Hemen Çıkma (Bounce Rate)Nedir? Nasıl Düşürülür?
Back

Hemen Çıkma Oranı (Bounce Rate) Nedir?

hemen çıkma oranı nedir nasıl düşürülür

Hemen Çıkma Oranı (Bounce Rate) Nedir?

Hemen çıkma oranı diğer bir deyişle Bounce Rate, web sitesinin ya da belirli bir web sayfasının ziyaretçilerinin tek bir sayfayı görüntüledikten sonra daha fazla etkileşime girmeksizin web sitesini terk etme oranını ölçen bir web analitiği terimi olarak tanımlanabilir. Hemen çıkma oranı, internet kullanıcılarının web sitesini ne kadar etkileşimli bulduğunu ya da web sitesi içeriğinin ve tasarımının ne kadar etkili olduğunu anlama amacıyla kullanılmaktadır. 

Hemen çıkma oranı genellikle yüzde (%) oranında ifade edilmekte olup şu şekilde hesaplanmaktadır:

Hemen Çıkma Oranı= (Tek Sayfa Ziyaretçileri / Toplam Ziyaretçiler) x 100

Yukarıda paylaşılan formülde yer alan “Tek Sayfa Ziyaretçileri”, web sitesini ziyaret eden internet kullanıcılarının yalnızca bir web sayfasını görüntülediğini ve bir başka sayfaya geçiş yapmadıklarını gösterir. “Toplam Ziyaretçiler” ise web sitesini belirli bir zaman diliminde ziyaret eden tüm kullanıcıları temsil eden bir terimdir.

Hemen çıkma oranının düşük olması, kullanıcıların web sitesini inceledikten sonra daha fazla sayfası ziyaret etme eğiliminde olduğunu gösterir. Bu durum genellikle web sitesinin iyi bir kullanıcı deneyimine sahip olduğu ya da ilgi çekici içeriklere yer verdiği şeklinde yorumlanır. Hemen çıkma oranının yüksek olması ise kullanıcıların hızlıca terk ettiği ve ilgi çekici olmayan bir web sitesinin göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Web sitelerinin hemen çıkma oranını düşürmek için web sitesinin içeriği, kullanıcı deneyimi ve gezinilebilirliği iyileştirilmelidir. Bunun için kullanıcıları daha fazla sayfaya yönlendiren içerikler oluşturulabilir, hızlı yükleme süreleri sağlanabilir, ilgi çekici başlıklar ve görseller kullanılabilir.

Hemen Çıkma Oranı Nasıl Hesaplanır?

Hemen çıkma oranı; web sitesinin ya da belirli bir web sayfasının ziyaretçilerinin yalnızca bir sayfası görüntüleyip bir başka sayfaya geçiş yapmadan terk etme oranını ölçme amacıyla kullanılabilir. Hemen çıkma oranının hesaplanması için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Öncelikle belirli bir zaman dilimi içerisindeki “Tek Sayfa Ziyaretçileri” ve “Toplam Ziyaretçiler” verileri toplanır. Bu verilere Google Analytics gibi bir web analitik aracı kullanılabilir ya da web sitesinin kendi analitik araçları üzerinden ilgili verilere erişilebilir.
 • “Tek Sayfa Ziyaretçileri” sayısı bulunur. Bu, web sitesini ziyaret eden kullanıcılar arasından yalnızca bir sayfayı görüntüleyen ve bir başka sayfaya geçiş yapmayan ziyaretçilerin sayısını temsil etmektedir.
 • “Toplam Ziyaretçiler” sayısı bulunur. Bu, belirli bir zaman diliminde web sitesini ziyaret eden toplam kullanıcı sayısını temsil etmektedir.
 • Hemen çıkma oranını hesaplamak için:

   Hemen Çıkma Oranı = (Tek Sayfa Ziyaretçileri / Toplam Ziyaretçiler) x 100 formülü

   kullanılır.

Bu hesaplama sonucu elde edilen değer, hemen çıkma oranını yüzde olarak ifade etmektedir. Örneklendirmek gerekirse, bir gün içinde web sitesini 100 kişi ziyaret etti ve bunlardan 40’o sadece bir web sayfasını görüntülediyse, hemen çıkma oranını şu şekilde hesaplamak mümkündür:

Hemen Çıkma Oranı= (40/100) x 100 = %40

Bu durumda hemen çıkma oranı %40 olarak tespit edilir. Bu değer, web sitesini ziyaret eden her 100 kişiden 40’ının yalnızca bir web sayfasını görüntülediğini ve daha fazla etkileşime girmeden web sitesini terk ettiğini ifade eder. Düşük bir hemen çıkma oranı, daha fazla etkileşim ve daha uzun süreli ziyaretler olduğunun bir göstergesidir. Yüksek bir hemen çıkma oranı ise kullanıcıların web sitesini hızlı bir şekilde terk ettiğini ifade edebilir.

Hemen Çıkma Oranları Nasıl Kontrol Edilir?

Hemen çıkma oranlarını kontrol etmek için izleyebileceğiniz adımlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Google Analytics: Google Analytics web sitesi performansını izlemek ve hemen çıkma oranlarını analiz etmek için son derece yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Bunun için öncelikle Google Analytics hesabı oluşturulur. Hemen çıkma oranı kontrol edilecek olan web sitesinin kodu eklenir. Bu işlemin ardından ziyaretçi verileri izlenmeye başlanabilir. Google Analytics’te “Hemen Çıkma Oranı” verisi, web sitesi ziyaretçilerinin web sayfaları arasında nasıl gezindiğini gösterir. 
 • Diğer Web Analitik Araçları: Hemen çıkma oranlarını kontrol etmek amacıyla Google Analytics dışında kullanılabilecek farklı web analitik araçları da bulunur. Bu araçlardan bazıları ücretsiz bazıları ise ücretli olarak kullanılabilir. Özellikle büyük işletmelerin daha gelişmiş araçları kullanma ihtiyacı olabilir.
 • Web Hosting Sağlayıcıları: Web sitesini barındıran bazı posting sağlayıcıları, kullanımı daha basit analitik araçlar ya da hemen çıkma oranları gibi veriler sunmaktadır. cPanel ya da benzeri bir kontrol paneli kullanan web sitesi sahipleri ya da yöneticileri, bahsi geçen verilere erişebilirler. 
 • e-Ticaret Platformları: E-ticaret siteleri için özel olarak tasarlanan bazı platformlar çoğunlukla hemen çıkma oranları gibi önemli metriklerin izlenmesi amacıyla dahili analitik araçlar sunmaktadır. Shopify ya da WooCommerce gibi platformlar bu verilere erişim imkanı verebilirler.
 • WordPress Eklentileri: WordPress tabanlı bir web sitesi olanlar, hemen çıkma oranlarını kontrol etmek için pek çok ücretsiz ya da ücretli eklentiden faydalanabilirler. Söz konusu eklentiler web sitelerinin hemen çıkma oranlarını izlemeye ve analiz etmeye yardımcı olabilir.

Hemen çıkma oranlarının kontrol edilebilmesi amacıyla hangi web analitik aracı kullanılırsa kullanılsın, genellikle bu araçların yönergelerini takip ederek hangi verilere nasıl erişileceğini ve bu verilerin nasıl analiz edileceğini öğrenmek mümkündür. Bu araçlar, web sitelerinin performansının izlenmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi için son derece önemli kaynaklardır.

Hemen Çıkma Oranı Kaç Olmalıdır?

Hemen çıkma oranı yani bounce rate, web sitesinin ya da belirli bir web sayfasının ziyaretçilerinin yalnızca bir sayfayı görüntüleyip daha fazla etkileşime girmeksizin terk etme oranını ölçmektedir. Bununla birlikte her web sitesi için “ideal bir hemen çıkma oranı” bulunmaz. Çünkü hemen çıkma oranı web sitesinin türü, amacı ve içeriği gibi unsurlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 • Haber Sitesi: Haber sitelerinde ziyaretçilerin çoğunun tek bir makaleyi okuması ve web sitesini terk etmesi olağan bir durum kabul edilebilir. Bu nedenle hemen çıkma oranı haber sitelerinde daha yüksek olabilir.
 • E-ticaret Sitesi: E-ticaret siteleri için tercih edilen hemen çıkma oranının düşük olmasıdır. Çünkü kullanıcıların pek çok ürün ya da sayfa üzerinden gezinmesi ve alışveriş yapması e-ticaret sitelerinin temel amacıdır.
 • Blog: Bloglarda beklenen ziyaretçilerin farklı makalelere geçmesidir.  Bu nedenle hemen çıkma oranının düşük olması beklenir.
 • Landing Page (İkna Sayfası): İkna sayfalarının amacı, ziyaretçilerin ürün satın almak, e-posta aboneliğine katılmak gibi çeşitli eylemleri gerçekleştirmeye yönlendirmektir. Bu tür sayfalarda hemen çıkma oranının düşük olması önemlidir.

Bir web sitesinin hemen çıkma oranı, bahsi geçen faktörlere ve birtakım hedeflere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu yüzden ideal bir hemen çıkma oranı belirlemek yerine, web sitesinin performansını düzenli olarak izlemek ve iyileştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak önemlidir. Hemen çıkma oranının azaltılması için kullanıcı deneyimi ve içerik iyileştirilebilir, sayfa yükleme hızı optimize edilebilir ve kullanıcıların diğer sayfalara yönlendirilmesini sağlayacak stratejiler uygulanabilir.

Genellikle düşük bir hemen çıkma oranı kullanıcıların web sitesinin içeriklerini ve sunduğu kullanıcı deneyimini olumlu bulduğunu göstermekle birlikte, hemen çıkma oranının yüksek olması kullanıcıların web sitesini hızlı bir şekilde terk ettiğini yani web sitesinin ilgi çekici olmadığını gösterebilir. Bununla birlikte daha önce de belirttiğimiz üzere söz konusu sayısal değerlerin mutlak olarak belirlendiği ve her web sitesi için geçerli, ideal bir hemen çıkma oranı bulunmadığı unutulmamalıdır.

Hemen Çıkma Oranı Ortalamaları

Bounce rate yani hemen çıkma oranı, her web sitesi özelinde pek çok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu yüzden her sektör ve her web sitesi için ortak bir ortalama hemen çıkma oranının belirlenmesi zor bir süreç haline gelebilir. Bununla birlikte bazı genel referanslar ve sektörlere özgü ortalama hemen çıkma oranları bulunmaktadır. 

Bir web sitesinin ortalama hemen çıkma oranı çoğunlukla %26 ila %70 arasında değişir. Bu aralık son derece geniş olup web sitesinin türüne, kalitesine ve hedefine bağlı olarak değişiklik göstermesi olasıdır. Sektör özelinde ortalama hemen çıkma oranının ise şu şekilde değişmesi olağan kabul edilebilir:

 • Haber ve medya %40 ila %60 arası,
 • E-ticaret %20 ila %45 arası,
 • Bloglar %70 ila %90 arası,
 • Sağlık ve tıp %55 ila %70 arası,
 • Eğitim ve öğrenme % 60 ila %80 arası,
 • Seyahat ve turizm %50 ila %70 arası,
 • Teknoloji ve bilişim %35 ila %65 arası,
 • Eğlence %50 ila %75 arası,
 • Mobil uygulama sayfaları %20 ila %55 arası

Yukarıda paylaştığımız rakamlar sektör özelinde genel bir bakış için faydalı olmakla birlikte, her web sitesinin farklı olduğu unutulmamalıdır. Web sitesinin başarısı yalnızca hemen çıkma oranına değil bunun yanı sıra farklı metriklere de dayalı olmaktadır. Web sitesinin amacına ve içeriğine bağlı olarak hemen çıkma oranının kontrol edilmesine ve iyileştirilmesine özen gösterilmelidir. Hemen çıkma oranını düşürmenin en önemli yollarından biri, kullanıcı deneyimini ve dönüşümünü artırmaktır. Bunun için web sitesi performansı düzenli olarak izlenmeli ve gerektiğinde düzeltmeye yönelik önlemler alınmalıdır.

Hemen Çıkma Oranının Yüksek Olma Sebepleri

Hemen çıkma oranının yüksek olması pek çok potansiyel sebepten kaynaklanabilir.  Bu sebepleri doğru bir şekilde anlamak, web sitesinin performansını iyileştirme aşamasında kritik bir rol üstlenir. Hemen çıkma oranının yüksek olma sebeplerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Yavaş Sayfa Yükleme Hızı: Web sayfalarının yavaş yüklenmesi, kullanıcıların beklerken sabırsızlanmasına ve web sitesini terk etmesine neden olabilir. İnternet kullanıcıları ziyaret ettikleri web sitelerinde ve sayfalarında hızlı sonuçlar bekler. Bu nedenle web sayfalarının hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlamak önemlidir. 
 • İlgi Çekici Olmayan Başlıklar ve Görseller: Başlıklar ve görseller, internet kullanıcılarının ilgisini çekecek şekilde hazırlanmalıdır. Başlıkların ve görsellerin sıkıcı ve anlaşılmaz olması, ziyaretçilerin web sitesini hızlı bir şekilde terk etmesine neden olabilir. 
 • Reklam ve Pop-Up’lar: Aşırı reklamlar ya da sinir bozucu pop-up’lar, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebilir ve ziyaretçilerin web sitesinden hemen çıkmasına neden olabilir. 
 • İçerik Kalitesi: İçerik kalitesinin düşük olması ya da paylaşılan içeriklerin kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayamaması durumunda ziyaretçiler web sayfasını terk edebilirler. Bu nedenle içeriklerin ilgi çekici, anlaşılır ve bilgilendirici olmasına özen gösterilmelidir. 
 • Hedeflere ve Beklentilere Uygun Olmayan İçerikler: Ziyaretçiler bir web sayfasını ziyaret ettiklerinde, aradıkları bilgiyi ya da içeriği bulamadıklarında hemen çıkabilirler. Bu nedenle sayfa içeriğinin ziyaretçilerin beklentilerine uygun olmasına özen gösterilmelidir. 
 • Mobil Uyumsuzluk: Web sitesinin mobil cihazlarda düzgün bir şekilde çalışmaması ya da iyi görünmemesi, mobil kullanıcıların web sitesinden hemen çıkmasına neden olabilir.
 • Karmaşık Navigasyon: Kullanıcıların web sitesinde gezinmesini zorlaştıran karmaşık ya da belirsiz bir menü yapısının olması, hemen çıkma oranını artıran unsurlardandır.
 • Yetersiz İç Bağlantılar: İç bağlantılar, kullanıcıları ilgili sayfalara yönlendirerek daha fazla içerik keşfedilmesi sürecini teşvik edebilirler. Bu bağlantıların eksik olması halinde kullanıcılar web sayfasını hemen terk edebilirler. 
 • Açıkça Belirtilmemiş Çağrılar İçin Eylemler (CTA): Kullanıcıların ne yapması gerektiği konusunda net bir yönlendirme ya da çağrılar için eylemler diğer bir deyişle CTA eksik olduğunda, kullanıcılar sayfadan hızlı bie şekilde ayrılabilirler.
 • Güvenilirlik Eksikliği: Web sitesinin güvenilirliğinin eksik olduğu ya da güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, ziyaretçiler siteye güvenemeyebilir ve hemen çıkmayı tercih edebilirler.

Hemen çıkma oranının azaltılması için bu sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi gerekir. İyi bir kullanıcı deneyimi sunulması, ilgi çekici içerikler oluşturulması ve sayfa yükleme hızının optimize edilmesi gibi önlemler alınması hemen çıkma oranının düşürülmesini sağlayabilir. Kullanıcı davranışlarını yakından izlemek ve geri bildirim toplamak da bu sorunları daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.

bounca rate nasıl hesaplanır

Hemen Çıkma Oranı Nasıl Düşürülür?

Hemen çıkma oranını düşürmek, web sitesinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve daha fazla etkileşim almasını sağlamak için kritik bir unsur olarak kabul edilebilir. Hemen çıkma oranını düşürmek için uygulanabilecek stratejilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Sayfa Yükleme Hızını Optimize Edin: Web sayfalarının hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlamak kullanıcıların sabırsızlanmasını ve web sayfasının açılmasını beklemeden sayfayı hızlı bir şekilde terk etmesini engeller. Bunun için web sayfalarındaki resimler sıkıştırılabilir, gereksiz eklentiler kaldırılabilir ve web sunucusunun hızı iyileştirilebilir.
 • İçeriklerinizi İlgili ve Değerli Tutun: Web sayfalarında paylaşılan içerikleri kullanıcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak özellikte olmalıdır. İlgili, dikkat çekici ve bilgilendirici içerikler oluşturmak kullanıcıların ilgisini çekmeye yardımcı olabilir.
 • Kullanıcı Dostu ve Etkili Tasarım Kullanın: Web sitenizin tasarımı mutlaka kullanıcı dostu olmalıdır. Net ve basit bir gezinme yapısının olması, kullanıcılara istedikleri bilgilere kolayca erişme imkanı verir.
 • Başlık ve Meta Açıklamalarını İyileştirin: Başlıklar ve meta açıklamları, kullanıcıların içeriği daha iyi anlamasına yardımcı olan unsurlardır. Bu nedenle ilgi çekici ve anlaşılır başlıklar kullanmaya özen gösterilmelidir.
 • Mobil Uyumlu Tasarımı Sağlayın: Web sitenizin başarısı için en önemli unsurlardan biri, mobil cihazlarda düzgün bir şekilde görünmesi ve kullanılabilir olmasıdır. Mobil cihazlardan gelen trafik son derece önemli olduğundan kesinlikle göz ardı edilmemelidir.
 • İç Bağlantıları Kullanın: İç bağlantılar, kullanıcıları ilgili diğer sayfalara yönlendirerek daha fazla içerik keşfetmelerine yardımcı olur.
 • A/B Testleri Uygulayın: Başlıkları, düzenleri ve çağrılar için eylemleri yani CTA’i test ederek A/B testlerini uygulamak çok önemlidir. Bu sayede, hangi değişikliklerin hemen çıkma oranını azaltmada etkili olduğu kolayca belirlenebilir.
 • Daha İyi Hedeflenmiş Trafik Çekin: Hemen çıkma oranını azaltma amacıyla web sitesine daha iyi hedeflenmiş trafik çekmek çok önemlidir. Anahtar kelimeler ve reklamlar bu nedenle mutlaka web sitesi içeriğiyle uyumlu hale getirilmelidir.
 • Geri Bildirim Toplayın: kullanıcıların web sitesini terk etme nedenlerinin anlaşılması için dikkat etmeniz gereken diğer bir konu geri bildirim toplamaktır. Anketler ya da geri bildirim formları kullanarak kullanıcı görüşlerine erişebilirsiniz.
 • Daha İyi Hizmet ve Değer Sunun: Eğer bir hizmet ya da ürün satıyorsanız, önceliğiniz her zaman için müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve daha fazla değer sunmaya odaklanmak olmalıdır. Kullanıcılar, değer ve memnuniyet buldukları web sitelerinde ve sayfalarında daha uzun süre kalmaya yönelik bir eğilime sahiptir.

Hemen çıkma oranını azaltmak, web sitesinin başarısını artırmayı sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu stratejilerin kullanılması sayesinde kullanıcıların web sitesinde daha uzun süre kalması ve daha fazla içeriği keşfetmesi sağlanabilir. Bununla birlikte her web sitesinin farklı olduğu unutulmamalıdır. Buna bağlı olarak hangi web sitesinde hangi stratejinin işe yaradığının belirlenmesi için çeşitli analizlerden faydalanılabilir.

Bounce Rate Neden Önemlidir?

Bounce rate diğer bir deyişle hemen çıkma oranı, bir web sitesinin başarısını ve etkililiğini değerlendirme sürecinde kullanılan önemli bir web analitiği metriği olma özelliğine sahiptir. Hemen çıkma oranının neden önemli olduğuna ilişkin temel nedenleri aşağıda bulabilirsiniz:

 • Kullanıcı Deneyimini Ölçer: Hemen çıkma oranı, kullanıcıların web sitenizdeki ilk izlenimini yansıtan önemli bir veridir. Yüksek bir hemen çıkma oranının olması, kullanıcıların web sitesini hızlıca terk ettiğini gösterir ve genellikle kötü bir kullanıcı deneyimi alamına gelir.
 • İçerik ve Sayfa Etkililiğini Gösterir: Hemen çıkma oranı, bir web sayfasının ya da web sayfası içeriğinin kullanıcıları ne kadar iyi çektiğini ya da çekmediğini ölçümlemeye yarar. Ziyaretçiler sayfaya geldikten sonra hemen web sayfasını terk ediyorsa, bu içeriğin ya da web sayfasının kullanıcıları tatmin etmediği ya da kullanıcıların istedikleri içeriğe ulaşamadığı şeklinde yorumlanabilir.
 • Dönüşüm Oranına Etki Eder: Hemen çıkma oranı, dönüşüm oranları üzerinde son derece etkilidir. Kullanıcıların web sitesini hızlıca terk etmesi, dönüşüm fırsatlarının kaçırılabileceğini gösterir. Daha düşük hemen çıkma oranları ise kullanıcıların daha fazla sayıda sayfa görüntülemesine ve daha fazla etkileşimde bulunmasına yardımcı olur.
 • Reklam Etkililiğini İzler: Reklam kampanyaları yürütüyorsanız, hemen çıkma oranları reklam etkililiğinin ölçümlenmesine yardımcı olabilir. Yüksek hemen çıkma oranları, reklam kampanyalarının hedef kitleyi uygun bir şekilde çekip çekmediğini ya da hedeflenen mesajın web sitesinde karşılanıp karşılanmadığını göstermektedir. 
 • SEO Performansını Etkiler: SEO yani arama motoru optimizasyonu açısından da hemen çıkma oranı çok önemlidir. Google ve diğer arama motorları, kullanıcıların web sitesine gelmesinden sonra hızlı bir şekilde geri dönmesini göz önünde bulundurur. Sıralama algoritmalarını bu doğrultuda değerlendirir. Hemen çıkma oranının düşük olması SEO performansını olumlu yönde etkileyebilir.
 • Web Sitesi İyileştirme İçin Bilgi Sağlar: Hemen çıkma oranları sayesinde web sitesinin hangi alanlarının iyileştirilmesi gerektiğini anlamak mümkündür. Hangi sayfaların ya da içeriklerin daha fazla etkileşim gerektirdiği, neden bazı sayfaların kullanıcıları kaybettiğini belirlemek söz konusu olabilir.

Sonuç olarak hemen çıkma oranı web sitesinin performansını ölçmeye ve iyileştirmeye yardımcı olan son derece önemli bir metriktir. Kullanıcı deneyiminin artırılması, içeriğin optimize edilmesi ve dönüşüm oranlarının artırılması gibi amaçlarla hemen çıkma oranının düşürülmeye çalışılması, web sitesinin başarı oranını doğrudan etkiler.

Çağrı Şahin
Çağrı Şahin

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Size en iyi deneyimi sunmak için, Web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.

Gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?