SEO ROI Hesaplama Aracı (Calculator) - Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Back

SEO ROI Hesaplama

SEO Yatırım Getirisi (Roi) Nedir?

Günümüz dijital pazarlama dünyasında, işletmelerin online varlıklarını güçlendirmek ve görünürlüklerini artırmak için SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) stratejilerine büyük yatırımlar yapması kaçınılmazdır. Ancak, yapılan bu yatırımların geri dönüşünün ne olduğunu bilmek, işletmelerin başarısını değerlendirmek ve gelecekteki kararlarını yönlendirmek için kritik öneme sahiptir. İşte bu noktada devreye SEO yatırım getirisi (ROI) kavramı girer.

“Yatırım getirisi” anlamına gelen ROI, “Return on Invest” kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Faaliyet gösterdiği sektör her ne olursa olsun tüm işletmelerin hedefi, en çok müşteriyi çekecek şekilde pazarlama stratejileri üretmek ve reklam yapmaktır. ROI, pazarlama faaliyetlerine ayrılan bütçenin ne kadar verimli kullanıldığını ölçümlemeyi sağlar. Bu nedenle, ROI yani yatırım getirisi, pazarlama stratejilerinin kararlaştırılması noktasında kritik unsurlardan biridir.

ROI yani SEO yatırım getirisi, bir işletmenin yaptığı SEO çalışmalarının net karını gösteren bir ölçümdür. Temelde, bir web sitesine ya da diğer dijital varlıklara yapılan SEO yatırımının, elde edilen gelirlerle karşılaştırıldığında ne kadar kar getirdiğini gösterir.

Yatırımların ne kadar iyi performans sergilediğini ölçen bir hesaplama yöntemi olarak ROI, hesaplama sonrası yüzdelik bir oran verir. Böylece işletmeniz için yatırdığınız paranın size geri dönüp dönmediğini ve işletmenizin yatırıma değer kar değerini bilmeniz mümkün olur.

SEO ROI Formülü

Bu araçta kullanılan ROI formülü şu şekildedir:

ROI = ((Tıklama Sayısı * Dönüşüm Oranı * Ürün Fiyatı) – Yatırım Maliyeti) / Yatırım Maliyeti * 100

Bu formülde:

Tıklama Sayısı: 

Arama hacmi ve tıklama oranı kullanılarak hesaplanır.

Dönüşüm Oranı: 

Kullanıcıların siteyi ziyaret ettikten sonra gerçekleştirdikleri dönüşüm oranıdır.

Ürün Fiyatı:

Satılan ürün veya hizmetin fiyatıdır.

Yatırım Maliyeti: 

Yapılan SEO çalışmalarının maliyetini temsil eder.

Bu formül, SEO çalışmalarının ne kadar getiri sağladığını yüzde olarak gösterir. Yatırımın getirisinin maliyete oranı olarak hesaplanır.

ROI Ne İçin Kullanılır?

Yatırım getirisi yani ROI, belirli bir yatırımdaki potansiyel kar hakkında bilgi sahibi olmayı sağlayan son derece basit bir ölçümdür. Pazarlama kampanyalarından her birinin yatırım getirisini hesaplamak, en etkili stratejileri geliştirmeye, her zaman için bilgiye dayalı ve yüksek karlılığa sahip kararlar vermeye yardımcı olur.

ROI (Return on Investment), bir yatırımın karlılığını ölçmek için kullanılan bir finansal metriktir. ROI’nin temel amacı, bir yatırımın ne kadar kazanç getirdiğini değerlendirmek ve karar alıcıların yatırım fırsatlarını karşılaştırmalarına yardımcı olmaktır. İşletmeler ve bireyler, farklı yatırım seçenekleri arasında karar verirken ROI’yi kullanabilirler.

 • İşletmeler; belirli bir proje, kampanya ya da strateji için harcadığı sermayenin karşılığında ne kadar getiri elde ettiğini belirlemek için ROI’yi kullanır. Örneğin, bir pazarlama kampanyası için harcanan bütçenin satışlardaki artışa olan etkisini değerlendirmek için ROI hesaplanabilir.
 • Bir işletme, çevrimiçi ya da çevrimdışı reklam kampanyaları için harcadığı paraya karşılık ne kadar geri dönüş aldığını ölçmek için ROI’yi kullanır. Bu, reklam stratejilerini optimize etmek ve bütçeyi en etkili şekilde kullanmak için önemlidir.
 • İşletmeler, yeni bir teknoloji ya da yazılım çözümüne yaptığı yatırımın iş süreçlerine ve verimliliğine olan etkisini değerlendirmek için ROI’yi kullanır. Bu, teknoloji yatırımlarının şirketin uzun vadeli büyüme ve rekabet avantajı sağlayıp sağlamadığını belirlemeye yardımcı olur.

E-ticaret markaları dijital pazarlama kampanyalarının etkinliğini ve sağladığı etkiyi ölçmek için son derece önemli bir performans metriği olan ROI’yı kullanabilir. ROI aynı zamanda en iyi iki farklı yatırımın başlangıç maliyetlerini karşılaştırmak, geçmiş ve gelecekteki yatırımların karlılığını değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.

Herhangi bir kategoriye yatırım yapmadan önce, yatırım getirisinin dikkate alınması olmazsa olmazdır. Bir yatırımın karlı olduğu ve daha yüksek yatırım getirisi sağladığı biliniyorsa, buna yatırım yapılmalıdır. Bu doğrultuda, garanti sağlamayan ve düşük yatırım getirisine sahip varlıklara da yatırım yapılmamalıdır.

SEO’da ROI nasıl hesaplanır?

SEO’da ROI (Return on Investment) hesaplamak, yapılan arama motoru optimizasyonu çalışmalarının işletmeye ne kadar değer sağladığını belirlemek için önemlidir. SEO’nun doğası gereği, ROI hesaplamak bazen doğrudan ölçülebilir olmayabilir, ancak belirli adımları izleyerek SEO’nun işletmeye getirdiği değeri tahmin etmek mümkün olabilir.

 • İlk adım, SEO çabalarının amacını netleştirmektir. Bu amaç, organik arama trafiğini artırmak, dönüşüm oranlarını yükseltmek, marka bilinirliğini artırmak veya belirli anahtar kelimelerde sıralamayı yükseltmek olabilir.
 • Belirlenen amaçlara ulaşmak için ölçülebilir hedefler belirleyin. Örneğin, organik arama trafiğini %20 artırmak ya da belirli bir anahtar kelime için ilk sayfada sıralamayı elde etmek gibi…
 • SEO çalışmalarına harcanan maliyetleri belirleyin. Bu maliyetler, ajans ücretleri, içerik oluşturma maliyetleri, araçlar için ödenen ücretler ve diğer ilgili giderleri içerir.
 • SEO çalışmaları sonucunda elde edilen geliri hesaplayın. Bu gelir; organik arama trafiği yoluyla gelen satışlar, reklam gelirleri, abonelik gelirleri ya da diğer gelir kaynaklarını içerebilir.
 • Yukarıda sıralanan adımlar kullanılarak ROI hesaplanabilir. ROI hesaplaması için kullanılacak formül; ROI= (Toplam Gelir – Toplam Maliyet)/Toplam Maliyet x 100 şeklindedir.
 • Elde edilen ROI değerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Pozitif ROI, SEO çalışmalarının kar sağladığını, negatif ROI ise SEO stratejilerinin optimize edilmesi gerektiğini gösterir.

Dijital pazarlama, günümüzde en etkili ROI sağlayan stratejiler arasında yer alır. SEO, içerik pazarlaması, sosyal medya reklamları ve e-posta pazarlaması gibi dijital kanallar, düşük maliyetle geniş bir kitleye ulaşma ve doğrudan etkileşim sağlama imkanı sunar.

İçerik pazarlaması, hedef kitlenizle değerli içerik paylaşarak onların dikkatini çekme ve güvenlerini kazanma stratejisidir. Kaliteli içerikler oluşturarak, marka bilinirliğinizi artırabilir, organik trafik elde edebilir ve potansiyel müşterilerinizi dönüştürebilirsiniz.

Roi Değeri Kaç Olmalı

SEO ROI değeri, SEO çalışmalarına yapılan yatırımın markaya getiri oranını gösterir. SEO roi değeri, her sektöre göre değişkenlik gösterebilen bir yapıya sahiptir. Örnek vermek gerekirse, sağlık hizmeti veren bir klinikle e-ticaret yapan bir markanın yatırım getiri oranı farklı olacaktır. Ancak bu konuda bir genelleme yapmak gerekirse, ROİ daima 1’in üzerinde olması gerekirken, başarılı kabul edilebilir olabilmesi için %5-10 oranına sahip olması gerekmektedir.

Yatırımın Geri Dönüş Süresi Nasıl Hesaplanır?  Örnekli Hesaplaması

Oluşturduğumuz araçtan örnek vermek gerekirse, belirlediğimiz bir ürün özelinde hesaplama gerçekleştirelim

Örnek:

 • Ürün veya Hizmet Fiyatı: 5000 TL
 • Arama Hacmi: 10000
 • Arama Sıralaması: 1
 • Dönüşüm Oranı: %2
 • Yatırım Maliyeti: 20000 TL

Aracımızda hesaplama aslında adım adım gerçekleştirilmekte, her bilgi girdiğinizde ilgili araç otomatik olarak çıktıya değerleri atayacaktır.

Formül: Net Kazanç = ((Arama Hacmi x (CTR Oranı x Dönüşüm Oranı) x Ürün Fiyatı) – Yatırım Maliyeti)

Buna göre

Tıklama Oranı (CTR)

Arama sıralamasına göre belirlenmiş CTR oranları listesinden sıra numarasına karşılık gelen CTR oranını alınır. (Örneğin, sıra 1 için CTR oranı %39.8)

CTR = 39.8%

Arama Hacmi

Tıklama Sayısı = Arama Hacmi x CTR

Tıklama Sayısı = 10000 x 39.8% = 3980

Dönüşüm Oranı

Dönüşüm Sayısı = Tıklama Sayısı x Dönüşüm Oranı

Dönüşüm Sayısı = 3980 x %2 = 79.6 (yaklaşık 80 olarak kabul edilir)

Net Kazanç

Net Kazanç = (Dönüşüm Sayısı x Ürün Fiyatı) – Yatırım Maliyeti

Net Kazanç = (80 x 5000) – 20000 = 400000 – 20000 = 380000 TL

Sonuç:

 • Tıklama Sayısı: 3980
 • Dönüşüm Sayısı: 80
 • Net Kazanç: 380.000 TL

ROI Hesaplamaları Nasıl Yorumlanır?

ROI, yatırım getirisini ölçmek için kullanılan önemli bir metriktir. Özellikle SEO ve reklam çalışmalarında geliştirdiğimiz aracı kullanarak, dijital kanallara yapılan yatırımın getirisini yorumlayabilirsiniz.

Yapılan yatırımın maddi olarak geri dönüşü Pozitif ve Negatif olarak ikiye ayrılır. Yapılan yatırımın markaya getirisi, maliyeti aştığında pozitif SEO ROI elde edilir. Bu durumda yapılan yatırıma göre getiri maliyeti karşılar ve pozitif kazanç elde edilmiş olur.

Bunun dışında yatırım getirisi, yatırım maliyetinden düşük olduğunda negatif ROI elde edilir. Buna göre çalışmaya yapılan yatırım zararlı olmakla birlikte getiri maliyeti karşılayamaz.

E-ticaret ROI Hesaplaması

E-ticaret ROI, E-ticaret markalarının yaptıkları yatırımların ne kadarının karşılığını aldığını ölçen önemli bir performans göstergesidir. E-ticaret ROI hesaplaması, işletmenin başarısını değerlendirmek ve gelecekteki stratejilerini belirlemek için kullanılır.

ROI Formülü = ((Tıklama Sayısı * Dönüşüm Oranı * Ürün Fiyatı) – Yatırım Maliyeti) / Yatırım Maliyeti * 100

Bu formülde “net kazanç, tıklama sayısı, dönüşüm sayısı” bir e-ticaret markasının belirli bir dönemde elde ettiği toplam kazancı hesaplar.

Size en iyi deneyimi sunmak için, Web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.

Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?