Derin Linkleme (Deep Linking) Nedir? Ne İşe Yarar? | Boosted Craft
Back

Derin Linkleme (Deep Linking) Nedir?

Deep link diğer bir deyişle derin linkler herhangi bir uygulamanın içerisindeki belirli bir içeriğe doğrudan erişim sağlama amacıyla kullanılan hiperlinkler olarak tanımlanabilir. Bu tür bağlantılar, kullanıcıların uygulamayı açması gerekmeksizin doğrudan içerikle etkileşime geçmesine imkan verir. Örneklendirmek gerekirse deep linking, mobil uygulamalarda ürün sayfalarına gitmek için kullanılabilir. Deep linking sayesinde kullanıcılar uygulamayı açmalarına gerek kalmadan doğrudan ürünle ilgili bilgilere erişebilirler.

Bunun yanı sıra derin bağlantılar, bir uygulamanın içindeki belirli bir bölüme gitme amacıyla da kullanılabilir. Bu kapsamda sosyal medya uygulamalarında bir profil sayfasına gitmek için deep linking kullanılabilir, kullanıcının profil sayfasına doğrudan erişmesi sağlanabilir.

Aynı zamanda mobil reklamcılık için de deep linking kullanılabilir. Böylece reklamda belirli bir ürün sayfasına giden kullanıcı, doğrudan ürünle ilgili bilgi sahibi olabilir.

derin linkleme deep linking çeşitleri

Derin Linkler Ne İşe Yarar?

Derin linklerin sağladığı faydalardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Direk içerikle etkileşim: Derin linkler sayesinde kullanıcılar uygulama açmaları gerekmeksizin doğrudan belirli bir içeriğe erişme imkanını elde ederler. Bu sayede kullanıcı deneyimi artar ve zaman kaybı azalır.
 • Daha yüksek kullanıcı engelmenti: Kullanıcıların uygulamaya daha hızlı ve kolay bir şekilde erişmesi, uygulama kullanımının ve kullanıcı bağlılığının artmasını sağlar.
 • Analitik ve pazarlama araçları: Derin linkler sayesinde kullanıcıların uygulama içerisinde hangi içeriklere ya da bölümlere eriştiğini takip etmek mümkündür. Bu nedenle, pazarlama ve reklam kampanyalarının sağladığı etkinin ölçülmesi ve analitik verilerin toplanması amacıyla kullanılabilir. 
 • SEO: Derin linkler sayesinde uygulama içeriği, arama motoru botları tarafından daha iyi taranabilir, bu sayede arama motoru sonuçlarında daha yüksek sıralamalar elde edilebilir.
 • Daha iyi reklam: Derin linkler sayesinde reklamların uygulama içinde doğrudan belirli bir içeriğe yönlendirilmesi sağlanabilir. Böylece reklamlar daha etkili olur ve kullanıcıların reklamlara daha fazla tepki vermesi mümkün olur.

Deep Link Nasıl Yapılır?

Mobil uygulamalarda derin linkleme yapılması için kullanılabilecek birkaç farklı yöntem vardır:

 • Universal Links: iOS 9 ve sonrası için kullanılabilen universal linkler, uygulama yüklü olduğunda doğrudan uygulama içinde açılma imkanı verir. Uygulama yüklü olmadığında ise linkler tarayıcıda açılmaktadır.
 • App Links: Android 6.0 ve sonrası için kullanılabilen App links, uygulama yüklü olduğunda doğrudan uygulama içinde açılırken uygulama yüklü olmadığı durumlarda tarayıcıda açılmaktadır.
 • Deeplink.me: Her iki işletim sistemi için de deeplink.me kullanılabilir. Linkler uygulama içinde açılır, uygulamanın yüklü olmaması halinde ise AppStore ya da Play Store’da indirme sayfasına yönlendirme sağlar.
 • Branch.io: Uygulamanın yüklü olmasına bakmayan bu platformun her iki işletim sistemi için de kullanılması mümkündür. Kullanıcıların uygulama içinde nerede olduğu ve hangi içeriklere eriştiği gibi verilerin toplanması amacıyla da branch.io kullanılabilir.

Yukarıda bahsedilen yöntemlerden her birinin kendine özgü birtakım avantajları ve dezavantajları vardır. Bu nedenle hangi yöntemin kullanılacağı konusunda karar verilirken, uygulamanın ihtiyaçları ve hedefleri dikkate alınmalıdır.

Derin Linkler Önemli midir?

Derin link ya da deep link kavramı kullanıldığı durumlara göre değişiklik gösterebildiği için normal şartlarda uzun süren erişim sürecinin ciddi bir şekilde kısalması sağlanabilir. Bir kullanıcının uygulama içinde ya da sitede bir içeriğe ulaşması sürecindeki olası engelleri ortadan kaldıran derin linkleme mobil uygulamlarda kullanıldığında, kullanıcının uygulamaya erişmesi için yapması gereken indirme işleminden kurtulmasını sağlar.

Derin link bu özelliğiyle pazarlamacıların daha esnek, hızlı ve sonuç odaklı kampanyalar planlamasına imkan verir. Derin linkler kullanıcılara kolaylık sağlamayı amaçlar. Ayrıca yeniden pazarlama kampanyalarında doğrudan hedefe yönelik olarak kullanılmaları dolayısıyla kesin ve hızlı sonuçlar alınmasını sağlarlar.

Sahip oldukları bu özellikten dolayı, insanların kampanyalardaki ürünleri ya da hizmetleri denemesini teşvik ederler. Bir şeyler üretildiği ve çeşitli platformlara yüklendiği zaman derin linkleme yöntemini kullanmak, insanları gereksiz süreçlerle uğraştırmadan yüklenen şeye telefon üzerinden doğrudan ve hızlıca ulaşma imkanı verir.

Mobil uygulamalar içinde kullanılan derin linkleme, uygulamaya yönelik ölçümleri hızlı ve başarılı bir şekilde yapma imkanı verir. Derin linkler, normal URL’ler ile aynı şekilde çalışır. Bununla birlikte derin linkler kullanım amaçlarına ve işlevlerine göre kategorize edilebilirler. Klasik, gecikmeli ve bağlamsal link olarak sınıflandırılan derin linklerin her birinin kendine has özellikleri bulunur.

Deep Link Çeşitleri

Deep link, mobil uygulamalarda kullanıcıların içeriklere ve özelliklere doğrudan erişebilmesini sağlama amacıyla kullanılan bir yöntem olarak tanımlanabilir. Söz konusu yöntemin; Standart/Geleneksel Derin Bağlantılar, Deferred Deep Linking, Contextual Deep Linking ve Dinamik Derin Bağlantılar gibi farklı türleri vardır.

Standart /Geleneksel Derin Bağlantılar (Standard / Traditional Deep Linking)

Bir web sayfasından bir başka web sayfasına ya da uygulama yönlendirme sağlama amacıyla kullanılan bağlantılar, standart ya da geleneksel derin bağlantılar olarak adlandırılır. Standart derin bağlantılar genellikle URL formatındadır. Kullanıcıların tarayıcıda ya da uygulamada doğrudan belirli bir sayfaya ya da içeriğe yönlendirilmesi amacıyla kullanılır. Yaygın olarak çeşitli web siteleri ve uygulamalar arasında kullanılmaktadır. 

Gecikmeli Derin Bağlantılar (Deferred Deep Linking)

Deferred Deep Linking yani gecikmeli derin bağlantı ya da ertelenmiş derin bağlantılama; uygulama yüklü olmadığı durumlarda tarayıcıda açılan ve kullanıcı uygulamayı yükledikten sonra doğrudan uygulama içinde açılma imkanı veren bir bağlantı türü olma özelliğine sahiptir. Özellikle mobil uygulamalar için kullanışlı olan gecikmeli derin bağlantılar sayesinde kullanıcılar uygulamaya yönlendirilebilir. Özellikle kupon uygulamalarında kullanıcıya sunulan indirim kodunu doğrudan uygulama içinde kullandırabilmek için gecikmeli derin bağlantılardan faydalanılır.

Gecikmeli derin bağlantılar, kullanıcıların uygulamayı yüklemeden önce dahi uygulama içerisindeki içeriklere erişmesini sağlar. Böylece uygulama içindeki içerikle ilgili daha fazla reklam yapmak ve daha fazla sayıda kullanıcıyı yönlendirmek mümkün olur. Gecikmeli derin bağlantılar sayesinde kullanıcılar uygulamayı yükledikten sonra doğrudan içeriğe giderler, bu sayede kullanıcı deneyimini iyileştirmek mümkün olur. 

Bağlamsal Derin Bağlantılar (Contextual Deep Linking)

Bir kullanıcının ilgili içeriğe doğrudan erişmesini sağlama amacıyla bağlamsal derin bağlantılama türü kullanılabilir. Genellikle kullanıcının geçmiş davranışları, arama  terimleri ya da ilgili içerikler gibi bağlamsal faktörler göz önünde bulundurularak oluşturulurlar. Bu kapsamda e-ticaret uygulamalarında, kullanıcının önceki alışverişleri ve aramaları göz önünde bulundurularak oluşturulan öneriler ya da ürünler için bağlamsal derin bağlantıların kullanılması gündeme gelebilir.

Bağlamsal derin bağlantılar sayesinde kullanıcılar ilgili içeriklere daha hızlı ve daha kolay bir şekilde erişebilirler. Buna ek olarak kullanıcıların daha ilgili içeriklere yönlendirilmesi, kullanıcı deneyimini ve uygulama kullanımını artıran bir unsurdur. Bağlamsal derin bağlantıların reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılması mümkündür. Kullanıcılara ilgili bir ürünün reklamının yapılması aşamasında bağlamsal derin bağlantılardan faydalanılabilir.

Dinamik Derin Bağlantı (Dynamic Deep Link)

Dinamik derin bağlantılar mobil uygulamada, özel bir içeriğe ya da sayfaya yönlendirme amacıyla kullanılan bağlantılar olarak tanımlanabilir. Dinamik derin bağlantılar, uygulamayı ilk kez kullanan kullanıcılar açısından fayda sağlama amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle mobil uygulamalar arasında kullanıcıları uygulama içi içeriklere yönlendirmek için dinamik derin bağlantılardan faydalanılır.

Dinamik derin bağlantılar sayesinde kullanıcılar uygulama içi içeriklere daha hızlı ve kolay bir şekilde erişebilirler. Uygulama sahibi açısından reklamların ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkili olması, kullanıcıların uygulamada daha fazla zaman harcaması ya da uygulamayı daha sık kullanması gibi faydalar sağlar. Dinamik derin bağlantılar uygulama sahibi için aynı zamanda, kullanıcıların uygulama içi içeriklere erişimini artırma ve kullanıcıların uygulamada daha fazla zaman harcamasını sağlama amacıyla kullanılabilir.

Derin Linklerin Avantajları Nedir?

Kullanıcıları mobil uygulama içinde belirli bir içeriğe ya da sayfaya yönlendirme görevi üstlenen derin bağlantıların pek çok farklı avantajı vardır.

 • Deep linking sayesinde kullanıcılar doğrudan istedikleri içeriklere erişirler. Böylece kullanıcı deneyimi iyileştirilir.
 • Derin bağlantılar kullanıcıları belirli bir işlemi gerçekleştirmeye yönlendirebilme özelliğiyle dönüşüm oranlarının artmasını sağlayabilir. 
 • Aynı zamanda derin linkler, kullanıcıları uygulamanın içine çeker ve daha fazla etkileşimde bulunmalarını destekler. Bu sayede kullanıcı bağlılığının artmasına katkıda bulunurlar.
 • Deep linkler sayesinde pazarlama kampanyaları daha etkili bir hale getirilebilir. Özel kampanya bağlantıları oluşturmak, kullanıcıları belirli bir kampanya ya da promosyonla ilişkilendirmek derin bağlantılar sayesinde mümkündür.
 • Derin bağlantıların izlenmesi ve analiz edilmesi, kullanıcı davranışlarını anlama ve pazarlama stratejilerini optimize etme konusunda önemli veriler sunar.
 • Kullanıcıların belirli içeriklere ya da özeliklere hızlı bir şekilde erişebilmesi, uygulamaya olan sadakatlerinin artmasına yardımcı olabilir. 
 • Derin bağlantılar kullanıcıların belirli içerikleri sosyal medyada çok daha kolay bir şekilde paylaşmasına imkan verir. Bu sayede organik büyümeyi destekler. 
 • Deep linkler sayesinde farklı kullanıcı gruplarına özgü içeriklere yönlendirmeler yapılarak kişiselleştirilmiş denetimler sunulabilir.
 • Derin bağlantılar kullanıcıları belirli bir içeriği görüntülemek için yönlendirdikten sonra uygulamayı indirme yönünde teşvik edebilirler.
 • E-ticaret sitelerinde derin bağlantıları kullanma yoluyla belirli ürünleri ya da teklifleri tanıtmak, kullanıcıları alışveriş yapmaya yönlendirebilir.

Mobil Uygulamalarda Derin Linkleme Nasıl Gerçekleşmektedir?

Mobil uygulamalarda derin linkleme, uygulamanın kodunda yapılandırma ve belirli bir URL yapısını kullanma yoluyla gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yapılandırma sayesinde uygulama, belirli bir URL’ye erişildiğinde belirli bir içeriğe ya da bölüme yönlendirme yapar.

 • Uygulamanın kodunda derin linkleme için gerekli yapılandırmalar yapılır. Bu kapsamda uygulama tarafından tanımlanmış URL yapısı tanımlanır ve belirli içerik ya da bölümlere yönlendirme yapacak olan kodlar yazılır. 
 • Uygulamanın ürün detay sayfasına gitmeyi sağlayacak derin link oluşturulur.
 • Derin link e-posta, mobil reklam ya da sosyal medya paylaşımı yoluyla kullanıcıya sunulur. Kullanıcı mevcut bağlantıya tıklayınca, uygulama kullanıcının cep telefonunda yüklü olduğunda uygulama açılmakta ve belirli bir içeriğe ya da bölüme yönlendirilmektedir.
 • Uygulamanın yüklü olmadığı durumlarda ise kullanıcıya uygulamanın App Store ya da Google Play gibi bir mağazadan yüklenmesi önerilmektedir.

Derin Linkleme (Deep Linking) Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Mobile deep linking en basit şekliyle mobil uygulamalarda kullanılan bir yöntem olarak tanımlanabilir. Mobil uygulamada belirli bir içeriğe ya da sayfaya doğrudan yönlendirme sağlama amacıyla kullanılan bağlantıları ifade eden bir terimdir. Kullanıcıların uygulama içi içeriklere ya da özelliklere daha hızlı ve kolay bir şekilde erişmesine imkan veren bir yöntemdir.

E-ticaret uygulamasındaki ürün sayfasına yönlendirme sağlama amacıyla mobile deep linking kullanılabilir. Mobil oyun uygulamalarındaki bir bölüme ya da özelliklere yönlendirme amacıyla da mobile deep linking kullanılabilir. Tüm bunların yanı sıra mobile deep linking uygulama sahibi için, kullanıcıların uygulama içi içeriklere erişimini artırmak ve kullanıcıların uygulamada daha fazla zaman harcamasını sağlamak için tercih edilebilen bir yöntemdir.

Mobil deep linkleme, kullanıcıları arama motorlarından uygulamaya yönlendirir ya da başka bir uygulamadan uygulamaya geçişlerini kolaylaştırır. Buna ek olarak mobile deep linkleme, push bildirimleri ya da sosyal medya paylaşımları aracılığıyla uygulamaya yönlendirme imkanı sunar.

Mobile deep linking önemli bir mobil kullanıcı deneyimi aracı olarak kabul edilir. Bunun pek çok farklı nedeni vardır. Mobile deep linking kullanıcıların uygulama içi özelliklere ya da içeriklere daha kolay ve hızlı bir şekilde erişmesine imkan verir. Böylece kullanıcılar uygulamada daha fazla zaman geçirir ve daha fazla içeriği keşfedebilir.

Kullanıcılar arama motorlarından ya da başka uygulamalardan doğrudan uygulamaya yönlendirilebilir. Böylece uygulama daha yüksek görünürlük ve daha fazla indirme sağlar.

Sosyal medya paylaşımları ya da push bildirimleri aracılığıyla uygulamaya yönlendirme imkanı verir. Böylece uygulama reklamları ya da tanıtımları daha etkili olur, sonuç olarak kullanıcılar uygulamaya daha hızlı erişir.

Mobil deep linkleme, özellikle e-ticaret ya da kullanıcıların diğer içerikleri keşfetmesine olanak tanıyan uygulamalarda, kullanıcıların uygulama içi satın alımını teşvik etmektedir.

Bir web ya da mobil uygulamada, kullanıcıların içeriklere ya da özelliklere doğrudan erişebilecekleri bağlantılar derin link olarak adlandırılır. Derin link genellikle uygulama içi içeriklere ya da özelliklere yönlendirmekte, kullanıcıların uygulama içi içeriklere daha kolay ve daha hızlı bir şekilde erişmesini sağlamaktadır.

Çağrı Şahin
Çağrı Şahin

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Size en iyi deneyimi sunmak için, Web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.

Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?