarında bulunduğu son derece geniş bir yelpazede dijital pazarlama deneyimi kazandım. Kariyerime başladığım günden bu yana 200’den fazla proje üzerinde çalıştım. Her proje özelinde geliştirdiğim dijital pazarlama stratejileri ve SEO odaklı çalışmalar ile her projeye katkı sağlayarak başarılı sonuçlar elde etmelerine yardımcı oldum.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Size en iyi deneyimi sunmak için, Web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.

Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?